"Και να γιατί είμαι το πνεύμα της ανταρσίας, γιατί στα ιδανικά των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνω τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται. Είμαι κάθε φορά το μέλλον..." Κ. Βάρναλης "ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου - δήλωση του Ανδρέα Μπάλλα

29-03-2016
Ενημερωτικό σημείωμα
για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου απείχαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την προβληματική λειτουργία του συμβουλίου και για πρακτικές υποβάθμισης των συνεδριάσεών του. Ο εκπρόσωπος της Ανταρσίας στο Αιγαίο Ανδρέας Μπάλλας παρέστη στην έναρξη της διαδικασίας, έκανε την πιο κάτω δήλωση και αποχώρησε συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία.
«Η σημερινή διαμαρτυρία των συμβούλων της αντιπολίτευσης ήταν αναμενόμενη και εύλογη. Τα θέματα που θίγουν οι επιστολές Κόρακα και Σπιλάνη για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου τα έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Ζητήματα που αφορούν τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων, τα προβλήματα της τηλεδιάσκεψης, τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης, τον τρόπο ψηφοφορίας, τον σεβασμό στους ομιλητές και την καλλιέργεια κλίματος ουσιαστικού διαλόγου.
Η κριτική που κάνουμε δεν αφορά τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τη λειτουργία του Συμβουλίου αλλά μια πολιτική λογική που εκπροσωπείται από την Περιφερειακή Αρχή, όπως και τον ίδιο τον Καλλικράτη ως κατεξοχήν αντιδημοκρατικό θεσμό. Εσείς επιλέγετε να απαντήσετε στις αιτιάσεις αυτές με την επίκληση ενός καταστατικού το οποίο βασίζεται στο ίδιο νομικό πλαίσιο του Καλλικράτη («πρότυπος κανονισμός») και το οποίο διαμορφώθηκε από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο με άλλους συσχετισμούς.
Εμείς ισχυριζόμαστε ότι η Περιφερειακή Αρχή χάνει έτσι την ουσία. Διαμορφώνεται αντικειμενικά μια αίσθηση ότι θα προτιμούσε να διοικεί χωρίς να γίνονται καν συνεδριάσεις! Θεωρούμε ότι απουσιάζει από την οπτική της Περιφερειακής Αρχής η στοιχειώδης βούληση να συζητιούνται ουσιαστικά τα μεγάλα προβλήματα της περιφέρειας, με άνεση χρόνου και εποικοδομητικές διαδικασίες, όπως φάνηκε και από την συζήτηση για την Υγεία. Αντίθετα, υπάρχει πολύ άγχος για τη διαχείριση και προτεραιότητες που δεν αφορούν τα άμεσα προβλήματα των κατοίκων του Β. Αιγαίου. Για να ικανοποιηθεί αυτή η λογική στερείται ουσιαστικά από την αντιπολίτευση η δυνατότητα να ελέγχει τα πεπραγμένα της Περιφέρειας αλλά και να εισηγείται και να θέτει ζητήματα σοβαρά για τη ζωή των κατοίκων του Β. Αιγαίου.
Μολονότι αυτό το πρόβλημα είναι δομικό του αντιδημοκρατικού Καλλικράτη, θα μπορούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο, με πολιτική βούληση, να ξεπεράσει κάποιους από τους σκοπέλους του και να τηρήσει κάποια προσχήματα δημοκρατικών διαδικασιών, κάτι το οποίο ως σήμερα δεν κάνει. Για να συμβάλλουμε στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, εμείς αποχωρούμε από τη συνεδρίαση, συμμετέχοντας στην διαμαρτυρία και των άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης».
Όσον αφορά το ζήτημα της πρόσληψης προσωπικού της Περιφέρειας- που βρίσκεται και στην ημερήσια διάταξη αυτής της συνεδρίασης- η Περιφερειακή Αρχή, στην προηγούμενη συνεδρίαση (16/3), όχι μόνο δεν ζήτησε- ενώ μπορούσε και υπήρχαν ανάγκες- την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών της με μόνιμο προσωπικό αλλά εισηγείται σε αυτή τη συνεδρίαση την πρόσληψη έντεκα (11) υπαλλήλων για οχτάμηνες συμβάσεις και μάλιστα με δύο διαφορετικές εργασιακές σχέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» και «μίσθωσης έργου»).
Η Ανταρσία στο Αιγαίο καταγγέλλει την πρακτική αυτή, η οποία επαληθεύει την γενική πολιτική μας εκτίμηση για τον Καλλικράτη ότι βάζει τους ΟΤΑ να γενικεύουν και να νομιμοποιούν όλες τις νέες μορφές ευέλικτης και ελαστικής εργασίας που θέλει το κεφάλαιο για να ξεπεράσει την κρίση και να αυξήσει τα κέρδη του. Με τον τρόπο αυτό και επιβάλλονται οι «νέοι» εργασιακοί όροι στην αγορά εργασίας και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και των ΟΤΑ προς τους κατοίκους του Β. Αιγαίου υποβαθμίζονται και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Η Ανταρσία στο Αιγαίο από τις πρώτες κιόλας συνεδριάσεις του υφιστάμενου Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε τα ζητήματα αυτά της επίθεσης στην εργασία, που αποτελούν και την κυρίαρχη πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου, και απαίτησε την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων της Περιφέρειας με μόνιμο προσωπικό, ενώ αντιπάλεψε όλες τις πρωτοβουλίες της Περιφερειακής Αρχής οι οποίες συνδέονταν με την «αξιοποίηση» ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου17-03-2016

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου, όπου ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τα προβλήματα του χώρου της Υγείας στο Β. Αιγαίο, η Ανταρσία στο Αιγαίο με τον εκπρόσωπό της Ανδρέα Μπάλλα έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση:
«Καταρχάς, οι αλλεπάλληλες αναβολές της συζήτησης κατέδειξαν το δίκιο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που ζητούσαμε να γίνει η συζήτηση αυτή σε μία συνεδρίαση ως αποκλειστικό θέμα. Το προεδρείο υποβάθμισε το ζήτημα αυτό. Ήταν, εκτός των άλλων, και θέμα σεβασμού των φορέων που κλήθηκαν για να καταθέσουν τις θέσεις τους.  Θεωρούμε επιβεβλημένο σε περιπτώσεις θεμάτων με μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον, όπου ζητείται ή αναμένεται και η παρέμβαση κοινωνικών φορέων, να οργανώνεται η συζήτηση με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
Στην ουσία τώρα, από τις τοποθετήσεις των φορέων επιβεβαιώθηκε μια εικόνα απαξίωσης και δυσλειτουργίας του ΕΣΥ, με δύο βασικά χαρακτηριστικά: την έλλειψη προσωπικού και την υποχρηματοδότηση που οδηγεί σε προβλήματα λειτουργίας και ελλείψεις υλικών. Ταυτόχρονα, διακρίναμε και όλες αυτές τις πολιτικές που οδηγούν σε συρρίκνωση τις δημόσιες δομές και σε υπονόμευση εργασιακών δικαιωμάτων.
Η κατάσταση αυτή που περιγράφτηκε δεν αναιρείται από την ηρωική στάση των εργαζόμενων στο ΕΣΥ, η οποία τονίστηκε σε όλες τις τοποθετήσεις των φορέων. Η διαχείριση της κρίσης αυτής στο σύστημα υγείας, που επιχειρείται ή προτείνεται από την κυβέρνηση ή και από τους ίδιους τους εργαζόμενους στον χώρο αυτό, είναι κατανοητή για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες, αλλά πρακτικά απλώς ανακατανέμει, ανακυκλώνει το πρόβλημα και σε καμιά περίπτωση δεν το λύνει.
Για να μην μείνουμε μόνο στις εκτιμήσεις, θα πρέπει να δούμε καθαρά την αιτία αυτής της κατάστασης, που είναι η καταστροφική πολιτική των μνημονίων, της λιτότητας και της επιτροπείας, την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία την τελευταία εξαετία· είναι η επιλογή να πληρώνεται το  δυσβάσταχτο χρέος αντί για τις κοινωνικές ανάγκες, να δίνονται όλα στο βωμό των ιδιωτικοποιήσεων και του κέρδους, να περικόπτονται δημόσιες δαπάνες στο όνομα μιας κρίσης για την οποία δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος λαός αλλά το κεφάλαιο και τα μονοπώλια.
Αυτή η εκτίμηση- που για κάποιους θεωρείται αυτονόητη- ορίζει και το τι πρέπει να γίνει για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση: η ρήξη με τις πολιτικές των μνημονίων, με τη λιτότητα, η διαγραφή του χρέους, η έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ, η εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, η αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των φτωχότερων στρωμάτων.
Οι θέσεις αυτές της Ανταρσίας στο Αιγαίο και της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς δεν κατατίθενται εδώ για λόγους πολιτικής ζύμωσης, δεν είναι μια ιδεολογική εμμονή που τη φέρνουμε πάντα πάνω μας, είναι τα εργαλεία που προτείνουμε για μια γενικότερη πορεία ανάκαμψης του τόπου, με μια αλλαγή πορείας, στρατηγικής και προτεραιοτήτων. Πιστεύει πραγματικά κανείς πως υπάρχει δυνατότητα να έχουμε αξιοπρεπές σύστημα υγείας, παιδείας , κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικές υπηρεσίες, όσο βρισκόμαστε μέσα στη μέγγενη των μνημονίων και της επιτροπείας, μέσα σε μια ΕΕ που σαπίζει σήμερα από τις αντιφάσεις της και την έλλειψη στοιχειώδους αλληλεγγύης, μέσα σε ένα καπιταλισμό που για να ανακάμψει από την κρίση του θα πρέπει να καταστρέψει κάθε κοινωνικό αγαθό και παραγωγική δύναμη; Χρειαζόμαστε σήμερα, άμεσα, τώρα, αλλαγή κοινωνικού προτύπου, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πορείας.
Δεν περιμένουμε φυσικά η Περιφερειακή Αρχή, ή οι άλλες παρατάξεις, να συμφωνήσουν με τις θέσεις αυτές. Εκτιμούμε όμως ότι τουλάχιστον, στην κατεύθυνση αυτή, οφείλει:
·         Να συλλέξει τις θέσεις των κοινωνικών φορέων και να τις υποστηρίξει-εκπροσωπήσει απέναντι στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, πιο δυναμικά και αποφασιστικά από ό,τι άλλες φορές.
·         Να συμβάλλει στην ανάδειξη των προβλημάτων αυτών που έχουν καταγραφεί– και  εδώ μια μικρή παρένθεση: το ψήφισμα που εκδόθηκε ομόφωνα μετά την αρχική συνεδρίαση για την Υγεία θάφτηκε και δεν κοινοποιήθηκε πουθενά, ούτε στον Τύπο, ενώ άλλες πρωτοβουλίες της ΠΒΑ γίνονται καθημερινά δελτία Τύπου· έχει η ΠΒΑ την πρόθεση τελικά να συμβάλλει στην υπόθεση αυτή;
·         Να αναδείξει την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας και να αξιοποιήσει το πρόβλημα του προσφυγικού για να πετύχουμε την ενίσχυση των δομών υγείας.
·         Να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που η ίδια αναλαμβάνει- όπως ήταν η επιδότηση των αγροτικών γιατρών δυσπρόσιτων περιοχών της περιφέρειας, η οποία, ως γνωστόν, για τους γιατρούς της Λέσβου δεν δόθηκε- και να βρεθεί κοντά, όσο μπορούν οι υπηρεσίες της, σε δομές, όπως τα Κέντρα Υγείας, που μαραζώνουν εγκαταλειμμένα.
Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη φάση που ο εργαζόμενος λαός βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα και στην περαιτέρω απαξίωση των ασφαλιστικών ταμείων, θεωρούμε ότι τη λύση ενάντια στις πολιτικές που διαλύουν Υγεία, Παιδεία, Ασφάλιση, θα τη δώσει ο αγωνιζόμενος λαός και σε αυτή τη μάχη οι τοπικές αρχές δεν γίνεται να βρίσκονται απέναντι από αυτόν».