"Και να γιατί είμαι το πνεύμα της ανταρσίας, γιατί στα ιδανικά των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνω τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται. Είμαι κάθε φορά το μέλλον..." Κ. Βάρναλης "ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Οι τοποθετήσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ( 25 Αυγούστου 2016)Η «Ανταρσία στο Αιγαίο» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2016. Ακολουθούν οι τοποθετήσεις μας.
Καταψηφίσαμε τον ταμειακό απολογισμό του οικονομικού έτους 2015 γιατί είναι απολογισμός μιζέριας και λιτότητας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά από την στιγμή που η Περιφερειακή Αρχή είχε ψηφίσει και είχε υλοποιήσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας. Αν εξαιρέσει κανείς από τις δαπάνες, τα τρία βασικά κονδύλια που αφορούν τα ενταγμένα έργα σε χρηματοδοτικά προγράμματα που ολοκληρώθηκαν το 2015, την δακοκτονία και την μεταφορά μαθητών, το υπόλοιπο των δαπανών αφορά κυρίως την μισθοδοσία των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Ο ταμειακός απολογισμός αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την πλήρη χειραγώγηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (όπως και όλων των Περιφερειών της χώρας) από το κεντρικό κράτος και τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πιο σημαντικό στοιχείο του ισολογισμού της Περιφέρειας για το 2015 (τον οποίο επίσης καταψηφίσαμε) είναι κάθετη πτώση των οργανικών εσόδων της στα 12.033.977,51€, όταν το 2014 ήταν 16.375.419,02€. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις το 2015, μειώθηκαν στα 10.760.138,98€ όταν το 2014 ήταν 14.553.398,77€.
Αποτέλεσμα της μεγάλης κάμψης των επιχορηγήσεων ήταν τα ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως να κλείσουν με έλλειμμα 2.844.023,74€ (1.280.456,01€ πλεόνασμα το 2014). Το έλλειμμα αντισταθμίστηκε – κατά ένα ποσοστό – από τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αυξήθηκαν στα 6.575.910,95€  έναντι 2.008.179,15€ το 2014. Πρόκειται για έσοδα που δεν προβλέπεται να επαναληφθούν. Τελικά το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης για την Περιφέρεια ήταν έλλειμμα 604.571,64€, που λογιστικά καλύφθηκε από το πλεόνασμα των προηγούμενων χρήσεων.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ορκωτής λογίστριας σε βάρος της περιφέρειας έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις ποσού 9 εκατ.€ από τις οποίες εκτιμάται ότι θα τελεσιδικήσουν υπέρ των τρίτων τα 4,5 εκατ.€. Για τις δαπάνες αυτές δεν έχει σχηματισθεί η απαιτούμενη πρόβλεψη για την κάλυψη των υποχρεώσεων που θα δημιουργηθούν με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της Περιφέρειας να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Το ζήτημα που θέτει η ορκωτή λογίστρια είναι σοβαρό. Αν μάλιστα συνεκτιμηθεί ότι η υπόθεση της ΑΕΝΑΛ θα επιβαρύνει τα επόμενα χρόνια τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας γίνεται φανερό ότι η Περιφέρεια θα αντιμετωπίσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά η Περιφέρεια το 2015 είχε συμφωνήσει να δεσμευθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια που είχε για την υλοποίηση έργων από την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να πληρωθούν οι δανειστές της χώρας. Η Ανταρσία στο Αιγαίο είχε ταχθεί ενάντια σε αυτή την απόφαση.
Η δεινή οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας μπορεί να αποφευχθεί μόνο αν η Περιφερειακή Αρχή πάψει να αποδέχεται τις συνεχείς μειώσεις των πιστώσεων που λαμβάνει από την κεντρική κυβέρνηση, αν πάψει να ψηφίζει προϋπολογισμούς μιζέριας και λιτότητας, αν δυναμικά διεκδικήσει αύξηση των πόρων και το δικαίωμα δημοκρατικού προγραμματισμού των δαπανών και των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθεί με βάση τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών μας και όχι στα στενά πλαίσια που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καλλικράτης. Με το ίδιο σκεπτικό καταψηφίσαμε την 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού και την έγκριση εκτέλεσης του για το 2ο τρίμηνο του 2016.
Ψηφίσαμε λευκό στον προτεινόμενο εξωδικαστικό συμβιβασμό, για την πληρωμή των ενοικίων που οφείλει η Περιφέρεια στον Δήμο Χίου για τα Γραφεία της Α/βαθμιας Εκπαίδευσης. Δεν δικαιολογήθηκε επαρκώς για ποιο λόγο η τέως Νομαρχιακή αρχή Χίου δεν προχώρησε σε δημοπρασία ως όφειλε, για την ενοικίαση γραφείων, ενώ ήταν γνωστό πως η σύμβαση μίσθωσης που υπέγραψε με τον Δήμο Χίου ήταν άκυρη. Άλλο ένα παράδειγμα αδιαφανούς διαχείρισης αποτελεί η οφειλή της Περιφέρειας στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου, για την παροχή συνδρομής στους δικαιούχους αγροτικών επιδοτήσεων. Ψηφίσαμε υπέρ της αποδοχής συμβιβασμού με την ΕΑΣ, διότι η ΕΑΣ Λέσβου εκτέλεσε το έργο που της ανατέθηκε, όμως η σύμβαση θεωρήθηκε άκυρη, γιατί με ευθύνη της τέως Νομαρχιακής Αρχής Λέσβου δεν έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ψηφίσαμε λευκό στην πρόσληψη δύο πολιτικών μηχανικών με οκτάμηνες συμβάσεις. Οι ανάγκες  της Περιφέρειας απαιτούν προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού προσωπικού, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του έργου τους και να μπει φραγμός στην ομηρία των εργαζομένων, από την εκάστοτε περιφερειακή αρχή. Καταψηφίσαμε την παραχώρηση μηχανημάτων στην 98 ΑΔΤΕ. Είναι πρωτοφανές φορέας «τοπικής αυτοδιοίκησης» να μεταφέρει αρμοδιότητες και μέσα που διαθέτει στο κεντρικό κράτος και μάλιστα στις ένοπλες δυνάμεις. Θέση μας είναι τα μηχανήματα που μπορούν να επισκευαστούν και να χρησιμοποιηθούν να παραμείνουν στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Για την αξιοποίηση τους να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού.
Καταψηφίσαμε την διοργάνωση του συνεδρίου «Greening the Islands». Πρόκειται για συνέδριο εξυπηρέτησης ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων, για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου των νησιών και των εργαζομένων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους. Η συμμετοχή κυβερνητικών και πολιτικών παραγόντων, μεγαλοδημοσιογράφων και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου δείχνει πως πρόκειται για μια φιέστα, μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων και των ελευθεροεπαγγελματιών των νησιών μας.
Ψηφίσαμε λευκό στην αποδοχή δωρεάς από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αγορά κινητής ιατρικής μονάδας, θερμικής κάμερας και 2 καταδυτικών στολών για την διάσωση προσφύγων και μεταναστών. Η ένστασή μας οφείλεται στην γενικότερη διαφωνία μας με την εφαρμοζόμενη πολιτική στο προσφυγικό. Καταρχήν η αντιμετώπιση των προσφύγων δεν μπορεί να στηρίζεται σε δωρεές και στη δράση των ΜΚΟ, αλλά να είναι ευθύνη του κράτους κεντρικού και τοπικού. Η «διάσωση των προσφύγων» είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κλείνει τα σύνορα, υψώνει φράχτες και οδηγεί τους πρόσφυγες του πολέμου και της φτώχειας στα επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα, στα δίχτυα των διακινητών και στο θάνατο. Η συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας και η παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, όχι μόνο δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, αλλά καθιστά την χώρα μας συνυπεύθυνη στο δράμα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες χρειάζονται ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης, προκειμένου να μεταβούν στην χώρα που επιθυμούν και να υποβάλουν άσυλο, όπως έχουν δικαίωμα.
Υπερψηφίσαμε την πληρωμή της οφειλής της ΑΕΝΑΛ  στην εταιρεία «ΛΕΒΑ ΑΕ» από την Περιφέρεια. Η «Ανταρσία στο Αιγαίο», σε προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχε ταχθεί υπέρ της πληρωμής του Συνεταιρισμού Γυναικών Παρακοίλων, για τις απλήρωτες οφειλές της ΑΕΝΑΛ. Είχαμε τονίσει ότι με την ψήφο μας επιδιώκαμε να ανοίξει ο δρόμος για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι συνεταιρισμοί γυναικών, οι τοπικές επιχειρήσεις και η Συνεταιριστική Τράπεζα από την Περιφέρεια. Από την σκοπιά αυτή ψηφίζουμε και σήμερα την πληρωμή της εταιρείας ΛΕΒΑ για τις οφειλές της ΑΕΑΝΑΛ. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την διαδικασία δικαστικής εξουθένωσης εργαζομένων, των προμηθευτών και των πιστωτών της ΑΕΝΑΛ που ακολουθείται από την Περιφέρεια, η οποία πληρώνει μόνο όταν μια υπόθεση τελεσιδικήσει. Προτείνουμε η Περιφέρεια να αναλάβει να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων της ΑΕΝΑΛ. Κατά προτεραιότητα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι της ΑΕΝΑΛ, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι συνεταιρισμοί γυναικών, οι άλλες τοπικές επιχειρήσεις και η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου.

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Οι τοποθετήσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο (20 Ιουλίου 2016)

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2016. Ακολουθούν οι τοποθετήσεις μας.
1. Στη συζήτηση για το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, από την αρχή φάνηκε η διάθεση της Περιφερειακής Αρχής να μην συζητηθεί το θέμα επί της ουσίας. Η εισήγηση δεν περιελάμβανε τον κατάλογο των ακινήτων του Δημοσίου, που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν μέσω του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων και βρίσκονται στα όρια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ). Η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής περιορίστηκε στην αποστολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες, να μας κοινοποιήσουν τον σχετικό κατάλογο, παραπέμποντας την λήψη αποφάσεων για το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.
Καταγγείλαμε την διαδικασία ως μεθόδευση εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής με στόχο να μην ληφθεί απόφαση για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνεί. Εκφράσαμε την κατηγορηματική μας αντίθεση για το πέρασμα ακινήτων του Δημοσίου που βρίσκονται στα νησιά μας, στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων. Σε αυτά θα περιλαμβάνονται όλες οι δημόσιες υποδομές των νησιών μας, όπως τα λιμάνια, οι μαρίνες και τα αεροδρόμια Λήμνου, Χίου και Ικαρίας που δεν έχουν ακόμα ξεπουληθεί. Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων είναι ταμείο εξυπηρέτησης των συμφερόντων των δανειστών. Στόχο έχει να ιδιωτικοποιήσει σε εξευτελιστικές τιμές την δημόσια περιουσία, προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και να χρηματοδοτήσει την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Ενός χρέους που δεν το δημιούργησε ο λαός, αλλά η ελληνική αστική τάξη. Ήδη γνωρίζουμε πως το σύνολο σχεδόν των δανείων του πρώτου και του δεύτερου Μνημονίου πήγε για να διασώσει τις ξένες τράπεζες (γαλλικές και γερμανικές πρωτίστως) και να διασώσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το ίδιο θα γίνει και με τα δάνεια του τρίτου μνημονίου. Είναι ζήτημα επιβίωσης του ελληνικού λαού να αρνηθεί την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, να επιβάλει την μονομερή διαγραφή του και να υπερασπίσει από την εκποίηση την δημόσια περιουσία. Να ζητήσει την κατάργηση του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων την κρατικοποίηση των ακινήτων που έχουν ιδιωτικοποιηθεί χωρίς αποζημίωση.
Τελικά η Περιφερειακή Αρχή εκφυλίζοντας τη διαδικασία, απέσυρε την πρόταση της για αποστολή αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ως Ανταρσία στο Αιγαίο επανερχόμαστε στο θέμα και καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να απευθύνει στις αρμόδιες υπηρεσίες ερώτημα, προκειμένου να μας κοινοποιηθεί ο κατάλογος των ακινήτων του Δημοσίου, που βρίσκονται στα όρια της ΠΒΑ και έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Οι νησιώτες θέλουν να γνωρίζουν πόσα και ποιά ακίνητα του Δημοσίου οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση και η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να τους ενημερώσει.
2. Εκφράσαμε την αντίθεση μας στην υποβάθμιση της ΕΠΑΣ Μυτιλήνης, με την κατάργηση τεσσάρων από τις εννιά ειδικότητες, που υπήρχαν μέχρι τώρα. Η συρρίκνωση της ΕΠΑΣ Μυτιλήνης, οδηγεί σε απώλεια αρκετών θέσεων εργασίας ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, πετάει εκτός του δημόσιου συστήματος τεχνικής εκπαίδευσης εκατοντάδες μαθητές και προκαλεί αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία. Η σχεδιασμένη συρρίκνωση του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης εντάσσεται στην πολιτική χτυπήματος των κοινωνικών δαπανών και στην ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης της τεχνικής εκπαίδευσης. Πίσω από την συγκεκριμένη πολιτική βρίσκεται το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης – Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. - κεφαλαίου,  που επιδιώκει να περικόψει τις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία και να ωθήσει τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας στις ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.
3. Καταψηφίσαμε την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2016, υπενθυμίζοντας πως είχαμε καταψηφίσει συνολικά τον προϋπολογισμό του 2016 ως προϋπολογισμό λιτότητας, στα πλαίσια του δημοσιονομικού συμφώνου και εναρμονισμένο με την αρχή των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, χωρίς κανένα αναπτυξιακό στόχο και προοπτική.
4. Ψηφίσαμε λευκό στην τροποποίηση του προγράμματος έργων της περιφέρειας, διότι μέσα στην προτεινόμενη τροποποίηση, συνυπάρχουν μειώσεις προϋπολογισμού σε έργα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τους κατοίκους των νησιών, όπως η συντήρηση δρόμων και σχολείων, με αυξήσεις προϋπολογισμού σε άλλα έργα, ένταξη νέων έργων, χωρίς να δίδεται επαρκής εξήγηση. Από τις ταυτόχρονες μειώσεις ενός έργου και μεταφορά των πόρων σε ένα άλλο, φαίνεται η μιζέρια του προϋπολογισμού. Πρόκειται - όπως έχουμε ξαναπεί - για ένα προϋπολογισμό λιτότητας και εμβαλωματικού χαρακτήρα, που αδυνατεί να καλύψει τις οξυμένες ανάγκες των νησιών μας.
5. Ψηφίσαμε υπέρ της έγκρισης εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος εκούσιων αναδασμών για το έτος 2016. Οι εκούσιοι αναδασμοί είναι έργα ζωτικής σημασίας για τους αγρότες, ώστε να πετύχουν την ενοποίηση των αγροκτημάτων τους, να αποκτήσουν ενιαίους κλήρους και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Το πρόγραμμα εκούσιων αναδασμών είχε εξαγγελθεί από το 2007, πως θα εντασσόταν στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - Αλέξανδρος Μπαλτατζής (2007 - 2013), από τον τότε αρμόδιο υπουργό Αλέξανδρο Κοντό. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα του έργου και την αδυναμία εκτέλεσης του από τις προηγούμενες νομαρχιακές και περιφερειακές αρχές, εκφράσαμε την ανησυχία μας, για την δυνατότητα της ΠΒΑ να το προχωρήσει.
6. Ψηφίσαμε υπέρ της αποδοχής χρηματοδότησης από την Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του «Φεστιβάλ Πολιτισμού και Γαστρονομίας» στη Σάμο, εφόσον επιδρά θετικά στην πολιτιστική κίνηση του νησιού.
7. Καταψηφίσαμε την έγκριση συμμετοχής της ΠΒΑ στην Έκθεση Tour Natur που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 4 Σεπτεμβρίου 2016, στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας. Καταρχήν η κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης 45 μόλις μέρες πριν την διεξαγωγή της έκθεσης, δείχνει, αν μη τι άλλο, προχειρότητα και έλλειψη ουσιαστικής προετοιμασίας. Αναρωτιόμαστε επίσης ποιό προϊόν εναλλακτικού τουρισμού έχει να παρουσιάσει η ΠΒΑ, όταν ακόμα και αυτά τα πεζοπορικά μονοπάτια της Λέσβου δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και η οδοσήμανση τους βρίσκεται σε κακά χάλια.
Για εμάς η πολιτική ενίσχυσης του τουρισμού στα νησιά μας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και ευκαιριακά, ούτε να εξαντλείται σε συμμετοχή σε κάποιες εκθέσεις. Η κυρίαρχη πολιτική την οποία υπηρετεί η Περιφερειακή Αρχή, αντιμετωπίζει τον τουρισμό σαν ένα δυναμικό κλάδο για την ανάκαμψη της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Υπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών και των μεγαλοξενοδόχων. Παραδίδει τις παραλίες, τις μαρίνες, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια στο μεγάλο κεφάλαιο. Αδιαφορεί επί της ουσίας για την δραματική μείωση του εισοδήματος των μικροεπαγγελματιών του κλάδου και για την εκμετάλλευση των εργαζομένων, που εργάζονται σε άθλιες συνθήκες, με χαμηλές αμοιβές, ελαστικά ωράρια, οι περισσότεροι ανασφάλιστοι, όμηροι της εργοδοσίας και χωρίς συνδικαλιστική κάλυψη. Δεν αντιλαμβάνεται πως η συνεχιζόμενη λιτότητα από την οποία υποφέρουν οι εργαζόμενοι τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κάνουν είδος πολυτελείας τις διακοπές στα νησιά μας, για τα πλατιά λαϊκά στρώματα.
Η ανάπτυξη του τουρισμού στα νησιά μας, θα έπρεπε να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και τον πολιτισμό των νησιών μας, να περιλαμβάνει την αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων τουριστικών καταλυμάτων και υποδομών, την ενίσχυση του εισοδήματος των μικροεπαγγελματιών του κλάδου, την μείωση του κόστους μετακίνησης με την εθνικοποίηση της ακτοπλοΐας και της αεροπλοΐας με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, την εξασφάλιση της δυνατότητας των λαϊκών οικογενειών να κάνουν πολυήμερες διακοπές με εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, την ενίσχυση της απασχόλησης στον συγκεκριμένο κλάδο και την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου.
8. Σχετικά με την αναβίωση της ΕΝΑ Χίου. Πρόκειται για μια κλασσική αναπτυξιακή εταιρεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από αυτές που είχαν δημιουργήσει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι τότε Νομαρχίες. Συγκροτήθηκε με σκοπό την απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων και την διοχέτευση τους στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχύσει την κερδοφορία και την «ανάπτυξη» των τοπικών επιχειρήσεων. Τότε  λέχθηκαν και γράφτηκαν πολλά  για συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, για την δημιουργία θέσεων εργασίας κλπ, πολλά από αυτά επαναλαμβάνονται και στην εισήγηση που σήμερα παρουσιάστηκε από την Περιφερειακή Αρχή. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Ουδέποτε εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας του Νομού, ούτε για κάποιον συγκεκριμένου τομέα (αγροτική παραγωγή, μεταφορές, μεταποιητική βιομηχανία κτλ). Οι αναπτυξιακές εταιρείες ήταν και είναι το μακρύ χέρι της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο, είναι η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τίποτα περισσότερο από αυτό. Τα προγράμματα που διαχειρίζονται χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις της περιφέρειας και με τον τρόπο αυτό προσδένουν τους τοπικούς επιχειρηματίες στο άρμα της Ε.Ε.
Τα προγράμματα που διαχειρίζονται οι αναπτυξιακές εταιρείες δεν έχουν ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που ποτέ δεν έγινε απολογισμός ή εκ των υστέρων εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους. Ας γίνουμε συγκεκριμένοι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του προγράμματος «Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής» που υλοποιήθηκε την περίοδο 1997 – 2000 με προϋπολογισμό 733.675,72€; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του προγράμματος «Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών», που υλοποιήθηκε την περίοδο 2003 -2008 με προϋπολογισμό 299.702,17€; Υπάρχει σήμερα σε λειτουργία κάποια παραγωγική επιχείρηση που χρηματοδοτήθηκε ή έστω στηρίχθηκε μέσα από αυτά τα προγράμματα και λειτουργεί; Υπάρχουν σήμερα θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν με χρηματοδοτήσεις από αυτά τα προγράμματα; Ασφαλώς όχι. Καμία παραγωγική επιχείρηση δεν δημιουργήθηκε από αυτά τα προγράμματα, καμία θέση εργασίας δεν δημιουργήθηκε.
Στην προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 ο κύριος όγκος των πόρων του Περιφερειακού Προγράμματος, όσο και των Τομεακών Προγραμμάτων θα κατευθυνθεί σε χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αν πιστεύει κανείς ότι οι χρηματοδοτήσεις θα φθάσουν στις μικρές τοπικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς γυναικών, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ή σε ομάδες παραγωγών – αγροτών δηλαδή – τρέφει αυταπάτες. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν στις μεγάλες επιχειρήσεις, σε μονοπώλια και ολιγοπώλια. Ελάχιστες τοπικές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να αποσπάσουν μικροποσά, που δεν θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα. Οι χρηματοδοτήσεις που θα απορροφηθούν από τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια κάθε κλάδου, θα συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας τους. Μην περιμένετε παραγωγικές επενδύσεις και ειδικότερα επενδύσεις για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων, των νέων, της φτωχομεσαίας αγροτιάς και του λαϊκών στρωμάτων γενικότερα. Το παραγωγικό μοντέλο της Ε.Ε. για την Ελλάδα επιφυλάσσει επενδύσεις στους τομείς των υπηρεσιών και της κατανάλωσης.
Στα κοινοτικά προγράμματα, δεσμεύεται δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έτσι μαζί με τους κοινοτικούς χάνονται και οι εθνικοί πόροι, που είναι απολύτως απαραίτητοι για έργα υποδομής και την δημιουργία παραγωγικών μονάδων. Για όλους τους παραπάνω λόγους κατ’ επανάληψη, η Ανταρσία στο Αιγαίο, έχει δηλώσει αντίθετη με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που καλείται να υλοποιήσει η ΠΒΑ και ευρύτερα το τοπικό κράτος (δήμοι και περιφέρειες).
Συνεπώς δηλώνουμε αντίθετοι με την αναβίωση της ΕΝΑ Χίου, με το περιεχόμενο και τους σκοπούς που περιγράφονται στην εισήγηση. Η Περιφερειακή Αρχή οφείλει χωρίς καθυστέρηση, να προχωρήσει στην κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από την εκκαθάριση της εταιρείας. Επίσης άμεσα η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει στην πρόσληψη των εργαζομένων της ΕΝΑ Χίου στις υπηρεσίες της. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει με τους εργαζόμενους όλων των αναπτυξιακών εταιρειών των πρώην Νομαρχιών του Βορείου Αιγαίου, που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Τούτο είναι άλλωστε μια από τις ελάχιστες θετικές ρυθμίσεις που αφορούν τους εργαζόμενους και περιλαμβάνονται στον Καλλικράτη. Την δυνατότητα αυτή συστηματικά αποφεύγει να υλοποιήσει η Περιφερειακή Αρχή, κρατώντας σε πολύχρονη ομηρία τους εργαζομένους των υπό εκκαθάριση αναπτυξιακών εταιρειών της. Οι αναπτυξιακές δράσεις της περιφέρειας θα πρέπει να υλοποιούνται από υπηρεσίες που οφείλει να συγκροτήσει για το σκοπό αυτό και όχι από εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες αυτές να στελεχωθούν με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό.

Απαξιώνουν το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου

11/07/2016


Η Περιφερειακή Αρχή της κ. Καλογήρου οδηγεί σε πλήρη απαξίωση το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) Βορείου Αιγαίου. Μετά τις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, τώρα έχουμε και τις συνεδριάσεις διά περιφοράς.
Την Παρασκευή 8 Ιουλίου, ζητήθηκε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να συνεδριάσει το ΠΣ Βορείου Αιγαίου δια περιφοράς, με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το ένα αφορούσε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για εργασίες στο κάστρο του Μολύβου στη Λέσβο  και το άλλο τον ορισμό εκπροσώπων στα προγράμματα Leader Αλιείας της Χίου και της Σάμου.
Είμαστε πλήρως αντίθετοι με την πρακτική των συνεδριάσεων δια περιφοράς και δεν θα ανεχθούμε στο μέλλον παρόμοιες πρακτικές εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής. Ωστόσο κάναμε σαφές πως αυτή τη φορά, δεν θα μπλοκάρουμε την συνεδρίαση του Συμβουλίου, από την στιγμή που υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των άλλων παρατάξεων του ΠΣ.
Επίσης σταθμίσαμε ότι δεν θα έπρεπε να δώσουμε την δυνατότητα στην Περιφερειακή Αρχή να μεταθέσει την δική της διοικητική ανεπάρκεια στην αντιπολίτευση, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών στο Κάστρο του Μολύβου προκειμένου να φιλοξενήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άλλωστε το ΠΣ είχε δώσει την έγκριση του για το θέμα αυτό σε προηγούμενη συνεδρίαση και το μόνο που απαιτούνταν ήταν η σύναψη προγραμματικής σύμβασης. Δηλώσαμε αποχή από την ψηφοφορία για να καταδείξουμε τη διαφωνία μας με την ακολουθούμενη διαδικασία.
Το δεύτερο θέμα, ο ορισμός εκπροσώπων, στα προγράμματα Leader Αλιείας Χίου και Σάμου είναι διαχειριστικού χαρακτήρα. Είμαστε αντίθετοι στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα προγράμματα αυτά προωθούν την καπιταλιστική ανάπτυξη και όχι τα λαϊκά συμφέροντα, είναι εργαλεία αύξησης της κερδοφορίας του κεφαλαίου, σε βάρος του περιβάλλοντος και των εργαζομένων των νησιών μας. Στην καλύτερη περίπτωση τα προγράμματα αυτά συγκαλύπτουν τον καταστρεπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων των νησιών μας.
Τέλος δηλώσαμε αποχή στην συζήτηση του θέματος που εισηγήθηκε ο ακροδεξιών, εθνικιστικών και ρατσιστικών αντιλήψεων Σταμάτης Κάρμαντζης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραμονή του, στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Χίου.