"Και να γιατί είμαι το πνεύμα της ανταρσίας, γιατί στα ιδανικά των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνω τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται. Είμαι κάθε φορά το μέλλον..." Κ. Βάρναλης "ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

Άμεση στελέχωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Λεσβου για να αντιμετωπισθούν οι επαναλαμβανόμενες επιζωοτίες


Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.), στις 24 Οκτωβρίου 2017.


Για τα κρούσματα ευλογίας των προβάτων στη Λέσβο

Στη συνεδρίαση του Π.Σ. έκαναν παρέμβαση οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, ζητώντας απαντήσεις για τις ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής (Π.Α.), για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων ευλογίας στις κτηνοτροφικές μονάδες τους. Ακολουθεί η τοποθέτησή μας:
Η ευλογία των προβάτων όπως και κάθε άλλη ζωονόσος αντιμετωπίζεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα αν ληφθούν προληπτικά μέτρα. Και για αυτή τη δουλειά χρειάζεται οργανωμένη και πλήρως στελεχωμένη  κτηνιατρική υπηρεσία. Οι ελληνικές κυβερνήσεις (οι προηγούμενες και η σημερινή) έχουν καταφέρει να αφήσουν την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου με μόλις 6 κτηνιάτρους (4 ενεργούς), αρκετοί από τους οποίους είναι στα όρια της σύνταξης. Την ανάγκη στελέχωσης της υπηρεσίας με νέους κτηνιάτρους την είχαμε επισημάνει από το Φεβρουάριο του 2015. Διότι μόνο έτσι μπορεί να εκπονηθούν σοβαρά προγράμματα εξυγίανσης στα κοπάδια του νησιού. Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση (όπως και οι προηγούμενες) ακολουθεί την πολιτική της Ε.Ε., να παραδίδει την προστασία του ζωικού κεφαλαίου των νησιών στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα στα μεγάλα μονοπώλια παραγωγής κτηνιατρικών φαρμάκων. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιορίζονται στην επιτήρηση της κατάστασης.
Η Λέσβος έχει την ιδιαιτερότητα να γειτνιάζει με τα μικρασιατικά παράλια. Από εκεί πιθανότατα προήλθε η μόλυνση των κοπαδιών του νησιού από την ευλογία. Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί μια αξιόπιστη απάντηση, για το πώς έφθασε η νόσος στο νησί. Η μεγάλη εξάπλωση ζωονόσων στην Τουρκία έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Οι ελληνικές κυβερνήσεις επί δεκαετίες δεν κάνουν τίποτα για αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και παράλληλα αρνούνται να αποζημιώσουν τους κτηνοτρόφους του νησιού, για τις ζημιές που υφίστανται. Θυμίζουμε τις επιζωοτίες καταρροϊκού και αφθώδους πυρετού, που έχουν πλήξει το νησί κατ' επανάληψη. Θυμίζουμε ότι λόγο της τελευταίας επιζωοτίας καταρροϊκού πυρετού, τα κοπάδια της Λέσβου βρίσκονται σε μακρόχρονη καραντίνα και δεν μπορούν να γίνουν εξαγωγές ζώντων ζώων για αναπαραγωγή. Η μη άρση της καραντίνας οδηγεί σε απώλεια εισοδήματος πολλών εκατομμυρίων € κάθε χρόνο, για τους κτηνοτρόφους του νησιού. Ταυτόχρονα δίνει μεγάλα κέρδη στους χονδρεμπόρους κρέατος. Για την συνεχιζόμενη καραντίνα του καταρροϊκού πυρετού έχουν τεράστιες διοικητικές ευθύνες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Αθήνα και στην Μυτιλήνη. Υπάρχουν και πολύ μεγάλες πολιτικές ευθύνες στις ηγεσίες της Περιφέρειας, που χειρίστηκαν και χειρίζονται το θέμα, αλλά και στις αντίστοιχες ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς λέμε τα πράγματα με το όνομα τους: η καραντίνα γεμίζει τις τσέπες των εμπόρων κρέατος και αδειάζει τις τσέπες των κτηνοτρόφων.

Η επιζωοτία της ευλογιάς των προβάτων για να αντιμετωπισθεί απαιτείται:
Η πρόσληψη 10 κτηνιάτρων με μόνιμη σχέση εργασίας για την στελέχωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και η εκπόνηση προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, που θα υλοποιούνται με ευθύνη της υπηρεσίας.
Η εκπαίδευση του συνόλου των κτηνοτρόφων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τα πρώτα βασικά κλινικά συμπτώματα των νόσων όπως είναι ο καταρροϊκός πυρετός, ο αφθώδης πυρετός, η ευλογία των προβάτων, η πανώλη των βοοειδών, η οζώδης δερματίτιδα και γενικά των ζωονόσων, που αποτελούν άμεσες απειλές για τα κοπάδια αιγοπροβάτων και βοοειδών του νησιού. Παράλληλα πρέπει να εκπαιδευτούν οι κτηνοτρόφοι στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης από τις παραπάνω νόσους. Έτσι θα μειωθούν δραστικά οι επιζωοτίες, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα των κοπαδιών και θα μειωθούν οι δαπάνες για αποζημιώσεις που δίνονται.
Είναι άμεση ανάγκη να ξεκινήσει η συνεργασία των ελληνικών κτηνιατρικών αρχών με τις κτηνιατρικές αρχές της Τουρκίας, για να αντιμετωπισθούν οι επιζωοτίες που πλήττουν την γείτονα χώρα. Αν δεν αντιμετωπισθεί το πρόβλημα στην πηγή του, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα σταματήσουν οι επιζωοτίες στην Λέσβο.
Να αποζημιωθούν τα κοπάδια που σφάζονται για την αντιμετώπιση της ευλογιάς ως παραγωγικές μονάδες και να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για το σύνολο του εισοδήματος που χάνουν.
Να γίνει κεντρική προμήθεια των υλικών απολύμανσης που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της νόσου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να γίνει σχεδιασμός και υλοποίηση έργων αντιμετώπισης της νόσου (π.χ. τάφροι απολύμανσης) από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου. Οι προμήθειες και τα έργα πρέπει να γίνουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, για τους κτηνοτρόφους του νησιού.
Να εκπονηθεί μελέτη που να εντοπίζει τις αιτίες εμφάνισης και εξάπλωσης των ζωονόσων στο νησί, ώστε με ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πρόκειται για έργο που θα εξασφαλίσει σε μακροχρόνια βάση την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.
Ο μηχανισμός της Περιφέρειας δε λειτούργησε και δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Όλοι συμφωνούν πως οι κτηνίατροι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής στη Λέσβο είναι ελάχιστοι. Όμως η υπηρεσία βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης. Δεν λέμε κάτι καινούργιο. Αρκεί κανείς να ρίξει κανείς μια ματιά στα δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, για να αντιληφθεί πως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Δεν υιοθετούμε άκριτα τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, παρ' ότι φαίνεται σε αρκετές περιπτώσεις να είναι καλά στοιχειοθετημένες. Όμως με προσωπικό πολύ λιγότερο από το αναγκαίο, με τα βασικά της στελέχη να οδεύουν προς την συνταξιοδότηση και με καταγγελίες για τη λειτουργία της υπηρεσίας και για τις σχέσεις μεταξύ των στελεχών της, είναι φανερό πως δεν είναι δυνατό  να αντιμετωπίσει  έκτακτες καταστάσεις, όπως αυτή της ευλογίας των προβάτων. Η Π.Α. το μόνο που έχει κάνει σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, ήταν να αλλάξει τον προϊστάμενο. Και να παραμένει απαθής παρατηρητής.  Είναι αναγκαίο να γίνει αναλυτική και εκτενής συζήτηση για την κατάσταση στην κτηνιατρική υπηρεσία. Ο κρίσιμος ρόλος της, τόσο για την κτηνοτροφία του νησιού, όσο και για την υγεία του πληθυσμού Λέσβου, απαιτεί αναγνώριση του προβλήματος και επίλυση του το συντομότερο δυνατό.
Στηρίζουμε τα αιτήματα των κτηνοτρόφων και τους καλούμε να εντείνουν τους αγώνες τους. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να αποσπάσουν λύσεις για το πρόβλημα που απειλεί τα κοπάδια τους και τη δουλειά τους.

Δικαιώνεται η Ανταρσία στο Αιγαίο για την ΕΝΑ Χίου

Υπενθυμίσαμε πως πριν ένα χρόνο, όταν το Π.Σ. συζητούσε την αναβίωση της ΕΝΑ Χίου και την μετονομασία της σε ΕΝΑ Βορείου Αιγαίου, ήμασταν η μοναδική παράταξη που ψήφισε κατά της αναβίωσης. Ωστόσο δικαιωθήκαμε, γρηγορότερα από όσο περιμέναμε. Σε αυτό συνέβαλε η ανικανότητα της Π.Α. να στηρίξει την εταιρεία, να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, να της αναθέσει τεχνικές μελέτες, να την εντάξει σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, ώστε να παρουσιάσει θετικό κλείσιμο της οικονομικής χρήσης έτους 2017. Στην αποτυχία συνέβαλε επίσης το ασφυκτικό μνημονιακό καθεστώς λιτότητας και επιτροπείας, που έχει επιβάλει η Ε.Ε και το ΔΝΤ και εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη χώρα μας, που στερεί τις Περιφέρειες από τους  πόρους  και  τη δυνατότητα να χαράξουν στοιχειώδη αναπτυξιακή πολιτική. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση αποτέλεσε επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα στην εξεύρεση κεφαλαίων.
Η ΕΝΑ ιδρύθηκε ως αναπτυξιακή εταιρεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από τη Νομαρχία Χίου. Τότε λέχθηκαν και γράφτηκαν πολλά για τη συμβολή των εταιρειών αυτών στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στη δημιουργία θέσεων εργασίας κλπ. Τα ίδια περίπου επαναλήφθηκαν από την Π.Α. της κ. Καλογήρου, πριν ένα χρόνο. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε τελείως διαφορετική. Ουδέποτε οι εταιρείες αυτές εκπόνησαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της οικονομίας, ή για κάποιον συγκεκριμένου παραγωγικό κλάδο (αγροτική παραγωγή, μεταφορές, μεταποιητική βιομηχανία κτλ). Το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνταν κατά κύριο λόγο, ήταν η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ήταν η απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων και η διοχέτευση τους στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η κερδοφορία και η «ανάπτυξη» των τοπικών επιχειρήσεων.
Οι αναπτυξιακές εταιρείες ήταν και είναι το μακρύ χέρι της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Τα προγράμματα που διαχειρίζονται χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις της περιφέρειας και με τον τρόπο αυτό προσδένουν τους τοπικούς επιχειρηματίες, στο άρμα της Ε.Ε. Δεν έχουν ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Και αυτός είναι ένας βασικός λόγος, που ποτέ δεν έγινε απολογισμός ή εκ των υστέρων εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους. Καμία παραγωγική επιχείρηση δεν δημιουργήθηκε από αυτά τα προγράμματα. Καμία θέση εργασίας δεν δημιουργήθηκε.
Στη συζήτηση για την αναβίωση της ΕΝΑ πριν ένα χρόνο, είχαμε προτείνει η Π.Α. να προχωρήσει εκκαθάριση της εταιρείας και στην κάλυψη των ζημιών που θα προέκυπταν. Επίσης προτείναμε να προσληφθούν οι εργαζόμενοι της ΕΝΑ Χίου στις υπηρεσίες της ΠΒΑ. Το ίδιο απαιτήσαμε να γίνει με τους εργαζόμενους όλων των αναπτυξιακών εταιρειών των πρώην Νομαρχιών του Βορείου Αιγαίου, που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Αυτή τη δυνατότητα την δίνει ο Καλλικράτης και αποτελεί μια από τις ελάχιστες θετικές ρυθμίσεις, που αφορούν τους εργαζόμενους. Όμως η Π.Α. δεν την υλοποιεί, κρατώντας σε πολύχρονη ομηρία τους εργαζομένους των υπό εκκαθάριση αναπτυξιακών εταιρειών της. Τέλος προτείναμε, οι όποιες αναπτυξιακές δράσεις της περιφέρειας να υλοποιούνται από τις υπηρεσίες της ΠΒΑ και όχι από εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες αυτές προτείναμε να στελεχωθούν με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό. Τα  ίδια προτείναμε και τώρα.
Ψηφίσαμε λευκό στην εισήγηση της Π.Α. για υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, γιατί και σήμερα βρισκόμαστε απέναντι στην η Π.Α. Η Π.Α. είναι υπεύθυνη για την αποτυχία της αναβίωσης της εταιρείας. Η πρόταση της για εκκαθάριση της έρχεται με καθυστέρηση ενός χρόνου και αφού φόρτωσε με επιπλέον χρέος 50.000 € τους νησιώτες, χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Για τα άλλα θέματα

Ψηφίσαμε κατά στη 12η τροποποίηση του προϋπολογισμού και λευκό στην 9η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Έργων. Καταψηφίσαμε την προμήθεια παρελκόμενου ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή στην τιμή 19.800€ (με Φ.Π.Α. 23.166€). Το ίδιο μηχάνημα στο διαδίκτυο πωλείται 9.082€.

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου12 Οκτωβρίου 2017

Η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, όπως και κάθε αύξηση των έμμεσων φόρων αποτελεί μέτρο αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος. Θα αποτελέσει σκληρό πλήγμα για τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους νέους, τους φτωχομεσαίους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Θα οδηγήσει σε ένα νέο γύρο ύφεσης τις τοπικές οικονομίες των νησιών, θα κλείσουν ακόμη περισσότερες μικρές επιχειρήσεις. Θα αυξηθεί η ανεργία και η μετανάστευση των νέων από τα νησιά προς τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και το εξωτερικό. Θα ενταθεί ακόμη περισσότερο η δημογραφική γήρανση των νησιών. Αντίθετα, θα ευνοήσει τις αλυσίδες των πολυκαταστημάτων και των μεγάλων σούπερ μάρκετ, να ανοίξουν νέα υποκαταστήματα στα νησιά μας. Ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια, τα οφέλη από το μειωμένο ΦΠΑ δεν έφταναν στο βαθμό που θα έπρεπε, στους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Είναι λάθος η επίκληση του προσφυγικού, ως επιχείρημα για την διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ, γιατί είναι ένα πρόβλημα που κάποια στιγμή θα πάψει να υφίσταται, όταν οι πρόσφυγες φύγουν ή ενταχθούν ομαλά στις τοπικές κοινωνίες. Όμως οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί λόγοι για την ανάγκη μειωμένου ΦΠΑ, θα συνεχίζουν να υφίστανται, λόγω της νησιωτικότητας, που αποτελεί έναν σοβαρό επιβαρυντικό παράγοντα στο κόστος ζωής και στην οικονομική δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου είναι μέτρο του τρίτου μνημονίου, που ψήφισαν μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι τον Αύγουστο του 2015.  Είναι το ειδικό αποτέλεσμα της εφαρμογής των μνημονίων στα νησιά του Αιγαίου, που στηρίζει το μέτωπο των «Μένουμε Ευρώπη», στο οποίο εντάχθηκαν, το καλοκαίρι του 2015, επιμελητήρια, πολλοί τοπικοί επαγγελματικοί φορείς κυρίως της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου. Κι αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι έμποροι, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι επιστήμονες και οι αυτοαπασχολούμενοι, που θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της πολιτικής.
Οι κινητοποιήσεις των νησιωτών ανέστειλαν την εφαρμογή του μέτρου στο Βόρειο Αιγαίο (μέχρι την 1/1/2018). Το μέτωπο των «Μένουμε Ευρώπη», η Περιφερειακή Αρχή της κ. Καλογήρου, τα καθεστωτικά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων) και η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή είναι στην πραγματικότητα αντίθετοι στους λαϊκούς αγώνες. Σέρνονται αναγκαστικά στις κινητοποιήσεις, αν και στηρίζουν την πολιτική των μνημονίων.
Η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ μπορεί να κερδηθεί με μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Να ενταχθεί το αίτημα αυτό, στον συνολικό αγώνα για ριζική μείωση των έμμεσων και των άμεσων φόρων για τα λαϊκά στρώματα, την αύξηση της φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου, την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των εργαζομένων, την κατάργηση των μνημονίων και όλων των μνημονιακών νόμων. Με στόχο την συνολική ανατροπή της πολιτικής του μαύρου μετώπου κυβέρνησης - Ευρωπαϊκής Ένωσης - κεφαλαίου, τη μονομερή διαγραφή του χρέους, την έξοδο από την ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» στηρίζει τους αγώνες των νησιωτών (εργαζομένων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων), για την διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά μας.

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Εμπαιγμός των παραγωγών η «Αγροταυτότητα»6 Οκτωβρίου 2017
Οι τοποθετήσεις της Ανταρσίας στο Αιγαίο
Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.), στις 5 Οκτωβρίου 2017. Το συγκεκριμένο συμβούλιο ήταν μια ακόμα απόδειξη της απαξίωσης των πολιτικών διαδικασιών από την Περιφερειακή Αρχή (Π.Α.). Συγκάλεσε Π.Σ. με μόνο 2 θέματα διαχειριστικής σημασίας στην ημερήσια διάταξη και μάλιστα στην πλέον ακατάλληλη ώρα, στις 1μμ. Ένα κατεξοχήν πολιτικό όργανο, που θα έπρεπε να συζητά και να αποφασίζει για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά μας, υποβαθμίζεται από την κ. Καλογήρου σε εργαλείο επικύρωσης των αποφάσεων και των ενεργειών της Π.Α. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με οριακή απαρτία, ενώ διαμαρτυρίες εκφράστηκαν από συμβούλους τόσο της αντιπολίτευσης και όσο και της συμπολίτευσης.
Κοπτοραπτική στο Πρόγραμμα έργων 
Ψηφίσαμε λευκό στην τροποποίηση του προγράμματος έργων, που δεν περιείχε καμία έκπληξη. Περιλαμβάνει έργα που εκτελέστηκαν και περίσσεψαν ποσά σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Και νέα υποέργα που αφορούν την οδοποιϊα στη ΠΕ Λέσβου. Πρόκειται για τη γνωστή κοπτική - ραπτική που κάνει η κ. Καλογήρου και ο κ. Βαλσαμίδης και είναι αποτέλεσμα της ένδειας πόρων της ΠΒΑ. Μετακινεί κονδύλια από το ένα έργο στο άλλο, σε μια αδιέξοδη προσπάθεια να μπαλώσει την κατάσταση και να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν. Τα έργα διαγράμμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου είναι αναγκαία, όμως γίνονται καθυστερημένα. Θα έπρεπε να έχουν γίνει από την άνοιξη, ώστε να αξιοποιηθούν την καλοκαιρινή περίοδο που η κίνηση είναι πολλαπλάσια αυξημένη και υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων. Η λογική να χρησιμοποιεί τα υπόλοιπα των προϋπολογισμών άλλων οδικών έργων, ώστε να χρηματοδοτήσει τις διαγραμμίσεις είναι καταστροφική και αποκαλύπτει που μας έχουν οδηγήσει οι πολιτικές άγριας λιτότητας των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Ζητήσαμε εξηγήσεις από τον κ. Βαλσαμίδη για το πάγωμα των έργων στο δρόμο Μυτιλήνης – Αεροδρομίου. Πρόκειται για τον δρόμο με την μεγαλύτερη κίνηση στο νησί της Λέσβου και είναι απαραίτητες οι εργασίες συντήρησης, για την μείωση των ατυχημάτων. Το έργο έχει σταματήσει επειδή ο δρόμος είχε χαραχτεί στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας. Ο δρόμος πατάει πάνω σε μπαζώματα που έγιναν ότι κατασκευάζονταν το αεροδρόμιο. Όταν έσκασε το θέμα ο κ. Βαλσαμίδης είχε πει ότι δεν γνώριζε ότι το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου εμφανίζεται να είναι μέσα στην θάλασσα. Επέρριψε τις ευθύνες στο κεντρικό κράτος. Ωστόσο αυτή η δικαιολογία δεν μπορεί να είναι άλλοθι. Οι νησιώτες θέλουν έναν ασφαλή δρόμο και υποχρέωση της Περιφέρειας είναι να το διασφαλίσει άροντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Ζητήσαμε στοιχεία για τα οδικά έργα που γίνονται στα άλλα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας. Διότι υπάρχουν πολλά παράπονα από την Χίο και την Σάμο πως αυτά τα νησιά είναι ριγμένα σε σχέση με την Λέσβο.
Εμπαιγμός των παραγωγών η «Αγροταυτότητα»
Καταψηφίσαμε την «ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα». Πρόκειται για μια επιλογή της Ε.Ε στα πλαίσια του προγράμματος Interreg. Να προχωρήσει σε ταυτοποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα αυτών που είναι σε κατηγορίες ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. Θεωρητικά με την ταυτοποίηση μειώνονται οι νοθείες και οι παραπλανήσεις των καταναλωτών και έτσι αυξάνονται τα οφέλη για τις βιοτεχνίες που τα παράγουν και κατ' επέκταση για τους παραγωγούς των πρώτων υλών (λάδι, γάλα, κλπ). Επισημάναμε πως τα αναμενόμενα αποτελέσματα που διατυπώνονται στην εισήγηση είναι παντελώς ατεκμηρίωτα και έωλα: Αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 10% εντός πενταετίας. Σταδιακή αύξηση των εξαγωγών σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές σε ποσοστό 1-2% σε ετήσια βάση έως το 2023. Μόνο «ευσεβείς πόθοι» των εισηγητών θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Μια άλλη διάσταση του θέματος είναι πως το 1,5 εκατ. € είναι πολύ μεγάλο ποσό για αυτή την δραστηριότητα και δεν δικαιολογείται από την παρούσα εισήγηση. Πρακτικά τα χρήματα αυτά θα καταλήξουν όπως συνήθως στις τσέπες των τρωκτικών των κοινοτικών προγραμμάτων.
Στην πραγματικότητα τα προγράμματα αυτά προσπαθούν να αποκρύψουν την πραγματική πολιτική βούληση της Ε.Ε. και των ελληνικών κυβερνήσεων, όπως αυτή εκφράζεται κεντρικά και αποτυπώνεται στις διακρατικές συμφωνίες. Σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ Ε.Ε. και άλλων χωρών δεκάδες προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ έχουν μείνει απροστάτευτα. Για παράδειγμα το λαδοτύρι της Μυτιλήνης δεν προστατεύεται από καμία συμφωνία. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όποια γαλακτοβιομηχανία θέλει μπορεί να το παράγει στην Νότια Αφρική και να το πουλάει στην Ελλάδα, την Γερμανία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά χωρίς καμία κύρωση. Ακόμη και θεωρούμενα εμβληματικά προϊόντα, όπως η φέτα έχουν μείνει απροστάτευτα. Ο λόγος είναι απλός: για τις μεγάλες πολυεθνικές αγροτοδιατροφικές βιομηχανίες τα προστατευτικά μέτρα για επιμέρους προϊόντα, μεθόδους παραγωγής κλπ. αποτελούν εμπόδιο στην αύξηση των πωλήσεων τους και έτσι επιβάλουν την κατάργηση τους. Η Ε.Ε. και το ελληνικό κράτος αναθέτουν για μια ακόμα φορά την ευθύνη της προστασίας των τοπικών αγροτικών προϊόντων στο ρυθμιστικό χέρι της αγοράς. Δήθεν με την ταυτοποίηση των προϊόντων, οι καταναλωτές θα επιλέγουν τα τοπικά προϊόντα και όχι τα αντίστοιχα προϊόντα των πολυεθνικών. Αντί για τη θεσμική προστασία των τοπικών αγροτικών προϊόντων αφήνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ πολυεθνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να καθορίσει τον έλεγχο της αγοράς. Πρόκειται για εμπαιγμό των μικρομεσαίων παραγωγών και επιχειρήσεων μεταποίησης των τοπικών αγροτικών  προϊόντων. 
Ψηφίσματα για το κλείσιμο τμημάτων των ΕΠΑΛ και για την πρόσκληση στον κ. Μουζάλα
Υπερψηφίσαμε το ομόφωνο ψήφισμα για την επαναλειτουργία των ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ σε Χίο, Λέσβο και Σάμο, που έκλεισε το Υπουργείο Παιδείας. Επισημάναμε πως το κλείσιμο των τμημάτων ΕΠΑΛ οφείλεται στην πολιτική της λιτότητας, που έχει επιβληθεί στη χώρα μας με τα μνημόνια, από την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. και εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις. Η υποχρηματοδότηση, το πάγωμα των διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών και η καθυστέρηση της πρόσληψης αναπληρωτών προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία της εκπαίδευσης. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν πολλά σχολεία που συνεχίζουν να κάνουν τρίωρα, λόγω των μεγάλων ελλείψεων εκπαιδευτικών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του «λιγότερου κράτους», την οποία υπηρετούν με συνέπεια τόσο η Π.Α. της κ. Καλογήρου, όσο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Το πρόβλημα των ΕΠΑΛ αναδείχθηκε λόγω των κινητοποιήσεων των γονέων και των μαθητών και αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να δοθούν λύσεις στα άμεσα προβλήματα. Εμείς καλούμε τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς να εντείνουν τους αγώνες τους ενάντια στα προβλήματα που προκαλεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και της Ε.Ε.
Υπερψηφίσαμε το ψήφισμα καταγγελίας της άρνησης του Υπουργού μεταναστευτικής πολιτικής κ. Μουζάλα στην πρόσκληση του Π.Σ., να παραστεί σε συνεδρίαση με θέμα το προσφυγικό – μεταναστευτικό. Επισημάναμε πως είναι σημαντικό ο Υπουργός να είναι παρών στη συζήτηση, όπου θα πρέπει να κληθούν να παρέμβουν πέρα από τα μέλη του Π.Σ.  και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, καθώς και των προσφύγων και των συλλογικοτήτων αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί πως θα ακουστούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων, χωρίς μονομέρειες και αποκλεισμούς.
Ψηφίσαμε λευκό σε δύο διαχειριστικά ζητήματα που τέθηκαν εκτός ημερησίας διατάξεως. Τέλος έγινε ενημέρωση του Π.Σ. για τα κρούσματα ευλογιάς των προβάτων στη Λέσβο, που παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις και απειλούν τις εκτροφές του νησιού.