"Και να γιατί είμαι το πνεύμα της ανταρσίας, γιατί στα ιδανικά των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνω τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται. Είμαι κάθε φορά το μέλλον..." Κ. Βάρναλης "ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Η στάση της ΑΝΤΑΡΣΙΑ στο ΑΙΓΑΙΟ στο περιφερειακό συμβούλιο της 8ης Ιουνίου 2016Η «Ανταρσία στο Αιγαίο» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016. Ακολουθούν οι τοποθετήσεις μας.
1. Θέματα προ ημερησίας διατάξεως: Υπερψηφίσαμε τη σύμβαση για την εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος για την «παρακολούθηση τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών στον κόλπο Καλλονής Λέσβου», γιατί θεωρούμε πως πρόκειται για ένα έργο χρήσιμο για τους ψαράδες και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Καταψηφίσαμε τις προσλήψεις με δίμηνες συμβάσεις που ζήτησε η Περιφερειακή Ενότητα Χίου για έκτακτες ανάγκες της, θεωρώντας πως οι ανάγκες που επικαλείται κάθε άλλο παρά έκτακτες είναι. Η διαρκής χρήση ελαστικών σχέσεων εργασίας στόχο έχει την μόνιμη ομηρία και υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων.
2. Καταψηφίσαμε την τροποποίηση και την έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016 (θέματα 1και 2). Υπενθυμίζουμε πως είχαμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2016 ως προϋπολογισμό λιτότητας, στα πλαίσια του δημοσιονομικού συμφώνου και εναρμονισμένο με την αρχή των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, χωρίς κανένα αναπτυξιακό στόχο και προοπτική. Στην υπό ψήφιση τροποποίηση ζητήσαμε  διευκρινίσεις για συγκεκριμένα ποσά. Την αύξηση εξόδων κατά 43114 € για «διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημόσιες σχέσεις» και την αύξηση κατά 105000€ για «εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων». Η μόνη συγκεκριμένη απάντηση που δόθηκε ήταν για 80000€ για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου σε τουριστική έκθεση στην Ρωσία.
3. Ψηφίσαμε λευκό στην τροποποίηση του προγράμματος έργων της περιφέρειας (θέμα 3) διότι μέσα στο ετήσιο πρόγραμμα έργων συνυπάρχουν έργα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τους κατοίκους των νησιών, όπως οι καθαρισμοί των χειμάρρων και η καταπολέμηση των κουνουπιών, με άλλα αμφιβόλου σκοπιμότητας. Για παράδειγμα 140000€ έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για αποκατάσταση ναού της Μητρόπολης Μυτιλήνης. Για την πληρέστερη ενημέρωση του Π.Σ θα έπρεπε ο κατάλογος των υπό ένταξη έργων να περιέχει αναλυτικά στοιχεία για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα του κάθε έργου.
4. Καταψηφίσαμε την έγκριση του εγχειριδίου διαχειριστικής επάρκειας (θέμα 4) γιατί πρόκειται για την επικαιροποίηση ενός εργαλείου για τον έλεγχο της κατανομής της χρηματοδότησης που γινόταν μέσω ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ αποτέλεσαν βασικό μηχανισμό για τον ασφυκτικό έλεγχο των δημοσίων επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου και όχι την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.
Η μαθητεία είναι νομιμοποιημένη "μαύρη εργασία"
5. Καταψηφίσαμε την έγκριση πρακτικής άσκησης – απασχόλησης μαθητών σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ και σπουδαστών των ΤΕΙ (θέματα 5, 6, 10). Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι προγράμματα νομιμοποιημένης «μαύρης εργασίας» όπου μαθητές και σπουδαστές, καλούνται να καλύψουν τις ελλείψεις μόνιμου προσωπικού της Περιφέρειας και να εργαστούν με πολύ χαμηλές αμοιβές και χωρίς πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι σπουδαστές των ΤΕΙ αμείβονται μηνιαίως με 186,19€ και ασφαλίζονται μόνο για ασθένεια και ατύχημα. Οι μαθητές του ΟΑΕΔ αμείβονται με 17,12€ ημερησίως εκ των οποίων ο εργοδότης πληρώνει 6,12€  και ο ΟΑΕΔ επιδοτεί τον εργοδότη με 11€ για κάθε μέρα απασχόλησης. Στην ουσία δεν πρόκειται για εκπαίδευση, αφού ούτε υπεύθυνος εκπαιδευτής υπάρχει, ούτε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι μαθητές και οι σπουδαστές καλούνται να μπαλώσουν τις ελλείψεις προσωπικού. Το κίνημα των εκπαιδευτικών έχει τοποθετηθεί ενάντια στα προγράμματα μαθητείας, που γίνονται υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και χωρίς έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο εκπαιδευτικός τους χαρακτήρας.  Θα συμφωνούσαμε με την πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ, με την προϋπόθεση να γίνεται με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Διαφωνούμε με τις συνθήκες υπερεκμετάλλευσης που καθιερώνουν αυτά τα προγράμματα μαθητείας, που στην ουσία επιδοτούν τους εργοδότες με φτηνή ανασφάλιστη εργασία.
6. Υπερψηφίσαμε την κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση απαραίτητων έργων στους Φούρνους Κορσεών (θέματα 7, 8,). Ψηφίσαμε λευκό στην επίβλεψη μελέτης για την αναγνώριση  των ιαματικών πηγών Θέρμων στο Δήμο Λήμνου (θέμα 11), διότι δεν διευκρινίστηκε αν η μελέτη εντάσσεται σε σχέδιο εκχώρησης των πηγών σε ιδιώτες. Με την ευκαιρία κάναμε κριτική για την αδυναμία τόσο των Δήμων, όσο και της Περιφέρειας να πραγματοποιήσουν με δικό τους προσωπικό τις συγκεκριμένες μελέτες. Οι ανάγκες των Δήμων των νησιών μας, επιβάλουν η ΠΒΑ ή η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία εκπόνησης μελετών, με  το αναγκαίο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να στηρίζουν τα αιτήματα των νησιωτικών Δήμων και όχι κάθε φορά να καταφεύγουν σε ιδιώτες μελετητές.
7. Καταψηφίσαμε την συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (θέμα 9). Πρόκειται για ένα Συμβούλιο που στόχο θα έχει την ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση του ιδιωτικού κεφαλαίου στον δημόσιο τομέα με σκοπό την αξιοποίηση των δημόσιων υποδομών, για ιδιωτικές επενδύσεις και αύξηση της κερδοφορίας του μέσω ΣΔΙΤ. Είναι ακόμα μια προσπάθεια της Ε.Ε. να ελέγξει πλήρως την κατεύθυνση των δημοσίων επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία προς όφελος του κεφαλαίου.
8. Υπερψηφίσαμε τα μέτρα που προτάθηκαν για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης  των αναπτυξιακών εταιρειών της Σάμου (ΝΕΑΝΣ) και της Λέσβου (ΑΕΝΑΛ) (θέματα 12, 13). Για την ΝΕΑΝΣ συμφωνήσαμε στην καταβολή στον εκκαθαριστή του οφειλόμενου ποσού (3.281,18 €).
Για την ΑΕΝΑΛ υπογραμμίσαμε την ανάγκη να αποζημιωθούν κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, που επλήγησαν οικονομικά από την κακοδιαχείριση. Θεωρούμε πως η Περιφερειακή Αρχή φέρει ευθύνες για την μεγάλη καθυστέρηση να φέρει το θέμα προς συζήτηση στο ΠΣ, αφού η προηγούμενη σύμβαση για την εκκαθάριση της ΑΕΝΑΛ είχε λήξει στις 31/12/2014. Χάθηκαν 18 περίπου μήνες για να προχωρήσει η εκκαθάριση. Κατά τη εκτίμηση μας η καθυστέρηση έγινε σκόπιμα, για να μην αναδειχθούν οι ευθύνες της τότε Νομαρχιακής Αρχής. Η εκκαθάριση της ΑΕΝΑΛ εκτιμούμε πως θα τραβήξει σε μάκρος αφού ενδεχομένως υπάρχουν ποινικές ευθύνες τις οποίες διερευνά η δικαιοσύνη.
Υπερψηφίσαμε την πρόταση για πληρωμή της οφειλής της ΑΕΝΑΛ προς τον Αγροτοτουριστικό - Μεταποιητικό Συνεταιρισμό Γυναικών Παρακοίλων, γιατί έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την εξόφληση και των υπόλοιπων οφειλών της ΑΕΝΑΛ και του Lesvoshops. Η «Ανταρσία στο Αιγαίο» θα στηρίξει σχετικά αιτήματα για να προχωρήσει η πληρωμή κατά προτεραιότητα των οφειλών στους εργαζόμενους και στους γυναικείους συνεταιρισμούς.