"Και να γιατί είμαι το πνεύμα της ανταρσίας, γιατί στα ιδανικά των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνω τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται. Είμαι κάθε φορά το μέλλον..." Κ. Βάρναλης "ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου21 Μαρτίου 2017
Οι τοποθετήσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) στις 20 και 21 Μαρτίου 2017.
Η πρώτη συνεδρίαση, που αφορούσε την εκλογή αντιπροέδρου Π.Σ., αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Έτσι το Π.Σ. συνεδριάζει επί της ουσίας χωρίς αντιπρόεδρο, καθώς ο κ. Γαννιάρης έχει υποβάλει την παραίτηση του.
Στη δεύτερη συνεδρίαση, η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» ψήφισε λευκό στην 1η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα έργων, χωρίς ιεραρχήσεις των αναγκών, που υπηρετεί την πολιτική της λιτότητας και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιωτών. Το πρόγραμμα έργων αντανακλά τον προϋπολογισμό λιτότητας και μιζέριας που έχει ψηφιστεί. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατικός σχεδιασμός του προγράμματος έργων από το Π.Σ., όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει την  πολιτική της μέσω της επιλεξιμότητας και του ασφυκτικού ελέγχου των έργων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η καθυστέρηση της αποκατάστασης του κτηρίου του Αναγνωστηρίου Αγιάσου. Μόνο η εκπόνηση της σχετικής μελέτης θα έχει διάρκεια τρία έτη και κόστος 296.000€, πόσο μάλλον το ίδιο το έργο τής αποκατάστασης, που θα ακολουθήσει. 
Καταψηφίσαμε την ανάθεση μελέτης για τον καθορισμό των εδρών των επιβατηγών δημοσίας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων σε ιδιώτη συγκοινωνιολόγο. Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας σε μελετητή εκτός των υπηρεσιών της ΠΒΑ, υπακούει στην εμμονή της Περιφερειακής Αρχής, να καταφεύγει με κάθε ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης έχει στόχο να μετακυλήσει την ευθύνη για την τελική πρόταση στον τεχνοκράτη, που θα την συντάξει. Η Περιφερειακή Αρχή ίσως πιστεύει, πως έτσι θα αποφύγει τις αντιδράσεις, που θα υπάρξουν από τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες αυτοκινητιστές και ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. Εμείς υποστηρίξαμε πως η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να γνωμοδοτήσει στα αιτήματα των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. Και το Π.Σ. ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τον νόμο, οφείλει να πάρει την τελική απόφαση. Με οριακή πλειοψηφία (18 ψήφοι υπέρ και 17 κατά), υπερψηφίστηκε η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής. Η απόφαση εξόργισε τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές, που παρακολουθούσαν τη  συνεδρίαση, με αποτέλεσμα τη διακοπή της.  
Η συνεδρίαση του Π.Σ. συνεχίστηκε την επόμενη μέρα με οριακή απαρτία. Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» καταψήφισε την 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού, όπως είχαμε καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό λιτότητας της ΠΒΑ. Ψηφίσαμε λευκό σε μια σειρά γραφειοκρατικά θέματα: στον ορισμό μελών στην επιτροπή χωροταξίας και περιβάλλοντος, στον ορισμό εκπροσώπων στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον ορισμό πληρεξουσίων για την παραλαβή κωδικών e-banking. Επίσης ψηφίσαμε λευκό στην έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 4ο τρίμηνο του 2016.
Καταψηφίσαμε την αύξηση πίστωσης για συμμετοχή στις εκθέσεις τροφίμων και ποτών για το πρώτο τρίμηνο του 2017. Επαναλάβαμε όσα είχαμε αναφέρει, όταν είχε συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στις 21/12/16: Για ακόμη μια χρονιά δεν υπάρχει αξιολόγηση των συμμετοχών της ΠΒΑ στις εκθέσεις και των αποτελεσμάτων που αυτές έφεραν. Αυτό που κυριαρχεί είναι η απουσία σχεδιασμού και στόχων. Απουσιάζει από την εισήγηση η αιτιολόγηση της σημασίας κάθε έκθεσης. 
Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συμμετοχή στις εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην εισήγηση, αλλά αποκλείστηκε η συμμετοχή στο Oinorama; Δεν κρίθηκε αναγκαία η συμμετοχή σε μια έκθεση, που θεωρείται κορυφαία για τον οινικό κλάδο, την στιγμή που η Σάμος και η Λήμνος είναι δύο πολύ σημαντικοί αμπελώνες του Βορείου Αιγαίου; Πώς σκέπτεται η Περιφέρεια να αντιμετωπίσει την παντελή απουσία της Λέσβου και της Χίου από τον οινικό χάρτη της χώρας; Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι τα προϊόντα κανενός νησιού, δεν έχουν διείσδυση στις αγορές των γειτονικών νησιών; Γιατί επιδεικνύει τέτοια εμμονή στη συμμετοχή σε εκθέσεις πανελλαδικής εμβέλειας, την ώρα που οι περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις δεν έχουν τον αναγκαίο όγκο παραγωγής, για να σταθούν σε μεγάλες αγορές; Θα υπάρξει σχεδιασμός για την προβολή των τοπικών προϊόντων μέσα από το διαδίκτυο;
Θέσαμε τα παραπάνω ερωτήματα για να καταδείξουμε την απουσία οργάνωσης και σχεδιασμού. Για άλλη μια φορά η Περιφερειακή Αρχή πετάει σημαντικούς πόρους, χωρίς να υπάρχει ελπίδα, να προκύψει σημαντικό αποτέλεσμα. Παρότι έχουμε άποψη για κάθε μια από τις προτεινόμενες εκθέσεις και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή στην έκθεση Foodexpo & Oenotelia, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη τακτική του άρπα - κόλα της Περιφερειακής Αρχής και γι’ αυτό δεν ψηφίσαμε την εισήγηση.
Καταψηφίσαμε την «θέσπιση παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας στις ΠΕ Λέσβου και Λήμνου και στα γραφεία Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπαίδευσης». Η Περιφερειακή Αρχή επιλέγει να αναθέσει την καθαριότητα των κτηρίων της ΠΒΑ και των γραφείων εκπαίδευσης στη Λέσβο και στη Λήμνο σε ιδιωτικά συνεργεία, αντί να προσλάβει μόνιμες καθαρίστριες στις τρεις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν. Προχωρά σε αυτή την επιλογή, αν και είχε και άλλες εναλλακτικές (π.χ. συμβάσεις ορισμένου χρόνου) καθώς είναι δογματικά προσηλωμένη στην ενίσχυση των εργολάβων. Δεν μπαίνει στον κόπο καν να παρουσιάσει στοιχεία, που να δείχνουν πως «η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει τη δαπάνη πληρώσεως των κενών οργανικών θέσεων», όπως ο νόμος προβλέπει. Ενισχύει  την ελαστική εργασία με μειωμένο ωράριο, που συχνά συνυπάρχει με αδήλωτη μαύρη υπερεργασία και υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων των ιδιωτικών συνεργείων καθαριότητας. Χτυπά με την πολιτική της, τη μόνιμη εργασία με πλήρες ωράριο και δικαιώματα. Προωθεί έτσι τη γενίκευση της ελαστικής εργασίας, της ιδιωτικοποίησης των κρατικών υπηρεσιών, το «λιγότερο κράτος», που επιβάλει το μαύρο μέτωπο των μνημονιακών κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εργοδοτών. Ως Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά είμαστε σταθερά υπέρ της κάλυψης των αναγκών με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με πλήρες ωράριο, αξιοπρεπή αμοιβή και πλήρη δικαιώματα.
Καταψηφίσαμε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην ΠΒΑ. Πρόκειται για προσλήψεις 11 εργαζομένων ΤΕ και ΠΕ με οκτάμηνες συμβάσεις. Οι υπό πρόσληψη εργαζόμενοι θα καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και τις μεγάλες ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού, που παρουσιάστηκαν από το πάγωμα των προσλήψεων, που επέβαλαν με τα μνημόνια οι «θεσμοί». Η Περιφερειακή Αρχή επιλέγει να μην προσλαμβάνει μόνιμους, μα να έχει σε μόνιμη ομηρία εργαζόμενους με οκτάμηνες συμβάσεις και περιορισμένα δικαιώματα. Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να αναδείξει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και να διεκδικήσει μαχητικά την άμεση επίλυση του. Να διεκδικήσει την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και των αναγκών που έχει με μόνιμο προσωπικό, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπερψηφίσαμε την κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου. Η προγραμματική σύμβαση αφορά την πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος για την προστασία του νησιού του Αγίου Ευστρατίου και των προστατευόμενων οικοσυστημάτων του από τα ορθόπτερα (ακρίδες). Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια το νησί υποφέρει από τις ακρίδες, που καταστρέφουν τη βλάστηση με αρνητικές συνέπειες στη βιοποικιλότητα και την κτηνοτροφία. Η σύμβαση αυτή κινείται σε σωστή κατεύθυνση, όμως μας προβληματίζει η μεγάλη διάρκεια της (3 χρόνια). Τα αποτελέσματα θα καθυστερήσουν, ενώ το νησί θα συνεχίζει να υποφέρει από τις ακρίδες. Με την ευκαιρία προτείνουμε στην Περιφερειακή Αρχή να διερευνήσει τη δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για την αντιμετώπιση του δάκου και τον εκσυγχρονισμό της δακοκτονίας με μεθόδους, που να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Συζητήθηκαν δύο θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως. Καταψηφίσαμε το πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας του 2017. Η συζήτηση του συγκεκριμένου προγράμματος προ ημερησίας διατάξεως, δείχνει την υποτίμηση του από την Περιφερειακή Αρχή. Η Περιφερειακή Αρχή δεν επιθυμεί την ουσιαστική συζήτηση και την κατάθεση προτάσεων από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Επιδιώκει την τυπική έγκριση της εισήγησης, που εμφανώς είναι γραμμένη στο πόδι. Είναι μια έκθεση ιδεών και μεγαλοστομίας. Δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και δεν έχει προϋπολογισμό για τις γενικότητες που παραθέτει. Οι μόνες συγκεκριμένες δράσεις που αναφέρει είναι το κοινωνικό παντοπωλείο και η παροχή υλικοτεχνικής υποδομής στο ΚΕΘΕΑ, προκειμένου να ανοίξει δομές στη Λήμνο και τη Σάμο. Και σε αυτές τις δράσεις δεν υπάρχει προϋπολογισμός.  Δεν υπάρχει μια στοιχειώδης έστω χαρτογράφηση των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει. Ποιό είναι το ποσοστό της ακραίας φτώχειας στην ΠΒΑ; Πόσοι κάτοικοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες που χρήζουν βοήθειας; Δεν υπάρχει ένας στοιχειώδης απολογισμός του έργου της συγκεκριμένης διεύθυνσης για τα προηγούμενα χρόνια.
Η υποτίμηση της κοινωνικής μέριμνας από την Περιφερειακή Αρχή, δεν οφείλεται σε ιδιομορφία της παράταξης της κ. Καλογήρου. Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για την κοινωνική μέριμνα. Σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης το κεφάλαιο επιδιώκει κατά προτεραιότητα την ανάταξη της κερδοφορίας του. Το βάθεμα της φτώχειας και η αντιμετώπισή της – πόσο μάλλον η ουσιαστική μείωση της – δεν είναι στις επιδιώξεις τους. Τα ελάχιστα κονδύλια που δίνονται στοχεύουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ακραίας φτώχειας, που προκαλεί η πολιτική τους και όχι στην ριζική μείωσή της. Έτσι παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις χρόνο με το χρόνο η φτώχεια βαθαίνει και εξαπλώνεται. Τα στοιχεία θα επιβεβαίωναν τα λεγόμενα μας. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που μεγεθύνονται με την κρίση. Απλώς μοιράζουν τα πενιχρά κονδύλια που υπάρχουν σε διάφορες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε ΜΚΟ, με αμφίβολα αποτελέσματα.
Τέλος υπερψηφίσαμε τη συμμετοχή της ΠΒΑ στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες, που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου.

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Για την εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Στρατή Παυλή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) της 5ης Μαρτίου 2017 με θέμα την εκλογή νέου Προεδρείου και νέας Οικονομικής Επιτροπής. Για μια ακόμα φορά αναδείχθηκε ο αντιδημοκρατικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του Καλλικράτη και η υποβάθμιση ως τη γελοιοποίηση των διαδικασιών εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής.
Όλα άρχισαν όταν ο προτεινόμενος για τη θέση του προέδρου του Π.Σ. καταψηφίστηκε από αρκετούς συμβούλους της παράταξης κ. Καλογήρου. Εκλέχτηκε οριακά στην πρώτη ψηφοφορία, με τη στήριξη της παράταξης του κ. Γιακαλή και συμβούλων της αντιπολίτευσης. Η «Ανταρσία στο Αιγαίο» ψήφισε λευκό. Στη συνέχεια οι περισσότεροι σύμβουλοι της κ. Καλογήρου καταψήφισαν τον προτεινόμενο για τη θέση του αντιπροέδρου Κώστα Γαννιάρη, από την παράταξη του κ. Γιακαλή με αποτέλεσμα να μην εκλεγεί στην πρώτη ψηφοφορία. Αυτό προκάλεσε την οργή του κ. Γιακαλή που απέσυρε την υποψηφιότητα για την θέση του αντιπροέδρου. Χωρίς υποψήφιο η διαδικασία οδηγήθηκε σε αδιέξοδο με αντεγκλήσεις μεταξύ της παράταξης της κ. Καλογήρου και συμβούλων της αντιπολίτευσης. Μετά από ώρες η παράταξη της κ. Καλογήρου, προχώρησε μόνη της στην εκλογή αντιπροέδρου (κ. Γαννιάρη) από την παράταξη του κ. Γιακαλή, μετά την αποχώρηση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Ο εκπρόσωπος της «Ανταρσία στο Αιγαίο» δεν συμμετείχε στην εκλογή αντιπροέδρου, αρνούμενος να νομιμοποιήσει τη διαδικασία εκλογής, ενός υποψηφίου, που είχε ήδη δηλώσει την απόσυρσή του. Για τη θέση του Γραμματέα υπερψηφίστηκε εκπρόσωπος από την παράταξη της κ. Καλογήρου, καθώς δεν προτάθηκε υποψήφιος από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η «Ανταρσία στο Αιγαίο» ψήφισε λευκό.  Η διαδικασία εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα. Εκλέχτηκαν 4 μέλη με τους αναπληρωτές τους από την συμπολίτευση. Από ένα μέλος με τον αναπληρωτή τους εξέλεξαν η παράταξη Βόρειο Αιγαίο – Γόνιμη Γραμμή και η Λαϊκή Συσπείρωση, που αυτοπροτάθηκαν.

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» δεν πρότεινε υποψήφιο για καμία θέση και ψήφισε λευκό σε όλες τις ψηφοφορίες. Πέρα από την άβυσσο πολιτικών θέσεων που μας χωρίζει από την παράταξη της κ. Καλογήρου, δεν μπήκαμε σε παζάρι θέσεων και ανταλλαγής ψήφων ούτε με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Για εμάς δεν υπάρχουν αυταπάτες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το κατεξοχήν όργανο επιβολής της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν είναι όργανο επίλυσης των λαϊκών προβλημάτων, έχει στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης κερδοφορίας του κεφαλαίου. Η «Ανταρσία στο Αιγαίο» συμμετέχει σε αυτό ως μαχητική εργατική και λαϊκή αντιπολίτευση.  

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Περιφερειακό Συμβούλιο: Νεοφιλελεύθερες εμμονές, ρατσιστικές απόψεις και ύμνοι στη βρετανική αποικιοκρατία

Οι τοποθετήσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) της 20ης Φεβρουαρίου 2017.
Νεοφιλελεύθερες εμμονές και γραφειοκρατία απαξιώνουν την δακοκτονία
Στη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2017 έγινε σαφές, πως υπάρχει κίνδυνος ένα γραφειοκρατικό ζήτημα μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ), να οδηγήσει σε μεγάλη καθυστέρηση και σε μείωση των φετινών ψεκασμών. Η ΠΒΑ καλείται να διενεργήσει τους διαγωνισμούς προμήθειας φυτοφαρμάκων, αντί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι θα καθυστερήσει η προμήθεια τους  και θα επιβαρυνθεί  το κόστος τους, με αποτέλεσμα καταστροφικό για τους ελαιοκαλλιεργητές. Όμως αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι το Π.Σ. τον Οκτώβριο του 2016 αποφάσισε, ότι η Περιφερειακή Αρχή (Π.Α.) θα κάνει τις αναγκαίες κινήσεις προκειμένου η δακοκτονία να υλοποιηθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κι όχι από ιδιώτη εργολάβο. Εκ των υστέρων η Π.Α. επιμένει στην ανάθεση του έργου σε ιδιώτη εργολάβο, κόντρα στην απόφαση του Π.Σ. Αποδεικνύει έτσι ότι παραμένει πιστή στις νεοφιλελεύθερες εμμονές της.  Ακόμη χειρότερα δεν πρόκειται να προχωρήσει ούτε στις απλές ενέργειες που θα έκαναν πιο αποτελεσματική την καταπολέμηση του δάκου. Επισημάναμε ότι στην Μεσσηνία η δακοκτονία γίνεται με τρακτέρ που μπαίνουν μέσα στους ελαιώνες. Αν αυτή η μέθοδος υιοθετηθεί οι πεδινοί ελαιώνες του νησιού θα ψεκάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά.
Επίσης αποκαλύφθηκε πως η μεγάλη μείωση του προσωπικού και των πιστώσεων για τη δακοκτονία από το 2010 - εξαιτίας των μνημονίων - ανάγκασε τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας να δηλώσει αδυναμία εκτέλεσης του έργου. Η προηγούμενη Π.Α. βασισμένη στη δήλωση αυτή, προχώρησε στην ανάθεση της δακοκτονίας σε ιδιώτη εργολάβο, ως φτηνή λύση ανάγκης. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν πως με τις περικομμένες μνημονιακές πιστώσεις, την ανάθεση σε εργολάβο και τις ελλείψεις προσωπικού, το πρόγραμμα δακοκτονίας που τελικά υλοποιείται είναι ανεπαρκές και αναποτελεσματικό. Προτείναμε στην Π.Α. να δεσμευθεί για την ανάληψη της υλοποίησης της δακοκτονίας από τις υπηρεσίες της ΠΒΑ, αντί του εργολάβου με ταυτόχρονη απαίτηση από την κυβέρνηση να αυξηθούν οι πιστώσεις και να εξασφαλίσει έγκαιρα την προμήθεια των φυτοφαρμάκων. Η Π.Α., δεν δέχθηκε την πρόταση μας και έδειξε για ακόμη μια φορά, πως εκείνο που την ενδιαφέρει είναι οι εντυπώσεις και όχι η ουσία. Επέμεινε να ζητήσει από την κυβέρνηση να αναλάβει την προμήθεια των φυτοφαρμάκων και να αυξήσει τις πιστώσεις, χωρίς άλλες αλλαγές. Πίσω από ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, προσπαθεί να καλύψει την έλλειψη πολιτικής βούλησης, να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο το ζήτημα της δακοκτονίας.
Ρατσιστικές απόψεις στη δημόσια διοίκηση
Καταψηφίσαμε την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2017, όπως είχαμε καταψηφίσει και τον ίδιο τον προϋπολογισμό, ως προϋπολογισμό λιτότητας και μιζέριας.
Επισημάναμε πως στο κείμενο της εισήγησης περιέχεται η απαράδεκτη διατύπωση «ταμειακό υπόλοιπο λαθρομεταναστών». Η Π.Α. δήλωσε πως πρόκειται για λάθος, που θα διορθωθεί. Ζητήσαμε και πήραμε το λόγο, γιατί κρίναμε σκόπιμο να διατυπώσουμε τους λόγους που θεωρούμαι απαράδεκτη τη χρήση τέτοιου είδους εκφράσεων. Παραθέσαμε επιχειρήματα φιλολόγων και νομικών για το θέμα (https://sarantakos.wordpress.com/2009/06/18/lathromet/ και http://elawyer.blogspot.gr/2012/04/blog-post.html). Καταλήξαμε λέγοντας πως για εμάς ο όρος αυτός αποκαλύπτει τις ξενοφοβικές, ρατσιστικές και τελικά τις φασιστικές ιδέες του γράφοντος, αν πρόκειται για άτομο. Φανερώνει την αντιμεταναστευτική ακροδεξιά πολιτική, όταν εκφέρεται από πολιτικό κόμμα ή κρατική υπηρεσία. Είναι όρος προσβλητικός και υβριστικός για ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την χώρα τους εξαιτίας του πολέμου, των διώξεων από αντιδημοκρατικά καθεστώτα ή της έσχατης φτώχειας. Οποιαδήποτε δημόσια αρχή χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις στα κείμενα της, φέρει τεράστια ευθύνη. Δηλητηριάζει το δημόσιο λόγο και βοηθά στην εξοικείωση με το ρατσιστικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής. Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος. Οι μετανάστες είναι συνάνθρωποι μας. Πρόσφυγες και μετανάστες υπήρξαν οι παππούδες μας και οι γονείς μας. Με την πολιτική της εξαθλίωσης που έχουν επιβάλει κυβερνήσεις, Ε.Ε. και κεφάλαιο, δυστυχώς οδηγούν στην αναγκαστική μετανάστευση τα παιδιά μας.
Η τοποθέτηση μας, προκάλεσε την έκρηξη ενός περιφερειακού συμβούλου της πλειοψηφίας, που επέμενε να λάβει το λόγο, προκειμένου να αντιπαραθέσει την άποψή του. Ο Πρόεδρος του Π.Σ. αναγκάστηκε να διακόψει για λίγο το Π.Σ. ώστε, ο συγκεκριμένος σύμβουλος να επανέλθει στην τάξη. 
Όχι στους υμνητές της βρετανικής αποικιοκρατίας
Καταψηφίσαμε την πρόταση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τη μάχη της Καλλίπολης. Όπως είχαμε τονίσει και πριν ένα χρόνο όταν συζητούνταν το ίδιο θέμα, το πνεύμα στο οποίο η ΠΒΑ καλεί την τοπική κοινωνία να γιορτάσει την επέτειο της μάχης της Καλλίπολης, δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης των λαών στην περιοχή μας, καθώς υιοθετεί ιστορικά όλη τη δυτική σκοπιά για τη σημασία της μάχης αυτής. Μας καλεί να τιμήσουμε τα θύματα των «συμμαχικών στρατευμάτων». Τα αποκαλεί «συμμαχικά» σε μια φάση που η διχασμένη Ελλάδα ακόμα δεν είχε μπει στον πόλεμο και τη στιγμή που οι απώλειες των Τούρκων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες: 87.000 Τούρκοι, 25.000 Βρετανοί, σχεδόν 10.000 Γάλλοι, 7.300 Αυστραλοί, 2.400 Νεοζηλανδοί και 1.700 Ινδοί έχασαν τη ζωή τους. Υμνεί την αποικιοκρατική βρετανική αυτοκρατορία και τις αποικίες της που συμμετείχαν στην ιμπεριαλιστική εκστρατεία για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της μητρόπολης, τη στιγμή που αυτή η ίδια η τραγική εμπειρία της Καλλίπολης ήταν αυτή που προώθησε τον αντιαποικιακό αγώνα στις χώρες της Ωκεανίας. Αδιαφορεί για τους λόγους που νέοι άνθρωποι από τα πέρατα της γης ήρθαν στην Καλλίπολη για να πεθάνουν σε έναν άδικο πόλεμο. Δεν επισημαίνει τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης Βενιζέλου, που παραχώρησε στους Βρετανούς και τους συμμάχους τους τη Λήμνο και τον κόλπο του Μούδρου, ως ορμητήριο μιας ιμπεριαλιστικής πολιτικής, που λίγα χρόνια αργότερα οδήγησε τη χώρα μας, στην τραγωδία της μικρασιατικής καταστροφής. Η πρόσδεση της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς δυστυχώς συνεχίζεται από την σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δίνει όρκους πίστης στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Αν πρέπει να έχει ένα νόημα ο εορτασμός της επετείου της Καλλίπολης αυτό είναι να μεταφέρει ένα μήνυμα αντιπολεμικό και αντιιμπεριαλιστικό, ένα μήνυμα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών, καταγγελίας όλων των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων που γίνονται σήμερα σε όλον τον κόσμο, από το ΝΑΤΟ, τις χώρες τις Ε.Ε, για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Εμείς καλούμε τον λαό της Λήμνου να τιμήσει τη μνήμη όλων των νεκρών της Καλλίπολης - Τούρκων, Βρετανών, Γάλλων, Αυστραλών, Νεοζηλανδών και Ινδών- ως θυμάτων ενός άδικου πολέμου. Τον καλούμε να ενισχύσει την πάλη του ενάντια στον πόλεμο, τον εθνικισμό και τον ιμπεριαλισμό, για την αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και την Ελλάδα για την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών.
Ναι στο τουρνουά χειροσφαίρισης στη Λήμνο
Υπερψηφίσαμε την διοργάνωση των προκριματικών του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος χειροσφαιρίσεως Νεανίδων στη Λήμνο. Με την ευκαιρία της συζήτησης τριών θεμάτων που αφορούν τη Λήμνο, είπαμε πως θα έπρεπε σε τέτοιες περιπτώσεις οι συνεδριάσεις του Π.Σ. να γίνονται, στο αντίστοιχο νησί.
Για τους μεγάλους ευεργέτες της Λήμνου
Καταψηφίσαμε την πραγματοποίηση εκδήλωσης τιμής για τους «Ευπατρίδες Ευεργέτες της Λήμνου». Οι λεγόμενοι «μεγάλοι ευεργέτες» κατά κανόνα είναι μεγαλοαστοί, που απέκτησαν την μεγάλη περιουσία τους, όχι φυσικά από την προσωπική τους εργασία, αλλά από την εκμετάλλευση της εργασίας των συνανθρώπων τους. Συσσώρευσαν πλούτη απομυζώντας τον κόπο και τον ιδρώτα όσων είχαν στη δούλεψη τους: είτε ως εργάτες σε εργοστάσια και ορυχεία, ναύτες σε καράβια, υπάλληλοι σε καταστήματα και υπηρεσίες, είτε ως φτωχούς αγρότες - δουλοπάροικους στα τσιφλίκια, παλιότερα. Απέκτησαν δύναμη και χρήμα ως τραπεζίτες και χρηματιστές βάζοντας χέρι στις μετοχές και τις αποταμιεύσεις των «αφελών» με τα γνωστά χρηματιστηριακά κόλπα.
Οι λεγόμενοι «ευεργέτες» στα πλαίσια της «επιτυχημένης πορείας» τους, ένα ελάχιστο μέρος του κλεμμένου πλούτου, το επιστρέφουν στην κοινωνία, στην καλύτερη περίπτωση για να ενισχύσουν τις τέχνες και τον πολιτισμό και να ωραιοποιήσουν την εικόνα τους, να εξασφαλίσουν την υστεροφημία τους. Αρκετοί γίνονται «ευεργέτες» από υπολογισμό, για να γλυτώσουν φόρους ή ακόμα χειρότερα για να μετατρέψουν την οικονομική τους δύναμη, σε κοινωνική καταξίωση και πολιτική επιρροή, ώστε να πετύχουν ένα νέο γύρο συσσώρευσης πλούτου.
Όμως παντού υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν στην ιστορία και φωτεινά παραδείγματα, «προδότες της τάξης τους», που αφιέρωσαν την περιουσία τους και τη ζωή τους στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, την κατάργηση της φτώχειας και της εκμετάλλευσης. Για να τοποθετηθούμε στο  συγκεκριμένο θέμα θα θέλαμε να γνωρίζουμε σε ποιους ευεργέτες της Λήμνου είναι αφιερωμένες οι εκδηλώσεις. Να δούμε την προσωπική τους διαδρομή και την προσφορά για την οποία τιμούνται, ώστε να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα χωρίς να κάνουμε γενικεύσεις. Δυστυχώς η Περιφερειακή Αρχή παρουσίασε μια γενικόλογη εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο χωρίς να δώσει τα πρόσθετα στοιχεία που της ζητήσαμε.
Τέλος υπενθυμίσαμε πως ακόμα και στην αρχαία Αθήνα οι χορηγίες ήταν αναγκαστικές και όχι εθελοντικές. Υποστηρίζουμε πως η αύξηση της φορολόγησης του πλούτου είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική, από τις ευγενείς εθελοντικές χορηγίες των υποψηφίων ευεργετών. Και όλα αυτά, μέχρι την ώρα της κατάργησης του εκμεταλλευτικού συστήματος  - του σύγχρονου καπιταλισμού – που επιτρέπει οκτώ άνθρωποι, όλοι τους άνδρες, να έχουν στην κατοχή τους πλούτο ίσο με το εισόδημα του φτωχότερου μισού του πληθυσμού της Γης (3,6 δισεκατομμύριων ανθρώπων). Αυτό δήλωσε η οργάνωση Oxfam, κατά το ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας στις αρχές του 2017. Συγκριτικά, το 2010, η περιουσία των 43 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου συνολικά αντιστοιχούσε στο φτωχότερο 50%, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους υπολογισμούς.
Όχι στο πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό μηχανισμό
Καταψηφίσαμε την «τροποποίηση εγχειριδίου διαδικασιών  διαχειριστικής  επάρκειας της ΠΒΑ». Το υπό συζήτηση εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να υλοποιούνται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Το εγχειρίδιο συντηρεί έναν πολυδαίδαλο γραφειοκρατικό μηχανισμό του ελληνικού κράτους και η Ε.Ε, ώστε να εξασφαλίζεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή της πολιτικής της Ε.Ε. Ο μηχανισμός αυτός κατά καιρούς επικαιροποιείται, ώστε να ενσωματώνει τις νέες οδηγίες, που προβλέπουν τα μνημόνια και οι αποφάσεις της Ε.Ε. Αυτό γίνεται και τώρα στα πλαίσια της εφαρμογής του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020). Είναι γνωστό πως ο μηχανισμός αυτός, ουδέποτε απέτρεψε τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, τις υπερτιμολογήσεις, την υλοποίηση προγραμμάτων άσχετων με τις κοινωνικές ανάγκες, τη διαπλοκή πολιτικών και εργολάβων, τα οικονομικά σκάνδαλα και τις ρεμούλες, γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος του. Στόχος του είναι να εξασφαλίζει την διατήρηση και την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, που εμπλέκονται στα  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Άλλα θέματα

Ψηφίσαμε λευκό στον ορισμό εκπροσώπων της ΠΕ Σάμου στη  «Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων», καθώς η πλειοψηφία δεν δέχθηκε να περιλάβει στην επιτροπή αναπληρωματικό μέλος από την αντιπολίτευση (Λαϊκή Συσπείρωση).

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί πανηγύρια τη στιγμή που πεθαίνουν άνθρωποι

2 Φεβρουαρίου 2017
Οι τοποθετήσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο (31/01/2017)
Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) της 31ης Ιανουαρίου 2017.
Ψηφίσαμε λευκό στο «πρόγραμμα τεχνικών έργων της ΠΒΑ (Περιφέρειας Β. Αιγαίου) έτους 2017». Υπάρχουν έργα που είναι απαραίτητα για τα νησιά μας. Όμως διαφωνούμε για την σκοπιμότητα συγκεκριμένων έργων, όπως για παράδειγμα η επισκευή ναών που δεν αποτελούν βυζαντινά μνημεία και χρηματοδοτούνται από την ΠΒΑ, ενώ ανήκουν στην εκκλησία. Στο πρόγραμμα των ενταγμένων τεχνικών έργων, αποτυπώνεται η φτώχεια και η μιζέρια του προϋπολογισμού λιτότητας που ψήφισε η πλειοψηφία του Π.Σ. για το 2017. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα χωρίς ιεραρχήσεις των αναγκών, που υπηρετεί την πολιτική της λιτότητας και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιωτών. Σε αυτό περιλαμβάνεται η «ολοκλήρωση αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του 2012 στη νήσο Λέσβο». Θεωρούμε πως η αποκατάσταση των ζημιών 5 χρόνια μετά την πλημμύρα, αποτελεί ομολογία αποτυχίας της ΠΒΑ. Επίσης περιλαμβάνονται αρκετά έργα μόνο και μόνο για λόγους εντυπώσεων. Είναι έργα για τα οποία δεν έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις για το 2017, είτε προβλέπονται πιστώσεις της τάξης των 500 ή 1000€. Τέλος αρκετά έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, υλοποιούνται από άλλους φορείς (αρχαιολογία, λιμενικό ταμείο, δήμοι).
Καταψηφίσαμε τη συμμετοχή της ΠΒΑ στην έκθεση AITF 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Αζερμπαϊτζάν, γιατί θεωρούμε, πως δεν θα προσφέρει τίποτα στην ενίσχυση του τουρισμού στα νησιά μας. Η Περιφερειακή Αρχή δεν μας εξήγησε τι άλλαξε στον ένα μήνα που μεσολάβησε από την ψήφιση του «προγράμματος τουριστικής προβολής του 2017», στο οποίο δεν περιλαμβανόταν η συγκεκριμένη έκθεση. Δεν γνωρίζει το κόστος της συμμετοχή της, ούτε αν υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην έκθεση, από επαγγελματίες του τουρισμού.  Η Περιφερειακή Αρχή περιορίζεται σε συμμετοχή σε εκθέσεις, με ελάχιστη συμμετοχή επιχειρηματιών του τουρισμού και με μηδενικά αποτελέσματα στην προσέλκυση τουριστών. Την ίδια ώρα αδιαφορεί για τις συνθήκες στυγνής εκμετάλλευσης, που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού. Για να ορθοποδήσει ο τουρισμός και ειδικά οι οικογενειακές επιχειρήσεις του κλάδου, πρέπει οι διακοπές και τα ταξίδια αναψυχής να πάψουν να αποτελούν είδος πολυτελείας για τους εργαζόμενους. Και αυτό μπορεί να γίνει με την ανατροπή της λιτότητας που έχει επιβάλλει το μαύρο μέτωπο κυβερνήσεων – Ε.Ε. - εργοδοσίας στους λαούς της Ευρώπης και με ιδιαίτερη σκληρότητα στους Έλληνες εργαζόμενους. Πρέπει επίσης να υπάρχουν δημόσιες, φτηνές και αξιόπιστες ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες των νησιών μας, με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Υπερψηφίσαμε την κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εκτίμηση υδρομετεωρολογικών κινδύνων σε περιοχές με ιδιόμορφο γεωδυναμικό και γεωπεριβαλλοντικό καθεστώς· η περίπτωση της νήσου Λέσβου». Στόχος της έρευνας, που θα εκπονηθεί από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Δυτική και Βόρεια Λέσβο, είναι να χαρτογραφηθούν οι θέσεις πλημμυρικού κινδύνου, να εκτιμηθεί η έκταση πιθανών μελλοντικών καταστροφών και η διαβάθμιση του κινδύνου στα ρέματα και να προσδιορισθούν οι ιδανικές στρατηγικές αποκατάστασης. Επισημάναμε πως ο προϋπολογισμός των 34.720€ είναι πολύ υψηλός, για μια σύμβαση διάρκειας τριών μηνών και με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας για το αν τα πορίσματα έρευνας θα αξιοποιηθούν και δεν θα καταχωνιαστούν σε κάποιο συρτάρι.  Θέλουμε τα προτεινόμενα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν άμεσα, ώστε να μην έχουμε στο μέλλον τις καταστροφές που ζήσαμε τον Νοέμβριο αλλά και παλιότερα.
Ψηφίσαμε  λευκό στην κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την «αποκατάσταση κτιρίου «Γαροφαλλίδειο» στη Λήμνο». Το «Γαροφαλλίδειο», είναι παλιός κινηματογράφος, έχει χαρακτηριστεί «μνημείο» και προστατεύεται ως χαρακτηριστικό δείγμα κτηρίου της μεταπολεμικής περιόδου με σαφείς επιρροές από το «μοντέρνο κίνημα». Με το κτίριο αυτό το Πανεπιστήμιο θα καλύψει την ανάγκη του για μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας στη Λήμνο. Στην Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου υπηρετεί πολιτικός μηχανικός. Δεν μας δόθηκε πειστική εξήγηση, γιατί το Πανεπιστήμιο δεν αξιοποιεί την πολιτικό μηχανικό, στην επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου και ζητά την συνδρομή της ΠΒΑ.
Καταψηφίσαμε την κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης της ΠΒΑ με το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων), διότι είναι αόριστη και ασαφής. Προβλέπεται παραχώρηση προσωπικού του  ΚΕΕΛΠΝΟ προς την ΠΒΑ, χωρίς να προσδιορίζεται η σκοπιμότητα της παραχώρησης, το αντικείμενο που θα απασχοληθεί, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων και η διάρκεια της σύμβασης. Από τη συζήτηση αποκαλύφθηκε πως αφορά συγκεκριμένη διοικητική υπάλληλο, που έχει ήδη «παραχωρήσει» το ΚΕΕΛΠΝΟ στην ΠΒΑ· ενώ αφήνεται ανοιχτή η δυνατότητα επέκτασής της και σε άλλους εργαζόμενους. Το «αμαρτωλό ΚΕΕΛΠΝΟ» έχει διακριθεί στην προώθηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων εργασίας στους εργαζόμενους που απασχολεί, στον διορισμό ημετέρων με διαβλητά κριτήρια, στην διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών και σε οικονομικά σκάνδαλα σχετικά με τα εμβόλια και τα φάρμακα της γρίπης, την διασπάθηση δημοσίου χρήματος σε ενισχύσεις φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ κτλ. Η κυβέρνηση αν και στο παρελθόν κατήγγειλε τη δράση  του ΚΕΕΛΠΝΟ, συνεχίζει να το αξιοποιεί ως πολιορκητικό κλοιό για την επιβολή ελαστικών σχέσεων εργασίας στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Υπερψηφίσαμε την κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση βατότητας μονοπατιού σύνδεσης βορείου – νοτίου στομίου Ευπαλίνειου Ορύγματος». Το Ευπαλίνειο Όρυγμα θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαϊκής περιόδου. Έχει χαρακτηριστεί, από την UNESCO, ως «μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς». Η διαμόρφωση του μονοπατιού θα συμβάλει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες που επιθυμούν να περιηγηθούν τον περιβάλλοντα χώρο.
Καταψηφίσαμε την πρόταση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 18 οχημάτων για 5 χρόνια, για τις ανάγκες της ΠΒΑ. Προτείναμε την σταδιακή αντικατάσταση των παλιών οχημάτων με την αγορά νέων, μια λύση πολύ πιο οικονομική. Η περιφερειακή αρχή καταφεύγει σε ιδιωτικές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων, για να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού της, γιατί όπως ισχυρίστηκε η πρόταση της είναι οικονομικότερη. Αρνήθηκε να δεχτεί πρόταση της αντιπολίτευσης για συγκριτική μελέτη των δύο προτάσεων.
Υπερψηφίσαμε την τροποποίηση χαρακτηρισμών οδών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Χίου. Η τροποποίηση περιλαμβάνει τον αποχαρακτηρισμό από εθνική οδό του τμήματος που διέρχεται μέσα από τον Κάμπο και τον αστικό ιστό της πόλης της Χίου, με παράλληλο χαρακτηρισμό ως εθνική οδό άλλων τμημάτων που σήμερα είναι χαρακτηρισμένα ως επαρχιακό δίκτυο. Έτσι θα γίνει δυνατή η κατασκευή ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων για την καλύτερη ποιότητα ζωής και την μείωση των ατυχημάτων.
Υπερψηφίσαμε τον χαρακτηρισμό Αστικών Περιοχών στην ΠΒΑ, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Δήμων Λέσβου, Χίου και Σάμου. Υπερψηφίσαμε την πρόταση για το ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων του εμπορικού δρόμου (οδοί Καπετάν Σταμάτη & Λυκούργου Λογοθέτη) της πόλεως Σάμου, όπως προτάθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.
Καταψηφίσαμε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την πρόταση ορισμού μελών στο Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΝΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». Από την αρχή ήμασταν αντίθετοι με την αναβίωση της ΕΝΑ Χίου. Η «ΕΝΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» ως διάδοχο σχήμα, είναι μια κλασσική αναπτυξιακή εταιρεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτές που είχαν δημιουργήσει στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι τότε Νομαρχίες. Συγκροτήθηκε με σκοπό την απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων και την διοχέτευση τους στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχύσει την κερδοφορία και την «ανάπτυξη» των τοπικών επιχειρήσεων. Οι αναπτυξιακές εταιρείες ήταν και είναι το μακρύ χέρι της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο, είναι η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τίποτα περισσότερο από αυτό. Τα προγράμματα που διαχειρίζονται χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις της περιφέρειας και με τον τρόπο αυτό προσδένουν τους τοπικούς επιχειρηματίες στο άρμα της Ε.Ε. Τα προγράμματα που διαχειρίζονται οι αναπτυξιακές εταιρείες δεν έχουν ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που ποτέ δεν έγινε απολογισμός ή εκ των υστέρων εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους. Καμία παραγωγική επιχείρηση δεν δημιουργήθηκε από αυτά τα προγράμματα, καμία θέση εργασίας δεν δημιουργήθηκε. Οι αναπτυξιακές δράσεις της ΠΒΑ, θα πρέπει να υλοποιούνται από υπηρεσίες που οφείλει να συγκροτήσει για το σκοπό αυτό και όχι από εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες αυτές να στελεχωθούν με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τονίσαμε πως θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους της ΕΝΑ Χίου και να εξοφληθούν οι πιστωτές της.
Καταψηφίσαμε την πρόταση χρηματοδότησης του φεστιβάλ «INTERNATIONAL WINTER FESTIVAL – ΤΗΕ ISLAND OF LOVE». Είναι στενάχωρο και προκλητικό για εμάς, την ώρα που άνθρωποι πεθαίνουν από το κρύο μερικά χιλιόμετρα μακριά από τον κέντρο της Μυτιλήνης, το Π.Σ. να συζητάμε την συμμετοχή της ΠΒΑ σε «φεστιβάλ», τα οποία υποτίθεται ότι έχουν στόχο να φέρουν τουρίστες στο νησί. Διαφωνούμε με την υποταγή της πολιτιστικής παράδοσης της Λέσβου στη προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών, στο βωμό του κέρδους των τουριστικών επιχειρήσεων. Για μας είναι άλλο πράγμα ο πολιτισμός και άλλο πράγμα ο τουρισμός. Δεν μπορεί ο πολιτισμός να αντιμετωπίζεται ως κράχτης προσέλκυσης τουριστών. Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει να δαπανούνται μεγάλα ποσά σε ποικιλόμορφα πανηγύρια - φεστιβάλ από τοπικούς φορείς (Δήμος Λέσβου, Επιμελητήριο Λέσβου κλπ). Όλα στέφθηκαν με αποτυχία ως προς την προσέλκυση τουριστών. Είμαστε αντίθετοι στην υποταγή του πολιτισμού και της παράδοσης των νησιών μας στα κέρδη μιας χούφτας ξενοδόχων. Αλλά δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι η πρόταση που μας παρουσιάζει η Περιφερειακή Αρχή δεν ικανοποιεί κανένα από τους βασικούς κανόνες του marketing ώστε να έχει τις ελάχιστες δυνατές προϋποθέσεις επιτυχίας. Είναι απαράδεκτο ότι Π.Σ. καλείται να επικυρώσει μια ήδη ειλημμένη απόφαση, δεδομένου ότι το «πρότζεκτ» έχει ήδη ανακοινωθεί. Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που καταδεικνύει την υποβάθμιση του Συμβούλιου από την Περιφερειακή Αρχή.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έκανε παρέμβαση ομάδα πολιτών από τον «Συντονισμό για το Προσφυγικό», για τους θανάτους των προσφύγων στο κέντρο κράτησης της Μόριας και για τον απεργό πείνας Μ. Αbdelgawad, ζητώντας από το Π.Σ. να τοποθετηθεί. Από την πλευρά μας γνωστοποιήσαμε την απόφαση της Ένωσης Ιατρών Ε.Σ.Υ Λέσβου για τα θέματα που έθεσαν. Επισημάναμε τις ευθύνες της κυβέρνησης, της Ε.Ε, των τοπικών αρχών και της Περιφερειακής Αρχής. Υπενθυμίσαμε συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε επανειλημμένα καταθέσει για τη στέγαση των προσφύγων. Στη Λέσβο να αξιοποιηθούν οι πρώην αποθήκες της ΑΤΕ στον Καρά Τεπέ και  στη Χίο το κλειστό κτήριο του εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Αν οι προτάσεις μας είχαν γίνει δεκτές, χιλιάδες πρόσφυγες θα στεγάζονταν σήμερα σε ανθρώπινες συνθήκες και δεν θα είχαμε νεκρούς, από τις άθλιες συνθήκες στα κέντρα κράτησης. Η Περιφερειακή Αρχή αρνήθηκε να πάρει θέση.

Τέλος υπενθυμίσαμε τις ερωτήσεις που έχουμε υποβάλει στο Π.Σ. από τις 28 Νοεμβρίου 2016, για την Αγροτοδιατροφική και για την χάραξη του αιγιαλού στην Σκάλα Ερεσού, στις οποίες η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει ακόμα απαντήσει.

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Νέα έργα και κέρδη για τους εργολάβους


H θέση της Ανταρσία στο Αιγαίο για τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων


Μελετώντας την εισήγηση έγκρισης του επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διαπιστώνουμε πως εκείνο που πρωτίστως απασχολεί την Περιφερειακή Αρχή είναι η άκριτη χρηματοδότηση έργων, με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς. Μπροστά στη δυνατότητα να μοιραστούν χρήματα στους εργολάβους, τίποτα δεν σταματά την Περιφερειακή Αρχή της κ. Καλογήρου. Έτσι η πολυσέλιδη εισήγηση επικαιροποίησης δόθηκε για μελέτη στους Περιφερειακούς Συμβούλους, μόλις μια μέρα πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να αντιμετωπίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις συνεδριάσεις του ως μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία, στην οποία είναι υποχρεωμένη να καταφεύγει με βάση τον νόμο. Η παράταξη της πλειοψηφίας με κάθε ευκαιρία αποδεικνύει, πως δεν επιθυμεί την ουσιαστική πολιτική συζήτηση και αντιμετωπίζει τον δημοκρατικό διάλογο, ως περιττό χάσιμο χρόνου.

Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για την ουσία του προτεινόμενου ΠΕΣΔΑ, ο οποίος είναι πολύ μακριά από τις κοινωνικές ανάγκες και τις επιστημονικές δυνατότητες τις εποχής μας. Από την ΚΥΑ για το ΠΕΣΔΑ διαπιστώσαμε πως για την διαμόρφωση του σχεδίου μεσολάβησε τους τελευταίους μήνες μια εκτεταμένη ανταλλαγή εγγράφων, ανάμεσα στους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες της κυβέρνησης, της ΠΒΑ και των Δήμων. Όλο αυτό το διάστημα οι νησιώτες παρέμεναν στο σκοτάδι, καθώς η ενημέρωση τους εξαντλήθηκε σε δύο δημοσιεύσεις στις εφημερίδες στις 14 και 17 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.

Είναι φανερό ότι οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί - αντίστοιχα οι τοπικοί και οι εθνικοί σχεδιασμοί - γίνονται για να καλύπτουν καταρχήν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις κοινοτικές οδηγίες. Κυρίως όμως έχουν στόχο να μοιράζουν κρατικά και κοινοτικά κονδύλια στα διάφορα μελετητικά γραφεία, σε γραφεία συμβούλων και κυρίως στους εργολάβους που κατασκευάζουν τα χρηματοδοτούμενα έργα. Η διαχείριση των σκουπιδιών αποτελεί έναν προνομιακό τομέα κερδοφορίας για το κεφάλαιο εθνικό και ευρωπαϊκό, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Επομένως η κατανομή των κονδυλίων αποτελεί «μάννα εξ ουρανού» για τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες και για τη διαμόρφωση πολιτικών συμμαχιών στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της περιφέρειας.

Κατά τα λοιπά οι παρυφές των εθνικών, επαρχιακών και αγροτικών δρόμων θα συνεχίσουν να είναι γεμάτες σκουπίδια. Τα χωράφια και τα δάση κοντά σε οικισμούς να είναι γεμάτα παλιά αυτοκίνητα, ψυγεία, μπάζα και κάθε άλλης μορφής απόβλητα. Οι υγροβιότοποι θα συνεχίσουν να μπαζώνονται. Αρκετά σφαγεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς βιολογικούς καθαρισμούς και η ανακύκλωση θα συνεχίσει να είναι άγνωστη έννοια, στην βιομηχανία και την βιοτεχνία. Κοντολογίς με το επικαιροποιημένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Η ρύπανση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος των νησιών θα συνεχιστεί.

Η λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των σκουπιδιών μπορεί να προέλθει με την επικράτηση μιας ριζικά αντίθετης λογικής. Με στόχο την δραστική μείωση του όγκου των σκουπιδιών, την επιβολή περιορισμών στις επιχειρήσεις, ώστε να διαχειρίζονται τα απόβλητα και τα σκουπίδια που παράγουν. Η διαχείριση των σκουπιδιών να γίνεται από δημόσιες υπηρεσίες με κοινωνικό και δημοκρατικό έλεγχο, πέρα από τις σημερινές λογικές εμπορευματοποίησης. Για να ανοίξει ο δρόμος σε μια τέτοια προοπτική χρειάζεται ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανατροπή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ώστε να πάψει το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι να αντιμετωπίζονται ως στοιχεία παραγωγής κέρδους.

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Οι τοποθετήσεις μας στο Περιφερειακό συμβούλιο (21/12/2016)22 Δεκεμβρίου 2016

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) της 21ης Δεκεμβρίου 2016.
Αρχικά σημειώνουμε την απαράδεκτη τακτική της Περιφερειακής Αρχής να καλέσει συνεδρίαση του Π.Σ., με απίστευτη προχειρότητα. Στα τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης οι τελικές εισηγήσεις στάλθηκαν στους περιφερειακούς συμβούλους, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Τέθηκαν πέντε θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως, που υποτίθεται έπρεπε  να συζητηθούν ως άκρως επείγοντα. Στα τρία από αυτά οι εισηγήσεις επίσης στάλθηκαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Είναι φανερό πως με την τακτική αυτή, η Περιφερειακή Αρχή αποδεικνύει πως αποφεύγει συνειδητά τον πολιτικό διάλογο, υποβαθμίζει τις συνεδριάσεις του Π.Σ. και υποτιμά τους περιφερειακούς συμβούλους, καθώς τους καλεί να αποφασίσουν για σημαντικά θέματα, χωρίς να έχουν διαβάσει καν, το περιεχόμενο των εισηγήσεων.
Στην συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως:
Υπερψηφίσαμε την «έγκριση εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2017», τονίζοντας πως περιμένουμε, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να αναλάβουν το έργο της δακοκτονίας, αντί του εργολάβου, όπως είχε αποφασιστεί σε προηγούμενο Π.Σ.
Καταψηφίσαμε την πρόταση υποψηφίων για το ΠΣΕΚ (Περιφερεικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας). Όπως έχουμε σημειώσει παλιότερα «πρόκειται για ένα Συμβούλιο που στόχο θα έχει την ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση του ιδιωτικού κεφαλαίου στον δημόσιο τομέα με σκοπό την αξιοποίηση των δημόσιων υποδομών, για ιδιωτικές επενδύσεις και αύξηση της κερδοφορίας του μέσω ΣΔΙΤ. Είναι ακόμα μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να ελέγξει πλήρως την κατεύθυνση των δημοσίων επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία προς όφελος του κεφαλαίου».
Ψηφίσαμε λευκό στη συμμετοχή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (ΠΒΑ) στις εκθέσεις τροφίμων και ποτών για το πρώτο τρίμηνο του 2017. Για άλλη μια χρονιά η Περιφερειακή Αρχή μας παρουσίασε έναν αποσπασματικό σχεδιασμό για συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων και ποτών. Μάλιστα φέτος είχαμε το φαινόμενο να παρουσιάζεται σχεδιασμός μόνο για το πρώτο τρίμηνο, λες και δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι εκθέσεις που θα γίνουν όλο το χρόνο.
Για ακόμη μια χρονιά δεν υπάρχει αξιολόγηση των συμμετοχών της ΠΒΑ στις εκθέσεις και των αποτελεσμάτων που αυτές έφεραν. Στην εισήγηση γίνεται λόγος για brand name των τοπικών προϊόντων. Αλλά αυτό που κυριαρχεί στις συμμετοχές της Περιφέρειας είναι η απουσία σχεδιασμού και στόχων. Απουσιάζει από την εισήγηση η αιτιολόγηση της σημασίας κάθε έκθεσης.  Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συμμετοχή στις εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην εισήγηση, αλλά αποκλείστηκε η συμμετοχή στο Oinorama που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο από τις 11 ως τις 13 Μαρτίου; Δεν κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή σε μια έκθεση, που θεωρείται κορυφαία για τον οινικό κλάδο, την στιγμή που η Σάμος και η Λήμνος είναι δύο πολύ σημαντικοί αμπελώνες του Βορείου Αιγαίου; Πώς σκέπτεται η Περιφέρεια να αντιμετωπίσει την παντελή απουσία της Λέσβου και της Χίου από τον οινικό χάρτη της χώρας;
Πόσοι είναι οι επισκέπτες στις εκθέσεις που προτείνονται από την εισήγηση; Τι είδους επισκέπτες είναι; Πόσες εμπορικές συμφωνίες κλείστηκαν από την συμμετοχές που έγιναν πέρυσι; Γνωρίζει η Περιφέρεια ότι οι περισσότεροι κάτοικοι των νησιών μας, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει προϊόν με ονομασία προέλευσης και γι΄ αυτό δεν τα προτιμά, όταν ψωνίζει; Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι τα τοπικά προϊόντα της Χίου και της Σάμου δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά της Λέσβου; Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι τα προϊόντα κανενός νησιού, δεν έχουν διείσδυση στις αγορές των γειτονικών νησιών; Γιατί επιδεικνύει τέτοια εμμονή στη συμμετοχή σε εκθέσεις πανελλαδικής εμβέλειας, την ώρα που οι περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις δεν έχουν τον αναγκαία όγκο παραγωγής, για να σταθούν σε μεγάλες αγορές; Θα υπάρξει σχεδιασμός για την προβολή των τοπικών προϊόντων μέσα από το διαδίκτυο;
Θέσαμε τα παραπάνω ερωτήματα για να καταδείξουμε την απουσία οργάνωσης και σχεδιασμού. Για άλλη μια φορά η Περιφερειακή Αρχή πετάει σημαντικούς πόρους, χωρίς να υπάρχει ελπίδα, να προκύψει σημαντικό αποτέλεσμα. Παρότι έχουμε άποψη για κάθε μια από τις προτεινόμενες εκθέσεις και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή στην έκθεση Foodexpo & Oenotelia, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη τακτική του άρπα - κόλα της Περιφερειακής Αρχής και γι’ αυτό δεν ψηφίσαμε την εισήγηση.
Υπερψηφίσαμε το ομόφωνο ψήφισμα ενάντια στην υποβάθμιση του υποκαταστήματος του ΙΚΑ και του Τμήματος του ΟΑΕΕ Λήμνου, που προτάθηκε από τον έπαρχο Λήμνου. Επισημάναμε πως για να σταματήσει η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, θα πρέπει να ανατρέψουμε την πολιτική των «Μένουμε Ευρώπη», που αποδέχονται όλα τα μέτρα που επιβάλουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, η Ε.Ε. και οι δανειστές, επισείοντας τον κίνδυνο της εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη και την Ε.Ε. Στην πραγματικότητα η φτώχεια, η ανεργία, η διάλυση του εναπομείναντος κοινωνικού κράτους, είναι τα αποτελέσματα της παραμονής της χώρας μας στην Ε.Ε.
Απείχαμε από κοινού με τις άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση για το «πρόγραμμα τουριστικής προβολής της ΠΒΑ για το 2017». Η πολυσέλιδη εισήγηση τέθηκε υπόψιν των περιφερειακών συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Η προχειρότητα της είναι εμφανής. Ολόκληρα τμήματά της αποτελούν αντιγραφή δημοσιογραφικών ρεπορτάζ του τοπικού τύπου, χωρίς καν επαρκή κατανόηση τους από τους συντάκτες της. Προτείνεται η συμμετοχή της ΠΒΑ στην έκθεση τουρισμού της Ουτρέχτης που γίνεται στις 10 Ιανουαρίου. Γίνεται αναφορά σε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Διαχειριστικής Αρχής της ΠΒΑ με τίτλο «Αποτίμηση Επιπτώσεων Προσφυγικού Μεταναστευτικού Ρεύματος στα νησιά του Βορείου Αιγαίου», για την οποία δεν έχει λάβει γνώση το Π.Σ. Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, θα έπρεπε να συζητηθεί επαρκώς σε επόμενη συνεδρίαση και όχι να αποφασίζεται στο πόδι.
Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Για την γνωμοδότηση της ΠΒΑ επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) της κατασκευής του φράγματος Τσικνιά είπαμε τα εξής: Πριν περίπου δέκα χρόνια, η τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Λέσβου είχε συζητήσει την μελέτη για την αναγκαιότητα του φράγματος Τσικνιά. Σε εκείνη τη μελέτη αναφερόταν πως στο παλιό και κακοσυντηρημένο δίκτυο ύδρευσης της Μυτιλήνης οι απώλειες νερού είναι 40% ως 50%. Η αναγκαιότητα κατασκευής του φράγματος Τσικνιά, για την ύδρευση της Μυτιλήνης, της Καλλονής και της Αγ. Παρασκευής, στηρίχτηκε στην υπόθεση πως μέχρι το 2020 ο πληθυσμός της Λέσβου, θα αυξανόταν στις 150.000 και θα έφτανε τους καλοκαιρινούς μήνες τις 200.000. Από τότε έχει περάσει μια κρίσιμη δεκαετία. Η οικονομική κρίση και τα τρία μνημόνια που μεσολάβησαν δείχνουν πως αυτό πού πολλαπλασιάστηκε είναι η ανεργία, ενώ ο πληθυσμός του νησιού ελαφρώς μειώθηκε. Επομένως η υπόθεση στην οποία βασίστηκε η ανάγκη κατασκευής ενός «φαραωνικού» μεγέθους φράγματος στον Τσικνιά, με κόστος 100 εκατ. € δεν υφίσταται. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα κατασκευής, ο χαρακτήρας και το μέγεθος του φράγματος. Ίσως αυτό που χρειάζεται είναι ένα μικρότερο φράγμα κυρίως αρδευτικό και κατά δεύτερο λόγο υδρευτικό. Οι ανάγκες άρδευσης του λεκανοπεδίου της Καλλονής αλλά και άλλων εκτάσεων του νησιού από το φράγμα Τσικνιά, θα βοηθούσε την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής του νησιού. Για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Μυτιλήνης, θα πρέπει καταρχήν να μειωθούν οι απώλειες νερού, αντικαθιστώντας το παλιό δίκτυο. Η αρνητική εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της ΠΒΑ, που προβάλει μια σειρά περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην πανίδα του Κόλπου Καλλονής και στέκεται αρνητικά στην κατασκευή του φράγματος Τσικνιά, μας κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς στην αποδοχή της προτεινόμενης ΜΠΕ. Έτσι υπερψηφίσαμε την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, να μην γνωμοδοτήσουμε θετικά στη ΜΠΕ και να ζητήσουμε την παραπέρα διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της σκοπιμότητας κατασκευής του φράγματος Τσικνιά.
Καταψηφίσαμε την 11η τροποποίηση του προϋπολογισμού λιτότητας και μιζέριας. Ψηφίσαμε λευκό στο «πρόγραμμα τεχνικών έργων της ΠΒΑ έτους 2017». Θέσαμε ερωτήσεις για την σκοπιμότητα συγκεκριμένων έργων, όπως για παράδειγμα η επισκευή ναών που δεν αποτελούν βυζαντινά μνημεία, με κονδύλια της ΠΒΑ. Στο πρόγραμμα των ενταγμένων τεχνικών έργων, αποτυπώνεται η φτώχεια και η μιζέρια του προϋπολογισμού λιτότητας που ψήφισε η πλειοψηφία του Π.Σ. για το 2017. Στα έργα προς ένταξη που εμφανίζονται με παχυλούς προϋπολογισμούς, αποτυπώνεται η «επιθυμία» της πλειοψηφίας για ακόμα ακριβότερα έργα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι φανερό, πως δεν έχουν ελπίδες ένταξης. Τελικά μιλάμε για ένα πρόγραμμα έργων, χωρίς ιεραρχήσεις των αναγκών, που υπηρετεί την πολιτική της λιτότητας και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιωτών.
Υπερψηφίσαμε την προγραμματική σύμβαση για την «υλοποίηση φυτοχημικής ανάλυσης της βιοποικιλότητας των νήσων της ΠΒΑ». Η σύμβαση αυτή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη εδώδιμων και αυτοφυών φυτών των νησιών του Β. Αιγαίου με έμφαση στην αξιοποίησή τους ως συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά. Παράλληλα, στόχος της μελέτης είναι και η προστασία τους μέσω της καλλιέργειάς τους. Προτείναμε στα προς μελέτη φυτά να ενταχθεί και το ροδόδεντρο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, παρά μόνο στη δυτική Λέσβο και τα άνθη του περιέχουν νέκταρ με τοξικές ιδιότητες.