"Και να γιατί είμαι το πνεύμα της ανταρσίας, γιατί στα ιδανικά των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνω τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται. Είμαι κάθε φορά το μέλλον..." Κ. Βάρναλης "ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Απαξιώνει το Εργαστήριο Ελαιολάδου η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τοποθετήσεις της Ανταρσία στο Αιγαίο στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 9ης Αυγούστου

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.), στις 9 Αυγούστου 2017.
Είναι ενδιαφέρον ότι η Περιφερειακή Αρχή (Π.Α.) έστω και μετά την παρέλευση τριών χρόνων αποφάσισε να προβεί σε μια ενέργεια για να στηρίξει τον ελαιοκομικό κλάδο των νησιών μας. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα; Έχουμε στα χέρια μας ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για την ανάδειξη του βιοδραστικού περιεχομένου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και των προϊόντων της ελιάς των νησιών μας. Τόσο στο σχέδιο σύμβασης όσο και στην εισήγηση παρουσιάζεται η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτότυπη και μοναδική, που την διαθέτει μόνο το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Όμως γνωρίζουμε πως έρευνες και μελέτες για τα βιοδραστικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου γίνονται σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στις ελαιοπαραγωγές χώρες εδώ και χρόνια. Και έχουν δώσει χρήσιμα αποτελέσματα, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην παραγωγή και το εμπόριο. Συνεπώς αν θέλουμε να αναδείξουμε τα βιοδραστικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου της Λέσβου και των άλλων νησιών της ΠΒΑ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια από τις πολλές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις ελαιοπαραγωγές χώρες της Μεσογείου και έχουν δοκιμαστεί και κριθεί για την πιστότητά τους. Δεν κατανοούμε την εμμονή της Π.Α. στη συγκεκριμένη πειραματική μέθοδο.

Γνωρίζουμε επίσης πως για το ελαιόλαδο της Λέσβου δεν έχουν καθοριστεί ούτε καν τα τυπικά χαρακτηριστικά του, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί ανάμεσα στα επώνυμα προϊόντα που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Τι νόημα έχει λοιπόν να επιδιώκεται η ανάδειξη των πιο λεπτομερών βιοδραστικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου των νησιών του βορείου Αιγαίου, όταν δεν έχει γίνει ούτε καν η στοιχειώδης έρευνα που να προσδιορίζει αυτά τα τυπικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου που παράγεται στα νησιά μας;

Στη Λέσβο, στο Κάτω Τρίτος υπάρχει το Εργαστήριο Ελέγχου Ελαιολάδου του ΕΛΓΟ (Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού) «Δήμητρα». Είναι ένα από τα τρία πιο σύγχρονα εργαστήρια ελαιολάδου που δημιουργήθηκαν στην χώρα πριν μερικά χρόνια. Πρόκειται για εργαστήριο που έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει ένα μεγάλο μέρος των αναλύσεων, που προβλέπονται στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμβασης και να αναδείξει τα αναγκαία τυπικά και βιοδραστικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και των προϊόντων ελιάς. Μάλιστα αν γινόταν προγραμματική σύμβαση με αυτό και αντί του ΕΚΠΑ, τότε το Εργαστήριο θα εξασφάλιζε πόρους για να επιβιώσει οικονομικά για αρκετά χρόνια και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ελαιοκομία της Λέσβου. Η Π.Α. οφείλει να απαντήσει: Γιατί επέλεξε να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το ΕΚΠΑ και όχι με το Εργαστήριο του ΕΛΓΟ; Γιατί δεν κάλεσε εκπρόσωπο του εργαστηρίου να γνωμοδοτήσει για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης σύμβασης;

Δεν διαπιστώσαμε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να δικαιολογεί το ύψος της δαπάνης των 600.000€ για το συγκεκριμένο έργο. Μπορεί η Π.Α. να δείξει ποιες εργασίες δικαιολογούν αυτό το υπερβολικά μεγάλο κόστος; Γενικότερα η Π.Α. οφείλει να δώσει πειστικές εξηγήσεις, γιατί δείχνει αυτή την ιδιαίτερη προτίμηση να αναθέτει τις έρευνες στο ΕΚΠΑ. Το ίδιο συνέβη πρόσφατα με την έρευνα του κατολισθητικού κινδύνου στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές της Λέσβου, όπου επιλέχτηκε και πάλι η πρόταση του ΕΚΠΑ αντί της οικονομικότερης πρότασης του ΙΓΜΕ. Υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα με τα οποία μπορεί να συνεργαστεί η ΠΒΑ. Καταψηφίσαμε την προγραμματική σύμβαση, γιατί δεν πειστήκαμε για την χρησιμότητά της στους ελαιοπαραγωγούς των νησιών μας.

Για την αξιοποίηση των μελισσοκομικών προϊόντων και των υποπροϊόντων οινοποίησης
Και η έρευνα για την αξιοποίηση των μελισσοκομικών προϊόντων και των υποπροϊόντων της οινοποίησης ανατίθεται στο ΕΚΠΑ. Είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με μια καθαρά προτιμησιακή σχέση. Μας εντυπωσιάζει ότι η κ. Καλογήρου και τα στελέχη της ΠΑ, προσπαθούν να μας πείσουν πως πρόκειται για πρωτότυπη έρευνα, την στιγμή που τέτοιου τύπου εργασίες έχουν γίνει από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν με πολύ χαμηλό κόστος.

Οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τα μελισσοκομικά προϊόντα και η εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης υποπροϊόντων καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όμως τα αποτελέσματα και οι μέχρι σήμερα αναπτυγμένες μέθοδοι - τις περισσότερες φορές - δεν είναι πρακτικά αξιοποιήσιμες από τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί το κόστος εφαρμογής αυτών των μεθόδων στη βιομηχανική παραγωγή κάνει απαγορευτική την αξιοποίηση τους. Αυτά είναι γνωστά. Είναι εντυπωσιακό πως παρόλα αυτά η ΠΑ επιμένει να χρηματοδοτεί μια ακόμη τέτοια έρευνα, χωρίς να μας εξηγεί πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και πώς μπορούν να ωφεληθούν οι παραγωγοί μελιού και κρασιού και οι αντίστοιχες μεταποιητικές επιχειρήσεις στα νησιά μας. Ζητήσαμε να μας δοθούν στοιχεία για το αν υπάρχουν παραγωγοί ή επιχειρηματίες που θα αξιοποιήσουν στην παραγωγή τις συγκεκριμένες έρευνες, χωρίς να πάρουμε συγκεκριμένη απάντηση. Ψηφίσαμε λευκό γιατί δεν πειστήκαμε για την αναγκαιότητά της.

Για τη συμμετοχή της ΠΒΑ στην AREPO

Η AREPO στην επίσημη ιστοσελίδα της, αυτοδιαφημίζεται πως «εκπροσωπεί 27 περιφέρειες της Ε.Ε. και περισσότερες από 400 ενώσεις παραγωγών που καλύπτουν πάνω από το 40% των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης της Ε.Ε». Σκοπός της όπως λέει είναι «η προώθηση των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης ως εργαλεία για την αγροτική ανάπτυξη και τον περιφερειακό σχεδιασμό». Αυτό το πετυχαίνει με το «lobbying» για την επαρκή προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στις αγορές τρίτων χωρών. Όταν λέει lobbying εννοεί την άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Επομένως η AREPO δεν είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο της Ε.Ε. Αντίθετα είναι ένα lobby τεχνοκρατών από τα πολλά που παρασιτούν γύρω από τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. και πωλούν υπηρεσίες μεσάζοντα ανάμεσα σε ομάδες συμφερόντων και τους επίσημους θεσμούς της Ε.Ε. Υπολογίζεται ότι το 2010 στις Βρυξέλλες εργάζονταν πάνω από 15.000 λομπίστες. Ως lobby προσπαθεί να προσελκύσει μέλη – πελάτες ανάμεσα σε στελέχη των περιφερειών και ενώσεις παραγωγών Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης. Τίποτα θετικό δεν πρόκειται να προκύψει για τους παραγωγούς των νησιών μας, με το να γίνει η ΠΒΑ μέλος και συνδρομητής του συγκεκριμένου lobby. Από τέτοια lobbies και αντίστοιχες παρασκηνιακές παρεμβάσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών κατά κανόνα ωφελούνται οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν αποφάσεις και να επιβάλουν τα συμφέροντά τους.

Όμως η δράση των lobbies και ο παρασκηνιακός ρόλος που παίζουν στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. αναδείχνουν την παρακμή και τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της λειτουργίας των θεσμών της. Η ζωή και το μέλλον των λαών και των εργαζομένων στα πλαίσια της Ε.Ε. καθορίζεται από τα λογής - λογής αντικρουόμενα lobbies και από τα αντικρουόμενα συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων και όχι από - τους ανύπαρκτους - δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμούς. Είναι βέβαιο πως κάτι σάπιο υπάρχει στο «χαρτοβασίλειο» της Ε.Ε. Ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος απεμπλοκής των λαών από τα συμφέροντα και την εξουσία των πολυεθνικών είναι η έξοδος από την Ε.Ε. με αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο. Καταψηφίσαμε την εισήγηση, να γίνει η ΠΒΑ μέλος της AREPO.

Για τα προγράμματα «μαθητείας»

Τα «Προγράμματα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ» είναι προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης των εργοδοτών με φτηνούς εργαζόμενους. Οι μαθητές καλούνται να μπαλώσουν τις ελλείψεις μόνιμου προσωπικού της ΠΒΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εκπαίδευση, αφού ούτε υπεύθυνος εκπαιδευτής υπάρχει, ούτε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το κίνημα των εκπαιδευτικών έχει τοποθετηθεί ενάντια στα προγράμματα μαθητείας. Ιδιαίτερα είναι αντίθετο σε προγράμματα που αφορούν μαθητές ηλικίας μικρότερης των 18 ετών ή που γίνονται υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο εκπαιδευτικός τους χαρακτήρας.

Οι μαθητές στα πλαίσια της μαθητείας εργάζονται με πολύ χαμηλές αμοιβές και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Αμείβονται με 17,12€ ημερησίως εκ των οποίων ο εργοδότης πληρώνει 6,12€ και ο ΟΑΕΔ πληρώνει τα υπόλοιπα 11€. Επιπλέον η εργοδοτική εισφορά είναι 3,23€ ημερησίως για κάθε εργαζόμενο. Δεν έχουν πλήρη ασφάλιση. Ασφαλίζονται μόνο στον κλάδο περίθαλψης και όχι στον κλάδο πρόνοιας και συντάξεων. Το συνολικό εργοδοτικό κόστος για κάθε εργαζόμενο μαθητή (μισθός, εισφορές, επίδομα αδείας) είναι περίπου 210€ το μήνα.

Διαφωνούμε με τις συνθήκες υπερεκμετάλλευσης που καθιερώνουν αυτά τα προγράμματα μαθητείας, που στην ουσία επιδοτούν τους εργοδότες με φτηνή εργασία. Διαφωνούμε με τη ρατσιστική - αντεργατική πολιτική του μαύρου μετώπου κυβέρνησης – εργοδοσίας – Ε.Ε. ενάντια στην νέα γενιά, που αμείβει με το 75% του κατώτατου μισθού τους νέους εργαζόμενους - κάτω των 25 ετών. Διεκδικούμε ίση αμοιβή για ίση εργασία. Απαγόρευση των προγραμμάτων μαθητείας για νέους κάτω των 18 ετών. Απαγόρευση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Μόνιμη εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα: 6ωρο – πενθήμερο – 30ωρο. Αυξήσεις στους μισθούς για να ζούμε όλοι με αξιοπρέπεια από μια δουλειά.Καταψηφίσαμε τη συμμετοχή της ΠΒΑ στα «προγράμματα μαθητείας» για το σχολικό έτος 2017/2018.

Για την πρόσληψη διμηνιτών από την Π.Ε. Χίου

Οι ολιγόμηνες συμβάσεις, διαιωνίζουν την ομηρία των εργαζομένων από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να παρατηρήσουμε, πως σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν «άμεσες και επείγουσες ανάγκες» οι εργασίες που πρέπει να γίνουν ενόψει του χειμώνα (καθαρισμός πρανών, αποψιλώσεις, κλάδεμα δέντρων και θάμνων, καθαρισμός τεχνικών όμβριων υδάτων, μικρής κλίμακας αποκαταστάσεις από κατολισθήσεις, αποκατάσταση μικρών λακκουβών μετά από βροχοπτώσεις, αποκαταστάσεις πινακίδων σήμανσης κλπ). Δηλώνουμε αντίθετοι με αυτή την πρακτική, καθώς έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει, ότι είμαστε υπέρ της κάλυψης των αναγκών της ΠΒΑ με μόνιμους εργαζόμενους. Για τις πάγιες ανάγκες της ΠΒΑ χρειάζεται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Φυσικά κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με την πολιτική τοποθέτηση της Π.Α. και πιο συγκεκριμένα του αντιπεριφερειάρχη Χίου, που επιδεικνύει ιδιαίτερη προτίμηση στις δίμηνες συμβάσεις (είχε εισηγηθεί δίμηνες συμβάσεις και στις 8/5/17). Υπενθυμίζουμε τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του για τους μόνιμους εργαζόμενους της ΠΕ Χίου στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΣ και την εκφρασμένη προτίμηση του στις συνθήκες υπερεκμετάλλευσης και εργοδοτικής αυθαιρεσίας που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε βέβαιοι πως αν μπορούσε θα τις επέβαλε συνολικά στις υπηρεσίες της ΠΕ Χίου. Καταψηφίσαμε την πρόσληψη διμηνιτών από την Π.Ε. Χίου.

Για την κατάσταση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες
Στη συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως για την κατάσταση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες των νησιώνείπαμε τα εξής: Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στην πυροσβεστική υπηρεσία περιέγραψε αναλυτικά τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και μέσων, τα ληγμένα και απαρχαιωμένα υλικά που δυσχεραίνουν καθημερινά το έργο τους. Δεν θα επαναλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υπηρεσίες πυροπροστασίας και δασοπροστασίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ωστόσο θα κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις:

1) Το «λιγότερο κράτος» στο οποίο ορκίζονται οι νεοφιλελεύθεροι, η παράταξη της κ. Καλογήρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και έχει προσχωρήσει ολοκληρωτικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, σημαίνει λιγότερες κοινωνικές υπηρεσίες, λιγότερους πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, λιγότερα επίγεια και εναέρια μέσα πυρόσβεσης, απαρχαιωμένο και ανεπαρκή εξοπλισμό. 2) Τα διαρκή μνημόνια, τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής είναι υπεύθυνα για τις περικοπές, για το πάγωμα των προσλήψεων και τις ελλείψεις προσωπικού και μέσων. 3) Η παραχώρηση - ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων Μυτιλήνης και Σάμου στη Fraport και οι αναγκαστικές μετακινήσεις πυροσβεστών για την εξυπηρέτηση της εταιρείας επέτειναν το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. 4) Δεν είναι δυνατό να ανατίθεται η ευθύνη της δασοπροστασίας στους εθελοντές, που παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τους, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις διαλυμένες κρατικές υπηρεσίες. 5) Οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο αποτέλεσμα «της κακιάς στιγμής», της δράσης «ψυχοπαθών» ή ακραίων καιρικών συνθηκών. Συχνά είναι αποτέλεσμα εμπρησμών και οργανωμένων σχεδίων κερδοσκόπων πάνω στην αγοραπωλησία γης. Όσο το φυσικό περιβάλλον και η γη είναι εμπόρευμα, τόσο οι πυρκαγιές θα αποτελούν εργαλείο στα χέρια των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, που κερδοσκοπούν από το εμπόριο γης. 6) Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο εσκεμμένα δεν θωρακίζει το περιβάλλον από τέτοιες επιθέσεις κερδοσκόπων, με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται οι σκόπιμοι εμπρησμοί.

Τι μπορεί να γίνει: Οι τοπικές κοινωνίες και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πυροπροστασίας, δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας θα πρέπει να αγωνιστούν για:

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την επάνδρωση των υπηρεσιών πυροπροστασίας, δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας.

- Εξοπλισμό των υπηρεσιών με επαρκή και σύγχρονα επίγεια και εναέρια μέσα πυρόσβεσης, υλικά και μέσα προστασίας για το προσωπικό.

- Προστασία της γης, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασών από τους κερδοσκόπους και τους καταπατητές. Απαγόρευση της αλλαγής χρήσης γης και υποχρεωτικές αναδασώσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς.

- Προληπτικά μέτρα για την αντιπυρική προστασία των δασών και των αγροτικών εκτάσεων. Άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των συνεπειών των πυρκαγιών (έργα για την συγκράτηση του εδάφους, αντιπλημμυρικά κτλ).

Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να διεκδικηθούν κόντρα στα μνημόνια, τα προγράμματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και τις περικοπές, που επιβάλει το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης – Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ.

Για τα υπόλοιπα θέματα

Καταψηφίσαμε την 10η τροποποίηση του προϋπολογισμού. Ψηφίσαμε λευκό στην 6η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος έργων. Ψηφίσαμε λευκό στην διοργάνωση έκθεσης τοπικών προϊόντων στη Σάμο και στην συμμετοχή της ΠΒΑ στην έκθεση «γαστρονομικού οινοτουρισμού», στην Αθήνα. Πρόκειται για εκδηλώσεις που δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στην ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και στον τουρισμό. Δεν εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και δεν γίνεται ουσιαστικός απολογισμός τους. Ψηφίσαμε λευκό σε θέματα γραφειοκρατικής διαχείρισης της ΠΒΑ.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες


Δολοφονική είναι η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ενώ έχει κλιμακώσει την επίθεσή της τις τελευταίες μέρες. Την Δευτέρα 17/07, πρόσφυγες φυλακισμένοι στο κολαστήριο της Μόριας για άλλη μια φορά  εξεγέρθηκαν απαιτώντας μια λύση σε αυτή την απάνθρωπη συνθήκη που έχουν βρεθεί.  Πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κέντρο κράτησης της Μόριας, ενώ εξακολουθεί   τόσους μήνες μετά την άφιξη και παραμονή τους στην χώρα μας να υπάρχει εξοργιστική αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες αίτησης ασύλου. Η υπόσχεση για εγκατάσταση κλιμακίων τους χώρους διαμονής παραμένει κενό γράμμα και όσο για την αίτηση μέσω skype, έχει γίνει ανέκδοτο.

Την Δευτέρα 17/07   πολυάριθμες δυνάμεις των ΜΑΤ επιτέθηκαν στους μετανάστες και τους πρόσφυγες στο κέντρο κράτησης της Μόριας. Η επιχείρηση συνοδεύτηκε με ξύλο, χημικά και βίαιη μεταχείριση ενώ ταυτόχρονα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί δείχνουν καθαρά άνδρες των ΜΑΤ να πετάν πέτρες στους πρόσφυγες και ενώ τους έχουν συλλάβει να συνεχίζουν την ανελέητη χρήση βίας πάνω τους.

Καταγγέλλουμε την αστυνομική βία σε βάρος των προσφύγων και των μεταναστών οι οποίοι μετά τα γεγονότα της Δευτέρας  μεταφέρονται ξυπόλυτοι και βαρύτατα τραυματισμένοι στο δικαστήριο για την προανάκριση τους, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για την συνεχιζόμενη βία που δέχθηκαν τις επόμενες μέρες μέσα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου.

Πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες, αλληλέγγυοι και απλοί πολίτες στέκονται στο πλευρό τους υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους και περιφρουρώντας τους απέναντι σε αστυνομική και ρατσιστική βία.

Η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα προς κάθε πλευρά ότι θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα τα συμφωνηθέντα με κάθε τρόπο, με απροκάλυπτη βία απέναντι σε πρόσφυγες, αλληλέγγυους, πολίτες που θα βρεθούν στο δρόμο της. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στη Μυτιλήνη δείχνουν τι σημαίνει πραγματικά η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση και τη δολοφονική επίθεση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου

Καμία δίωξη – Να αφεθούν όλοι ελεύθεροι!

Καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό, τη νεολαία να σταθούν με κάθε τρόπο στο πλευρό των προσφύγων, να περιφρουρήσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες στη χώρα μας. 

Δηλώνουμε ξεκάθαρα και σε όλους τους τόνους ότι στεκόμαστε στο πλευρό των 35 προσφύγων που έχουν προσαχθεί, και κινδυνεύουν προς απέλαση! Ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΛΕΣΒΟΥ δηλώνουμε σε πάση κατεύθυνση ότι με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες είμαστε μαζί και στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους για καλύτερη ζωή, αξιοπρέπεια και ελευθερία.

Όταν απελαύνεις σε αντιδραστικά καθεστώτα και δικτατορίες, σε χώρες όπως η Τουρκία όπου αμφισβητούντα έμπρακτα καθημερινά τα πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα των ίδιων των πολιτών της, γίνεσαι συνένοχος σε δολοφονίες. 

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου


-H Περιφερειακή Αρχή σκόπιμα απαξιώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.), στις 13 Ιουλίου 2017 με θέμα τη λειτουργία του ΠΣ. Ακολουθεί η τοποθέτηση μας.
Αρχικά, η πολιτική συζήτηση στο Π.Σ. με ευθύνη της παράταξης της κ. Καλογήρου είναι σαφώς υποβαθμισμένη. Το Π.Σ. είναι το κατεξοχήν αρμόδιο πολιτικό όργανο, στο οποίο θα έπρεπε να συζητιούνται τα μεγάλα προβλήματα, που απασχολούν τους κατοίκους του Βόρειου Αιγαίου. Δεν νοείται ένα τέτοιο πολιτικό όργανο να μη συζητά τα μείζονα θέματα της περιφέρειας: την κατάσταση της κτηνοτροφικής και της γεωργικής παραγωγής (αμπελουργία και ελαιοκομία), τα προβλήματα των ψαράδων, τη μεταποίηση και τον τουρισμό. Δεν είναι δυνατό να μη συζητάμε για την ανεργία, την απληρωσιά και τη μαύρη εργασία, που ταλανίζει ιδιαιτέρως τη νέα γενιά και την οδηγεί σε αναγκαστική μετανάστευση. Δεν είναι δυνατό να μην μας απασχολεί η κατάσταση διάλυσης των δημοσίων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών, η παιδεία και η υγεία, η απομόνωση των νησιών από την ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω του υψηλού κόστους και της κακής ποιότητας των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συγκοινωνιών. Τέλος, δεν μπορεί το Π.Σ. να μην λαμβάνει πολιτική θέση και να μην κινητοποιεί το λαό για τα μείζονα προβλήματα που απασχολούν την χώρα, όπως η επιβολή των μνημονίων και της ταπεινωτικής επιτροπείας, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, του νερού, της ενέργειας, των λιμανιών και των αεροδρομίων, η επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και ο κίνδυνος πολεμικής εμπλοκής της χώρας στα πλαίσια των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.
Θα αντιτείνει η παράταξη της πλειοψηφίας πως εισηγούνται θέματα που αφορούν τη γεωργία, τις υποδομές ή τον τουρισμό. Έτσι είναι. Μόνο που έρχονται ασύνδετα και αφορούν το επιμέρους και όχι το γενικό, την έγκριση συγκεκριμένων δράσεων, χωρίς να εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια ενιαία στρατηγική στόχευση με μετρήσιμους στόχους. Το μεγαλύτερο μέρος των συνεδριάσεων, αναλώνεται σε συζητήσεις για τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, για τη μετακίνηση κονδυλίων από τον ένα κωδικό στον άλλο, για την έγκριση  συμμετοχής στην τάδε έκθεση προβολής γεωργικών προϊόντων ή τη δείνα έκθεση τουρισμού ή τον καθαρισμό των τάδε ρεμάτων κτλ. Σε θέματα διαχείρισης, έγκρισης νομιμότητας εξόδων και τελικά, θέματα ελάσσονος πολιτικής σημασίας.
Αυτά όλα δεν συνιστούν ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του νησιού. Δε γνωρίζουμε αν η κ. Καλογήρου έχει τέτοιο σχέδιο και σκοπίμως αρνείται να το παρουσιάσει και να το θέσει σε συζήτηση και κριτική, γιατί φοβάται τον έλεγχο και την αποδόμηση του από την αντιπολίτευση. Ή στερείται σχεδίου και αφήνει το σχεδιασμό και τη ρύθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας στο «χέρι των αγορών» και στις «μαγικές ιδιότητες», που πιστεύουν πως έχει οι ακραιφνείς νεοφιλελεύθεροι. Συμπερασματικά, η πολιτική συζήτηση και ο στρατηγικός σχεδιασμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων των νησιών, δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα συζήτησης της Π.Α. Συνέπεια αυτής της πολιτικής επιλογής, η πλειονότητα των θεμάτων έρχεται με εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων και όχι των πολιτικών υπευθύνων, των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών. Και το περιεχόμενο των εισηγήσεων εξαντλείται στην παράθεση τεχνικών λεπτομερειών και στην ανάδειξη της νομιμότητας των εισηγήσεων. Αντίθετα, δεν τίθεται σε συζήτηση η αναγκαιότητα των προτάσεων και για το αν και πώς συνδέονται με το γενικότερο σχεδιασμό της Π.Α.
Υποβαθμισμένη είναι επίσης η δημοκρατική λειτουργία του Π.Σ. Καταρχάς, λόγω της επιλογής της κ. Καλογήρου, να απουσιάζει από την έδρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα των συνεδριάσεων. Ακολουθώντας το παράδειγμα της, την ίδια συμπεριφορά εμφανίζει και μερίδα των περιφερειακών συμβούλων. Το κυριότερο, όμως, πρόβλημα στη δημοκρατική λειτουργία οφείλεται στην υιοθέτηση των συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης. Το Π.Σ. έχει κατακερματιστεί σε πέντε διαφορετικά νησιά και είναι αδύνατο να λειτουργήσει ως ενιαίο σώμα. Οι σύμβουλοι που βρίσκονται στα άλλα νησιά ακούν με δυσκολία τις εισηγήσεις και τις ομιλίες, παρεμβαίνουν επίσης με δυσκολία, χάνουν το ενδιαφέρον τους, καθώς δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το διάλογο. Το αποτέλεσμα είναι η συζήτηση να περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους συμβούλους που παρευρίσκονται στην έδρα της ΠΒΑ, στους επικεφαλής των παρατάξεων και σε μεμονωμένους συμβούλους. Η λειτουργία του ΠΣ ως ενιαίο σώμα έχει θυσιαστεί, για να εξοικονομηθούν λίγες χιλιάδες ευρώ.
Ο κανονισμός λειτουργίας που έχει καθιερώσει ο Καλλικράτης είναι αντιδημοκρατικός και γραφειοκρατικός και πάγια μας θέση είναι η κατάργησή του. Όμως η Π.Α. δεν διστάζει να τον καταπατήσει, όταν χρειαστεί. Απαγορεύει την τοποθέτηση συμβούλων ή εκπροσώπων κοινωνικών φορέων, όποτε το κρίνει. Καταστρατηγεί επιλεκτικά τους χρόνους ομιλίας στις τοποθετήσεις των συμβούλων. Αρνείται συστηματικά να συζητηθούν θέματα που θέτουν προς συζήτηση οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Δεν απαντά, όπως είναι υποχρεωμένη, σε ερωτήσεις και επερωτήσεις ή απαντά με απίστευτη καθυστέρηση. Στέλνει τις εισηγήσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με καθυστέρηση. Φέρνει επανειλημμένα θέματα την τελευταία στιγμή, για να συζητηθούν εκτός ημερησίας διατάξεως, χωρίς να έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χωρίς να δίνεται ο χρόνος στους συμβούλους να μελετήσουν τις εισηγήσεις. Όλα αυτά δείχνουν πως για την ΠΑ οι συνεδριάσεις αντιμετωπίζονται ως ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο, για την εφαρμογή της πολιτικής της. Απ’ όλα τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η Π.Α. θα περιόριζε ακόμα περισσότερο τις συνεδριάσεις, αν της έδινε τη δυνατότητα το έτσι και αλλιώς αντιδημοκρατικό πλαίσιο του Καλλικράτη.
Δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα αλλάξουν πολλά ως προς την υποβάθμιση του πολιτικού περιεχομένου των συζητήσεων  στο Π.Σ., καθώς εκτιμάμε πως αυτή είναι η επιλογή της κ. Καλογήρου. Όμως, απαιτούμε να ενισχυθεί τουλάχιστον η δημοκρατική λειτουργία του.
  • Να σταματήσει η επιλεκτική επίκληση του κανονισμού και οι παραβιάσεις του.
  • Να σταματήσουν να έρχονται διαρκώς θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως και να αποστέλλονται με καθυστέρηση οι εισηγήσεις.
  • Να απαντιούνται έγκαιρα οι ερωτήσεις και οι επερωτήσεις.
  • Να διασφαλίζεται η  διαρκής παρουσία των συμβούλων στις συνεδριάσεις και το παράδειγμα να το δίνει πρώτα και κύρια η κ. Καλογήρου.
  • Να σταματήσουν οι συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη και να διασφαλιστεί πως το Π.Σ. θα συνεδριάζει ως ενιαίο σώμα στον ίδιο χώρο.
  • Κατά διαστήματα οι συνεδριάσεις να γίνονται και σε άλλα νησιά, ώστε οι σύμβουλοι να μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τους φορείς όλων των νησιών της ΠΒΑ. Μόνο έτσι μπορεί να καλλιεργηθεί η "περιφερειακή συνείδηση" που συχνά την επικαλούνται χωρίς να την πολυπιστεύουν αρκετοί εδώ μέσα.
  • Να ανακοινώνονται οι αποφάσεις του ΠΣ στον τύπο, ώστε να ενημερώνεται η τοπική κοινωνία.

Για τα ζητήματα που έθεσαν οι σύλλογοι εργαζομένων της ΠΒΑ: Συμφωνούμε με τα αιτήματα τους για μαζικές προσλήψεις, ώστε να καλυφτούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Να αποζημιώνονται πλήρως για την υπερωριακή τους απασχόληση και να τηρείται η εργατική νομοθεσία για την ανάπαυση μετά από υπερωριακή απασχόληση. Δεν συμφωνούμε για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων στο πρωινό ωράριο. Κάτι τέτοιο θα δυσκόλευε την παρακολούθηση των συνεδριάσεων από συμβούλους που εργάζονται ή μένουν μακριά από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων και τη συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Κάτι τέτοιο, θα υποβαθμίσει περαιτέρω τη λειτουργία του ΠΣ. 

Οι τοποθετήσεις της Ανταρσίας στο Αιγαίο στο Π.Σ στις 13/07/2017

15 Ιουλίου 2017


Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.), στις 13 Ιουλίου 2017.
Όχι στην κοροϊδία των κτηνοτρόφων
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού: Η παράταξη μας επανειλημμένα έχει αναδείξει την ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών της ΠΒΑ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με μόνιμο προσωπικό και ειδικότερα με κτηνιάτρους. Η πρόσληψη πέντε κτηνιάτρων για ένα χρόνο, μέσα από ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την καταπολέμηση των εξωτικών νόσων αποτελεί απίστευτη απάτη και κοροϊδία των κτηνοτρόφων των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Το πρόγραμμα αυτό ανακοινώθηκε πρόσφατα με πανηγυρικό τρόπο από τον αναπληρωτή υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων Γιάννη Τσιρώνη. Στόχος του, λένε, είναι να αποτρέψει ή να σταματήσει την εξάπλωση των εξωτικών ζωονόσων στα ζωικό κεφάλαιο των νησιών και των παραμεθόριων περιοχών της χώρας. Όμως, ζωονόσοι, όπως η
ευλογιά των προβάτων, η οζώδης δερματίτιδα των βοειδών, ο καταρροϊκός πυρετός κλπ..  είναι μόνιμος κίνδυνος για τα κοπάδια των νησιών του Αιγαίου. Ειδικά στην Λέσβο εδώ και χρόνια έχει επιβληθεί καραντίνα στα κοπάδια αιγοπροβάτων. Άρα, απαιτούνται μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων. Η πρόσληψη πέντε κτηνιάτρων για ένα μόλις έτος σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, δεν καλύπτει τις μεγάλες ελλείψεις, δεν εξασφαλίζει την αναγκαία στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και σε καμιά περίπτωση δεν οδηγεί σε αντιμετώπιση των ζωονόσων.
Επίσης, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην πρόσληψη κτηνιάτρων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ακόμα κι αν πρόκειται να ανανεωθούν. Διαφωνούμε με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις που είναι κεντρική επιλογή της Ε.Ε. Δεν συζητάμε για την κάλυψη κάποιων έκτακτων αναγκών, αλλά για την γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της επισφαλούς εργασίας, που έχουν μονιμοποιήσει το καθεστώς ομηρείας των εργαζομένων. Οι συμβάσεις αυτές διευρύνονται με ευθύνη της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και της επίσης νεοφιλελεύθερης Περιφερειακής Αρχής (ΠΑ) της κ. Καλογήρου. Δεν νομιμοποιούμε με την ψήφο μας την διαιώνιση των προσλήψεων εποχικού προσωπικού και ζητούμε μόνιμες προσλήψεις για την στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Καταψηφίζουμε την εισήγηση και κρατάμε την θετική μας ψήφο για όταν γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Μικροποσά σε αθλητικές δράσεις, έτσι χωρίς πρόγραμμα…
Για το συμπληρωματικό σχέδιο για τις δράσεις αθλητισμού: Η ΠΑ συνεχίζει την ίδια τακτική. Συγκεκριμένα, η εισήγηση δεν περιλαμβάνει ούτε ένα πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού. Για εμάς εκεί έπρεπε να δίνεται η έμφαση. Δίνει μικροποσά δεξιά κι αριστερά για ενίσχυση αθλητικών εκδηλώσεων, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα για να οργανώσει έστω ένα πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού. Ή να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού κατασκευής αθλητικών υποδομών σε συνεργασία με τους Δήμους και τα κατά τόπους σωματεία, που να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Στην εισήγηση που έχουμε μπροστά μας δεν γίνεται καν προσπάθεια να παρουσιαστεί ένας στοιχειώδης προϋπολογισμός, που να δικαιολογεί γιατί μοιράζονται τα διαθέσιμα πενιχρά κονδύλια, όπως μοιράζονται και ποιες είναι οι δαπάνες, που θα καλυφθούν με αυτά. Η ΠΑ οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικά ποιες δαπάνες θα καλυφθούν με τις χρηματοδοτήσεις που εγκρίνει. Για αυτό καταψηφίζουμε το συμπληρωματικό σχέδιο για τις δράσεις αθλητισμού.
Επίδομα – μπάλωμα για τα κενά στην υγεία
Για τα πρόσθετα κίνητρα κάλυψης των κενών  άγονων θέσεων ιατρών: Οι τεράστιες ελλείψεις ιατρών και νοσηλευτικού - παραϊατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας είναι ένα βασικό πρόβλημα, που προκαλεί η συνεχιζόμενη πολιτική των μνημονίων τα τελευταία 8 χρόνια. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών. Τα τεράστια κενά που υπήρχαν στις θέσεις των αγροτικών γιατρών, καλύφτηκαν εν μέρει τον τελευταίο χρόνο, μετά την θέσπιση χρηματικού επιδόματος στα άγονα αγροτικά ιατρεία. Αντίθετα, το τελευταίο διάστημα στα νοσοκομεία της περιφέρειας έχει οξυνθεί ιδιαίτερα το πρόβλημα της έλλειψης ειδικευόμενων γιατρών. Ελάχιστοι ειδικευόμενοι έχουν απομείνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας στις κλινικές και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και να εξαναγκάζονται οι αγροτικοί γιατροί να πραγματοποιούν δεκάδες εφημερίες, ώστε να καλυφτούν τα κενά στα ΤΕΠ.
Οι νέοι γιατροί που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες, αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, για να αναζητήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό. Αντικίνητρα αποτελούν οι χαμηλοί μισθοί και οι ιδιαίτερα απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στο Ε.Σ.Υ. Κυρίως όμως αντικίνητρο αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός προσλήψεων γιατρών επί θητεία, ώστε να έχουν ορατή επαγγελματική προοπτική οι νέοι γιατροί. Η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο Ε.Σ.Υ. (επικουρικοί, με μπλοκάκι, μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ κτλ), σε συνδυασμό με τις δυσκολίες των νέων γιατρών στα ιδιωτικά ιατρεία (λόγω υπερφορολόγησης και αύξησης ασφαλιστικών εισφορών), οδηγούν στην συνεχιζόμενη ιατρική μετανάστευση. Για να αναστραφεί η σημερινή κατάσταση θα πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις. Να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις με γιατρούς επί θητεία, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Να χρηματοδοτηθεί γενναία το δημόσιο σύστημα υγείας και να αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών στα επίπεδα του 2010. Τέλος να δοθούν από το κεντρικό κράτος, επιπλέον κίνητρα κάλυψης των άγονων θέσεων σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία. Όλα αυτά όμως δεν χωρούν στην πολιτική των μνημονίων και της αυστηρής επιτροπείας, που έχουν επιβάλει η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. και εφαρμόζει πιστά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ.
Το χρηματικό επίδομα  που εισηγείται η ΠΒΑ, να δοθεί ως κίνητρο σε αγροτικούς ιατρούς άγονων ιατρείων και σε ειδικευόμενους ιατρούς που θα έρθουν στα Νοσοκομεία του Βορείου Αιγαίου, δεν αποτελεί λύση. Η μέχρι τώρα εμπειρία από την εφαρμογή του ήταν αρνητική, αφού δεν καταβλήθηκε στους αγροτικούς γιατρούς των άγονων ιατρείων, με εξαίρεση τη Χίο. Πριν ανακοινωθεί η νέα εφαρμογή του και η επέκταση του στους ειδικευόμενους ιατρούς των νοσοκομείων, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή του. Παρά τις επιφυλάξεις μας υπερψηφίζουμε την καταβολή κινήτρου, επειδή γνωρίζουμε το ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εναπομείναντες γιατροί στα νοσοκομεία της περιφέρειας, λόγω των τραγικών ελλείψεων ειδικευόμενων.
Να εξασφαλιστεί επαρκή για την λειτουργία του «Οίκου Αγάπης» στη Χίο
Υπερψηφίσαμε την προγραμματική σύμβαση με τον Παγχιακό Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΠΣΑΜΕΑ) για  την «αναβάθμιση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ΠΣΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 960.000€. Πρόκειται για την ανακαίνιση και τον εξοπλισμού μέρους του κτηρίου «Οίκος Αγάπης», που βρίσκεται στη θέση Βαλανάς Νεοχωρίου Χίου και παραχωρήθηκε στον ΠΣΑΜΕΑ, προκειμένου να στεγάσει το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Επισημάναμε την ανησυχία μας, αν τελικά το Κέντρο θα έχει την αναγκαία χρηματοδότηση, ώστε να εξασφαλιστεί η μακρόχρονη λειτουργία του. Η λειτουργία του με χρηματοδότηση από τους πόρους του ΠΣΑΜΕΑ και από χορηγίες, με ελαστικές σχέσεις εργασίας και τετράωρες συμβάσεις εργασίας, δεν αποτελεί βιώσιμη λύση. Τονίσαμε πως εκτός από τις προσπάθειες των μελών του ΠΣΑΜΕΑ, χρειάζεται να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση του από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να συγκροτηθεί ο οργανισμός λειτουργίας του, να προσληφθεί το απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό με μόνιμες προσλήψεις και πλήρες ωράριο.  Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνδράμει και η ΠΒΑ και να πιέσει το κεντρικό κράτος, να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Ναι στο γήπεδο 5Χ5 στον Αϊ Στράτη

Υπερψηφίσαμε την προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου για την κατασκευή γηπέδου 5x5 στο νησί, προϋπολογισμού 150.000€. Επισημάναμε πως το ποσό είναι αδικαιολόγητα υψηλό για ένα τόσο μικρό γήπεδο, διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 21Χ25μ. και περιμετρικές λωρίδες πλάτους 2μ. Καταψηφίσαμε την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠΒΑ και ψηφίσαμε λευκό στο άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών. 

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Οι θέσεις της Ανταρσία στο Αιγαίο στο Π.Σ. της 29ης Ιούνη

30 Ιουνίου 2017

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) στις 29 Ιουνίου 2017. 

Για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στις σεισμόπληκτες περιοχές

Κατατέθηκαν δύο προτάσεις για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου στις σεισμόπληκτες περιοχές της Λέσβου. Η πρόταση του ΙΓΜΕ που αφορούσε τον οδικό άξονα Πλωμαρίου - Μελίντας, την περιοχή Αγίου Ισιδώρου και την έξοδο του οικισμού Παλαιοχωρίου προς Σελάδι και είχε κόστος 14.000€ (πλέον ΦΠΑ). Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα δημιουργούσε νέο τοπογραφικό ψηφιακό ανάγλυφο, κόστους 8.100€ (πλέον ΦΠΑ). Συνολικά το κόστος της πρότασης του ΙΓΜΕ ήταν 22.100€. 
Η πρόταση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αφορούσε το οδικό δίκτυο Πλωμαρίου - Μελίντας - Παλαιοχωρίου, τον οικισμό Αγίου Ισιδώρου, την έξοδο Ακρασίου προς Πλωμάρι και τον Μεσότοπο και είχε κόστος 40.000€ (πλέον ΦΠΑ). Η Περιφερειακή Αρχή (Π.Α.) εισηγήθηκε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΕΚΠΑ, παρόλο που είχε υπερδιπλάσιο κόστος από την πρόταση του ΙΓΜΕ. Θεώρησε πως η πρόταση του ΕΚΠΑ είναι πληρέστερη και χρησιμοποιεί πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.
Επισημάναμε πως για την πληρέστερη ενημέρωση του Π.Σ. θα έπρεπε να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση εκπρόσωπος από το ΙΓΜΕ και όχι μόνο από το ΕΚΠΑ, για να παρουσιάσουν υπεύθυνα τις διαφορές των δύο προτάσεων. Η Π.Α. δεν έπραξε το αυτονόητο, αλλά απέρριψε χωρίς ουσιαστική συζήτηση την πρόταση του ΙΓΜΕ. Αν η πρόταση του ΙΓΜΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αντιμετωπίζει επαρκώς τον κίνδυνο των κατολισθήσεων, γιατί να επιλέξουμε την πρόταση του ΕΚΠΑ που έχει σχεδόν διπλάσιο κόστος; 
Σε κάθε περίπτωση τονίσαμε πως η δαπάνη αυτή θα πρέπει να καλυφθεί με πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ή απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι λογικό τα κρατικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, ΙΓΜΕ) να μη μπορούν να υλοποιήσουν με δικούς τους πόρους τέτοιες αναγκαίες δράσεις, που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και πρέπει να χρηματο-δοτούνται από τον ισχνό προϋπολογισμό της ΠΒΑ. Ειδικότερα είναι απογοητευτικό που τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι αναγκασμένα λόγω της υποχρηματοδότησης, να καταφεύγουν είτε στο ιδιωτικό κεφάλαιο, είτε σε άλλους δημόσιους φορείς, για να υλοποιήσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα. Ωστόσο παρά τις ενστάσεις μας για τον χειρισμό του θέματος από την Π.Α. υπερψηφίσαμε  την προγραμματική σύμβαση με το ΕΚΠΑ για  την αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου στις σεισμόπληκτες περιοχές. Κρίναμε πως η έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο σεισμός, επιβάλει επίσπευση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών.

Για την τροποποίηση του προγράμματος έργων

Διαπιστώσαμε με έκπληξη πως η Π.Α. για να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες λόγω του σεισμού, δεσμεύει κονδύλια που είχαν διατεθεί σε προγραμματισμένα έργα. Συγκεκριμένα για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό στον δρόμο Μεσοτόπου – Άγρας δεσμεύει πιστώσεις που προορίζονταν για τη συντήρηση των δρόμων Κεραμειών - Αγιάσου - Πολυχνίτου - Βρίσας - Βατερών – Σταυρού. Αυτό σημαίνει ότι η Π.Α. δεν έχει φροντίσει να υπάρχει αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες. Εννοείται πως και για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό θα πρέπει η Π.Β.Α. να διεκδικήσει έκτακτη κρατική χρηματοδότηση. 
Επισημάναμε μεγάλη απόκλιση από το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για το έργο «εργασίες καθαρισμού χειμάρρων έτους 2015» στην Χίο και το τελικό του κόστος. Πώς γίνεται ένα έργο που είχε προϋπολογιστεί με κόστος 20.000€ τελικά να κοστίζει 7.500€; 
Θεωρήσαμε εξωφρενικά μεγάλες τις δαπάνες για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του λαδιού.  Το έργο «δράσεις προώθησης λεσβιακού ελαιολάδου και προϊόντων ελιάς μέσω ανάδειξης του βιοδραστικού περιεχομένου», που περιλαμβανόταν στην εισήγηση έχει προϋπολογισμό 513.000€ με ετήσια πίστωση 100.000€. Το έργο είναι σημαντικό για την προώθηση του λεσβιακού ελαιολάδου. Ωστόσο το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό  Ζητήσαμε από την Π.Α. να αποσύρει το συγκεκριμένο θέμα και να το επαναφέρει με πλήρη τεκμηρίωση. Να μας δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία τι πρόκειται να γίνει και ποιος θα το κάνει. Μετά την αντίδραση πολλών συμβούλων, η Π.Α. απέσυρε το θέμα για να το επαναφέρει σε επόμενη συνεδρίαση με την απαραίτητη εισήγηση.

Για το εγχειρίδιο ενίσχυσης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων

Καταψηφίσαμε την «Έγκριση  Εγχειριδίου διαδικασιών ΠΒΑ για πράξεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια κρατικών ενισχύσεων». Το υπό συζήτηση εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις διαδικασίες αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, που θα πραγματοποιήσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 -2020. Η ΠΒΑ αναλαμβάνει το ρόλο του «μεσάζοντα» ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τους τοπικούς επιχειρηματίες και θα ελέγχει πού και πώς θα απορροφούνται τα κονδύλια που χορηγεί. Τέτοιου είδους εγχειρίδια ουδέποτε απέτρεψαν τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, τις υπερτιμολογήσεις, την υλοποίηση προγραμμάτων άσχετων με τις κοινωνικές ανάγκες, τη διαπλοκή πολιτικών και εργολάβων, τα οικονομικά σκάνδαλα και τις ρεμούλες. Πρόκειται για ένα εργαλείο με τον οποίο η Ε.Ε. επιδιώκει να καθορίζει τις κατευθύνσεις της τοπικής ανάπτυξης και τους τομείς που χρηματοδοτεί. Έτσι προσδένει ιδεολογικά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες στο «άρμα» της και ενισχύει την κερδοφορία συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων (ελληνικών, ευρωπαϊκών κτλ). Η συγκεκριμένη «ανάπτυξη» είναι στον αντίποδα των πραγματικών αναγκών των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, που βλέπουν καθημερινά η ζωή τους να χειροτερεύει στα πλαίσια της Ε.Ε.

Για τις αλλαγές στον οργανισμό της ΠΒΑ

Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν: α) την ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής β) τον ορισμό Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 γ) την διόρθωση κατάταξης δύο υπαλλήλων. Η  πρώτη αλλαγή αφορά την ίδρυση παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της φτώχειας και της κοινωνικής συνοχής. Η δεύτερη αναπροσαρμόζει τον οργανισμό της ΠΒΑ σύμφωνα με τις κυβερνητικές και ευρωπαϊκές οδηγίες, ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος και η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, που θα διοχετευτούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Καμιά θετική συνέπεια δεν θα υπάρξει από  αυτές τις γραφειοκρατικές αλλαγές. Ούτε η φτώχεια θα καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά, ούτε η ανεργία θα αντιμετωπιστεί, ούτε θα υπάρξει ανάπτυξη προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων. Και αυτό θα συμβεί γιατί ο ρόλος του γραφειοκρατικού μηχανισμού της ΠΒΑ δεν είναι ουδέτερος, αλλά ταξικά προσανατολισμένος. Να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει στα ακραία φαινόμενα της φτώχειας με σκοπό την άμβλυνση τους και όχι να λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα κονδύλια για την ενίσχυση της κερδοφορίας των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων και όχι για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, της απασχόλησης, της υγείας, της παιδείας, των κοινωφελών υποδομών. Η τρίτη αλλαγή που αφορά την κατάταξη δύο υπαλλήλων μας βρίσκει σύμφωνους. 
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης οι εργαζόμενοι της ΠΒΑ που εργάζονται στη Χίο και τη Σάμο κατήγγειλαν πως δεν ερωτήθηκαν και δεν συμμετείχαν στη συζήτηση για την τροποποίηση του οργανισμού. Επισημάναμε πως είναι απαράδεκτο να μην λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των εργαζομένων για θέματα που τους αφορούν και υποστηρίξαμε την καταγγελία τους. Καταψηφίσαμε την τροποποίηση του οργανισμού, γιατί διαφωνούμε με τις δύο γραφειοκρατικές αλλαγές.

Για τα προγράμματα «μαθητείας»

Καταψηφίσαμε την «έγκριση πρακτικής άσκησης – απασχόλησης μαθητών της ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ Χίου». Τα συγκεκριμένα προγράμματα «μαθητείας» είναι προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης των εργοδοτών με φτηνούς εργαζόμενους. Οι μαθητές καλούνται να μπαλώσουν τις ελλείψεις μόνιμου προσωπικού της ΠΒΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εκπαίδευση, αφού ούτε υπεύθυνος εκπαιδευτής υπάρχει, ούτε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το κίνημα των εκπαιδευτικών έχει τοποθετηθεί ενάντια στα προγράμματα μαθητείας, που γίνονται υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και χωρίς έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο εκπαιδευτικός τους χαρακτήρας. 
Οι μαθητές της ΕΠΑΣ εργάζονται με πολύ χαμηλές αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές. Οι μαθητές αμείβονται με 17,12€ ημερησίως εκ των οποίων ο εργοδότης πληρώνει 6,12€  και ο ΟΑΕΔ πληρώνει τα υπόλοιπα 11€. Επιπλέον η εργοδοτική εισφορά είναι 3,23€ ημερησίως για κάθε εργαζόμενο. Το συνολικό εργοδοτικό κόστος για κάθε εργαζόμενο (μισθός, εισφορές, επίδομα αδείας) είναι περίπου 240€ το μήνα. Διαφωνούμε με τις συνθήκες υπερεκμετάλλευσης που καθιερώνουν αυτά τα προγράμματα μαθητείας, που στην ουσία επιδοτούν τους εργοδότες με φτηνή εργασία. Διαφωνούμε με τη ρατσιστική - αντεργατική πολιτική του μαύρου μετώπου κυβέρνησης – εργοδοσίας – Ε.Ε. ενάντια στην νέα γενιά, που αμείβει με το 75% του κατώτατου μισθού τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών. Διεκδικούμε ίση αμοιβή για ίση εργασία. Απαγόρευση των προγραμμάτων μαθητείας για νέους κάτω των 18 ετών. Απαγόρευση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Μόνιμη εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 6ωρο – πενθήμερο – 30ωρο. Αυξήσεις στους μισθούς για να ζούμε όλοι με αξιοπρέπεια από μια δουλειά. 

Θέματα πολιτισμού - τουρισμού

Ψηφίσαμε λευκό στη «διοργάνωση των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του φεστιβάλ μουσικής Μολύβου». Διαφωνούμε με τη λογική της Π.Α. πως ο στόχος των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πρέπει να είναι η προσέλκυση επισκεπτών και η ενίσχυση του τουρισμού. Οι κάτοικοι των νησιών μας έχουν δικαίωμα στον πολιτισμό και η ΠΒΑ θα πρέπει να φροντίζει για να καλύπτει αυτή την ανάγκη. Να οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής αξίας. Θεωρούμε προκλητική σπατάλη τα 850€ για την μεταφορά των μουσικών από το Μόλυβο στο Σίγρι με ιστιοπλοϊκά σκάφη. Πρόκειται για κίνηση εντυπωσιασμού χωρίς περιεχόμενο. Το κόστος των 10.000€ είναι πολύ ψηλό για 3 εκδηλώσεις, εκ των οποίων η μία πραγματοποιείται στο χώρο μιας ιδιωτικής επιχείρησης, την οποία προβάλει δωρεάν. 
Καταψηφίσαμε τη συμμετοχή της ΠΒΑ στην έκθεση Tur Natur. Το θέμα έρχεται για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης, παρότι  η έκθεση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και η έκθεση θα πραγματοποιηθεί μετά από δύο μήνες. Η Π.Α. είχε όλο το χρόνο να περιλάβει το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Δεν το έπραξε γιατί δε σέβεται τη λειτουργία του Π.Σ. Είναι ένα μικρό δείγμα της συστηματικής υποβάθμισης του. Το σημαντικότερο είναι πως μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί στο Π.Σ. ένας απολογισμός από την πρώτη συμμετοχή, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της. Διαφωνούμε με την πολιτική της Π.Α. να σπαταλά τα κονδύλια της ΠΒΑ σε συμμετοχές σε εκθέσεις, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η Π.Α. θα έπρεπε να εστιάσει τις προσπάθειες της, στη μείωση του κόστους μετακίνησης από και προς τα νησιά. Το κόστος μετακίνησης αποτελεί σημαντικότατο ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη του τουρισμού, αφού για μια τετραμελή οικογένεια φτάνει τα 500 με 600€.
Καταψηφίσαμε την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠΒΑ και ψηφίσαμε λευκό σε μια σειρά θέματα που αφορούν δαπάνες των υπηρεσιών της. 

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Νίκη στον αγώνα των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Μυτιλήνη, 26 Ιουνίου 2017

Χαιρετίζουμε τις κινητοποιήσεις των χιλιάδων εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. με πρωτεργάτες τους συμβασιούχους, το πιο ευάλωτο και ταυτόχρονα το πιο μαχητικό κομμάτι τους. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την έκβαση του πιο σημαντικού εργατικού αγώνα, που έχει εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα, σκίζοντας το καταθλιπτικό πέπλο της απογοήτευσης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιοποίησε ένα σύνολο νόμων, συνταγματικών περιορισμών, μνημονικών δεσμεύσεων των προηγούμενων και της παρούσας κυβέρνησης και οδηγιών της Ε.Ε. για να οδηγήσει στην απόλυση και την απόγνωση δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους των ΟΤΑ, όλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι απόλυτα υποκριτική. Οι περισσότεροι από τους νόμους που αξιοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ψηφισμένοι από την ίδια.  Αποτελούν κομμάτι των μνημονιακών της δεσμεύσεων. Η κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει στην συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα στην παράδοση της αποκομιδής των απορριμμάτων στους ιδιώτες, στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων, των δημοτικών και δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των δημοτικών τελών, σε διαχείριση σε όφελος του κεφαλαίου και των μεγάλων πολυεθνικών συμφερόντων.
Η ΝΔ και όλος ο μνημονιακός συρφετός κάτι επιχειρούν να ψελλίσουν περί «κοροϊδίας» από τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως στην ουσία συμφωνούν απολύτως με την καρατόμηση των συμβασιούχων και τη μετατροπή των ΟΤΑ σε κερδοφόρες για το κεφάλαιο ΑΕ.
Η ΚΕΔΕ και η μεγάλη πλειοψηφία των δημάρχων κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και επιδιώκουν να απολύσουν τους συμβασιούχους, είτε γιατί αποτελούν πιστούς συνοδοιπόρους της μνημονιακής κόλασης, είτε γιατί θέλουν να ανοίξουν τον κύκλο της εξάρτησης και της ομηρείας και με άλλους συμβασιούχους! Η κατάπτυστη στάση της Δημοτικής Αρχής της Χίου, που με τα ΜΑΤ έσπασε την κατάληψη του αμαξοστασίου αποκαλύπτει τον ρόλο τους.
Τα ψέματα και η υποκρισία όμως κάποια στιγμή τελειώνουν. Δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν να απέχει από τη μεγάλη αυτή εργατική μάχη. Οι συμβασιούχοι και οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ με επιτροπές αγώνα, γενικές συνελεύσεις, να παρακάμψουν τους δισταγμούς της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Τώρα είναι η ώρα για μαζικό μαχητικό και ανυποχώρητο αγώνα των εργαζόμενων στους ΟΤΑ και σε όλο το δημόσιο. Για να μπει τέλος στην ομηρεία των συμβασιούχων και όλων μας, για ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, σε σύγκρουση με τις πολιτικές που υπαγορεύουν ΕΕ, ΔΝΤ και κεφάλαιο και εφαρμόζουν πιστά κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές.
Να μην περάσει καμία απόλυση ούτε τώρα ούτε μετά. Κανένας εργαζόμενος απλήρωτος. Άμεση νομοθετική λύση, με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
Κατάργηση κάθε μορφής προσωρινής και ελαστικής εργασίας. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις υπηρεσίες για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών των ΟΤΑ και της κοινωνίας.
Καμία ιδιωτικοποίηση έμμεση ή άμεση, για δήμους στην υπηρεσία του λαού. Όχι στην εκχώρηση των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών στο ιδιωτικό κεφάλαιο και τους εργολάβους.
Χρηματοδότηση των δημοτικών υπηρεσιών για την αναγκαία κοινωνικά λειτουργία τους, από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πάλη ενάντια στην κυβέρνηση, ανατροπή της πολιτικής της. Απελευθέρωση από τα δεσμά των παλιών και νέων μνημονίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ και από την σκλαβιά του κεφαλαίου. Την λύση θα την δώσουν οι εργαζόμενοι με μαζικούς αποφασιστικούς αγώνες, συγκροτώντας τα δικά τους όργανα, κάτω από τον δικό τους έλεγχο.

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Απαιτούμε άμεσα για τους πληγέντες από το σεισμό...

17 Ιουνίου 2017

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) στις 15 Ιουνίου 2017. Στη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για τον καταστροφικό σεισμό της 12ης Ιούνη, που έπληξε το Βόρειο Αιγαίο και ακολούθησε συζήτηση.
1. Για το σεισμό και τις ανάγκες των πληγέντων
Μια νεκρή πάνω από δέκα πέντε τραυματίες και ένα ολόκληρο χωριό η Βρίσα, ισοπεδωμένο, ζημιές στα χωριά και στο οδικό δίκτυο του νότιου νησιού είναι τα αποτελέσματα του σεισμού που έπληξε στις 12 Ιουνίου το Βόρειο Αιγαίο. Η καταστροφή όμως που έπληξε τη Βρίσα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του Εγκέλαδου.
Τίποτα δεν έχει αλλάξει στην αντισεισμική προστασία των οικισμών από προηγούμενες σεισμικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα (π.χ. Κεφαλονιά 2014). Αναδεικνύεται η ανεπάρκεια της πολιτικής της αντισεισμικής προστασίας ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης, ειδικότερα στην ύπαιθρο και τα χωριά της χώρας. Η ιδιωτικοποίηση και η αποψίλωση των υπηρεσιών πολεοδομικών ελέγχων, από προσωπικό και μέσα έχει συνέπειες. Δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωλογικές μελέτες ώστε να επισημανθούν οι ευάλωτοι οικισμοί. Δεν υπάρχουν σχέδια οργανωμένης δόμησης, ώστε οι οικισμοί να χτίζονται με κανόνες και να προστατεύονται από τις συνέπειες των σεισμών. Το ζήτημα της ασφαλούς και αξιοπρεπούς στέγης για τα λαϊκά στρώματα, δεν μπορεί να λυθεί με ατομικό τρόπο. Στον καπιταλισμό η κατοικία αποτελεί εμπόρευμα και μάλιστα με υψηλά ποσοστά κερδοφορίας και κερδοσκοπίας, τουλάχιστον την περίοδο πριν την κρίση.
Η πολιτεία θα έπρεπε να φροντίζει να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των λαϊκών στρωμάτων μέσα από εκτεταμένα προγράμματα οικοδόμησης σύγχρονων κατοικιών και οικισμών. Κατοικίες που να καλύπτουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, να τηρούν τους πολεοδομικούς κανονισμούς, να μη θυσιάζουν την αντισεισμική προστασία στο βωμό του κέρδους και να σέβονται το περιβάλλον και τον παραδοσιακό χαρακτήρα των οικισμών. Ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή του πλανήτη. Δεν είναι δυνατόν να πετσοκόβονται - στα πλαίσια της πολιτικής της παραμονής «πάση θυσία» στο Ευρώ και την Ε.Ε. - τα κονδύλια για την αντισεισμική προστασία, μαζί με κάθε άλλο κονδύλι προστασίας των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.
Απαιτούμε άμεσα για τους πληγέντες από το σεισμό:
- Πλήρη αποζηµίωση και αποκατάσταση των ζηµιών (κατοικιών, επαγγελματικών στεγών, δημοσίων κτηρίων, οικοσκευών και εμπορευμάτων) από τον κρατικό προϋπολογισµό. Να αποκατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης και το οδικό δίκτυο, όπου έχει καταστραφεί.
- Την αποκατάσταση των ζημιών να αναλάβει κρατικός οργανισμός, που θα εξασφαλίσει την δωρεάν και ταχεία την επισκευή και ανοικοδόμηση των κατοικιών και των κτηρίων στη Βρίσα και τους άλλους πληγέντες οικισμούς, με σεβασμό στον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανόνες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
- Να μην βρεθεί κανείς σεισμόπληκτος στο δρόμο. Αξιοπρεπή στέγη (επιδότηση ενοικίου), φαγητό, ρεύμα και νερό για όσο καιρό χρειασθεί, μέχρι  να αποκατασταθούν οι ζημιές και να επιστρέψουν όλοι µε ασφάλεια στα σπίτια τους. Προστασία των ηλικιωμένων και των ευάλωτων ομάδων.
- Έκτακτο χρηματικό βοήθημα στους πληγέντες για τα πρώτα έξοδα. Πάγωμα πληρωμών χρεών σε εφορία, ταμεία, τράπεζες. Απαλλαγή από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για 3 τουλάχιστον χρόνια, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών. Πλήρης διαγραφή στεγαστικών δανείων και δανείων για κατοικίες και αγαθά που καταστράφηκαν στο σεισμό. Επιδότηση ενοικίου στέγης για τους επαγγελματίες και κάλυψη των αναγκών μετεγκατάστασης.
- Να ελεγχθούν άμεσα και ουσιαστικά όλα τα σχολεία και γενικά τα δημόσια κτίρια καθώς και πρόγραμμα καθολικού και δωρεάν ελέγχου των σπιτιών όλης της πληγείσας περιοχής.
- Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας καθώς και κάθε ιδιοκτησίας εργατικών και φτωχομεσαίων λαϊκών οικογενειών.
Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στους πληγέντες και θα είμαστε δίπλα τους στις δύσκολες αυτές στιγμές αλλά και στον αγώνα για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».
2. Στη συζήτηση της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την «τρισδιάστατη χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της Βρίσας», είπαμε πως είναι θετικές οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για ανοικοδόμηση της Βρίσας.  Διαφωνήσαμε με την διατύπωση «η Βρίσα να γίνει όπως ήταν». Αντίθετα θέλουμε η Βρίσα να ανοικοδομηθεί διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα της, σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανόνες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και με επαρκή αντισεισμική προστασία, ώστε να είναι θωρακισμένη από τα σεισμικά φαινόμενα στο μέλλον.
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα, που δεν γίνεται αναφορά από τα κυβερνητικά στελέχη στον τρόπο χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης. Και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν διαπιστώνουμε πως για να υλοποιηθεί η πρόταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από την ΠΒΑ. Όπως είπαν οι επιστήμονες, πρόκειται για εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά τη μελέτη ενός σπάνιου σεισμικού φαινομένου με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Και όμως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν μπορεί να διαθέσει 38.000€, για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Είναι απογοητευτικό που τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι αναγκασμένα λόγω της υποχρηματοδότησης, να καταφεύγουν είτε στο ιδιωτικό κεφάλαιο, είτε σε άλλους δημόσιους φορείς, για να υλοποιήσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα. Υπερψηφίσαμε τελικά την προγραμματική σύμβαση, ελπίζοντας πως τα αποτελέσματά της θα βοηθήσουν το έργο της ανοικοδόμησης, αν και πιστεύουμε πως το σωστό θα ήταν να χρηματοδοτηθεί με κονδύλια του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταψηφίσαμε την 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού. Καταψηφίσαμε τον καθορισμό λατομικής περιοχής στη θέση «Γεράνειο», στον Αφάλωνα  Λέσβου. Σύμφωνα με το πρακτικό συνεδρίασης της 16 - 18 Δεκεμβρίου 2015, της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών του Ν. Λέσβου, το σύνολο των εκτιμούμενων αναγκών της Λέσβου σε αδρανή υλικά για τα επόμενα 30 χρόνια υπολογίζεται σε 80,1 εκατ. κυβικά μέτρα. Τα αποθέματα στα εν λειτουργία 3 μεγάλα λατομεία υπολογίζονται σε 80 εκατ. κυβικά μέτρα, που κατανέμονται ως εξής: 12 εκατ. κυβικά μέτρα στη λατομική περιοχή της Ερεσού, 19 εκατ. στη λατομική περιοχή του Γαβαθά και 49 εκατ. την λατομική περιοχή Παλαμά Πυθαρίων (στην Πηγή). Επομένως τα λειτουργούντα λατομεία επαρκούν για να καλύψουν άνετα τις ανάγκες του νησιού για τουλάχιστον 25 χρόνια και είναι κατανεμημένα  σε όλο το νησί. Η προτεινόμενη λατομική θέση στο Γεράνειο του Αφάλωνα έχει υπολογιζόμενα αποθέματα 5 εκατ. κυβικά μέτρα, που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ούτε για 2 χρόνια.
Δεν δικαιολογείται η δημιουργία μιας νέας λατομικής περιοχής για λόγους «υγιούς ανταγωνισμού». Ούτε είναι «απαγορευτική» η απόσταση μεταφοράς των 80 χιλιομέτρων, για τη μεταφορά των αδρανών υλικών. Το λατομείο της Πηγής άνετα καλύπτει τις ανάγκες της ανατολικού τμήματος του νησιού και τα λατομεία της Ερεσού και του Γαβαθά του δυτικού. Οι λατομικές ζώνες αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επομένως νέες λατομικές ζώνες θα πρέπει να καθορίζονται, όχι όταν και όπου υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Αλλά όταν είναι απολύτως απαραίτητες για κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και σε σημεία που προκαλούν την μικρότερη δυνατή όχληση.
Ψηφίσαμε λευκό στην τροποποίηση της λατομικής περιοχής στη θέση «Παλαμάς – Πυθάρια» της Πηγής Λέσβου.

4. Ψηφίσαμε λευκό σε μια σειρά θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως, που ήρθαν στο Π.Σ. την τελευταία στιγμή. Οι εισηγήσεις στάλθηκαν με e-mail ελάχιστες ώρες πριν τη συνεδρίαση. Για ορισμένα δεν στάλθηκαν ούτε οι εισηγήσεις. Σε κάποια ήταν φανερή η προχειρότητα στην σύνταξή τους. Με αυτές τις πρακτικές η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να υποβαθμίζει τη λειτουργία του Π.Σ. Λόγω της έκτακτης συζήτησης για τον σεισμό, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συζήτηση για την λειτουργία του. Εκ των πραγμάτων είναι ανάγκη να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. 

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Η πληθώρα των θεμάτων υποβάθμισαν το περιεχόμενο της συζήτησης


Τριάντα τρία θέματα περιελάμβανε η ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ) της 1ης Ιουνίου 2017. Σε αυτά προστέθηκαν ακόμα εννιά θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως, την τελευταία στιγμή. Η πληθώρα θεμάτων και η αποστολή των εισηγήσεων - με e-mail - λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, αποτελούν στοιχεία απαξίωσης της λειτουργίας του Π.Σ., από την παράταξη της κ. Καλογήρου. Οι σύμβουλοι ήταν αδύνατο να ενημερωθούν ουσιαστικά για τα θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να συζητηθεί το θέμα της λειτουργίας του Π.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση. Όμως όσο η απαξίωση του συμβουλίου συνεχίζεται στην πράξη, οι συζητήσεις δεν θα φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Λόγω πληθώρας θεμάτων, εκ των οποίων αρκετά ήταν μικρής σημασίας ή αφορούσαν λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας, θα αναφερθούμε μόνο στα πιο σημαντικά.
Τέθηκε προς συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως - για τρίτη συνεχή φορά - η πρόταση για «μεταβίβαση της αρμοδιότητας των απευθείας αναθέσεων συμβάσεων έργων από το Π.Σ. στην Οικονομική Επιτροπή». Αυτή την φορά η εισήγηση υπερψηφίστηκε με την στήριξη της  παράταξης του κ. Γιακαλή, μετά την «ηθική δέσμευση» του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βαλσαμίδη, πως θα παραπέμπει στο Π.Σ. τις  απευθείας αναθέσεις, που αφορούν ποσά μεγαλύτερα των 5.000€. Τα αποτελέσματα της «δέσμευσης» θα φανούν στην πράξη.
Ψηφίσαμε λευκό στην 4η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ). Η συγκεκριμένη τροποποίηση ήρθε εκτός ημερησίας διατάξεως, αφορούσε δαπάνες αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και υπερψηφίστηκε χωρίς οι σύμβουλοι να έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενό της. Καταψηφίσαμε  την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού, όπως είχαμε καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό λιτότητας της ΠΒΑ.

Σε μια σειρά εισηγήσεις της διεύθυνσης τουρισμού ψηφίσαμε λευκό ή κατά. Πρόκειται για εισηγήσεις, που σπαταλούν τα λιγοστά διαθέσιμα κονδύλια σε ανούσιες δράσεις και δεν πρόκειται να ενισχύσουν ουσιαστικά τον τουρισμό των νησιών. Περιελάμβαναν: την φιλοξενία μερικών δεκάδων στελεχών πρακτορείων και επιχειρήσεων του τουρισμού, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εταιρειών και ενός Ισπανού δημοσιογράφου· την παράθεση δείπνου σε Πολωνούς τουριστικούς πράκτορες· τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων του διεθνούς Θερινού Σχολείου με θέμα «UNESCO Global Geoparks and Geotourism Development»· τη συνδιοργάνωση των ποδηλατικών αγώνων «LESVOS ENDURO MTB»· την επανεκτύπωση λευκώματος με τα τεκμήρια έκθεσης με θέμα την «Ρωσική Παρουσία στη Λήμνο» κτλ. Πρόκειται για δράσεις με μηδαμινή αποτελεσματικότητα. Η Περιφερειακή Αρχή (Π.Α.) θα έπρεπε να εστιάσει τις προσπάθειες της στη μείωση του κόστους μετακίνησης από και προς τα νησιά. Το κόστος μετακίνησης αποτελεί σημαντικότατο ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη του τουρισμού, αφού για μια τετραμελή οικογένεια φτάνει τα 500 με 600€.

Στον τομέα του πολιτισμού υπερψηφίσαμε 1) την συνδιοργάνωση του  5ου Μουσικοχορευτικού Ανταμώματος στη Χίο, 2) την συνδιοργάνωση  της Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα «Η Βία και οι Επιπτώσεις της στη Σύγχρονη Κοινωνία των Παιδιών και των Ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων» 3) την έγκριση λειτουργίας του Αρχοντικού Γεωργιάδη. Καταψηφίσαμε την αγορά 110 αντιτύπων του βιβλίου «Θάλασσα και Ουρανός» της κας Πετρίδου. Η μαζική αγορά αντιτύπων ενός συγκεκριμένου βιβλίου δεν αποτελεί ενίσχυση του πολιτισμού, αλλά έμμεση οικονομική ενίσχυση μιας συγκεκριμένης έκδοσης.

Για το «Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού 2ου εξαμήνου 2017».
Το παρουσιαζόμενο σχέδιο δράσης για τον αθλητισμό είναι εξαιρετικά φτωχό, δείχνει την οικονομική ένδεια της ΠΒΑ. Ο φτωχός προϋπολογισμός του προγράμματος αντανακλά τη γενικότερη λιτότητα που έχει επιβληθεί με τα μνημόνια. Περιορίζεται σε απλή οικονομική ενίσχυση προγραμματισμένων αθλητικών διοργανώσεων, μοιράζοντας στους διοργανωτές τα διαθέσιμα πενιχρά κονδύλια. Οι προτεινόμενες αθλητικές δράσεις προτείνονται ως εκδηλώσεις προσέλκυσης επισκεπτών και ενισχυτικές της τουριστικής κίνησης των νησιών με στόχο το οικονομικό όφελος των τοπικών επιχειρήσεων. Συνολικά το σχέδιο δράσης αθλητισμού, θυσιάζεται στον γενικότερο στόχο της Π.Α. για αναστροφή των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Από την οπτική της Π.Α. απουσιάζει πλήρως η αντιμετώπιση του αθλητισμού ως μια δραστηριότητα απαραίτητη για τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων κάθε ηλικίας, που προάγει την κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων και την κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Ο αθλητισμός συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, εθνοτήτων και πολιτισμών. Είναι απογοητευτικό που η εισήγηση δεν περιλαμβάνει ούτε ένα πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού. Για εμάς εκεί έπρεπε να δίνεται η έμφαση. Η ΠΒΑ θα έπρεπε να οργανώσει με δική της πρωτοβουλία προγράμματα μαζικού αθλητισμού και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άθληση των κατοίκων των νησιών, όλων των ηλικιών, ως στοιχείο που συμβάλει στην σωματική, ψυχική και κοινωνική τους ευεξία. Θα έπρεπε να περιλαμβάνονται αθλητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή των προσφύγων, για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού που αναπτύσσεται στα νησιά μας. Η ΠΒΑ θα έπρεπε να σχεδιάζει την δημιουργία αθλητικών υποδομών (κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων) στους οικισμούς των νησιών, που να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι η παντελής απουσία οποιουδήποτε τέτοιου σχεδιασμού και για αυτό καταψηφίσαμε την εισήγηση.

Για τι εκδηλώσεις που αφορούν τις σφαγές Ποντίων και Αρμενίων
Δηλώσαμε τα εξής: «Έχουμε να κάνουμε με τις περιπτώσεις γενοκτονιών σε βάρος των Αρμενίων και  των Ελλήνων  του Πόντου και της Μικράς Ασίας, που εφάρμοσε το τουρκικό κράτος πριν έναν αιώνα περίπου, στα πλαίσια της πολιτικής της εθνοκάθαρσης. Αυτά τα εγκλήματα διαπράχθησαν στο όνομα του παντουρκισμού. Τιμούμε τους αγώνες των Αρμενίων και των Ποντίων για την αναγνώριση των γενοκτονιών που υπέστησαν. Θεωρούμε όμως πως οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις που οργανώνει η ΠΒΑ, δεν έχουν στόχο να τιμήσουν τους νεκρούς αυτών των γενοκτονιών, ούτε τον αγώνα για την αναγνώριση τους. Επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα ιστορικά γεγονότα για να ρίξουν νερό στο μύλο του εθνικισμού, της πατριδοκαπηλίας και εν τέλει να οδηγήσουν στην έξαρση των εθνικιστικών αντιλήψεων και του μίσους σε βάρος των λαών της Τουρκίας, μεταξύ των κατοίκων των νησιών. Πρόκειται για εκδηλώσεις που δεν βοηθούν στη εμπέδωση κλίματος φιλίας και ειρήνης που έχουν ανάγκη οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας σήμερα. Γνωρίζουμε τα αισθήματα του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κάρματζη απέναντι στους λαούς της Τουρκίας, άλλωστε τα εκφράζει καθαρά ο ίδιος σε κάθε ευκαιρία. Γνωρίζουμε και την ανοχή της κ. Καλογήρου στα εθνικιστικά κηρύγματα μίσους. Για αυτό πιστεύουμε πως το περιεχόμενο των εκδηλώσεων δεν απηχεί την ιστορική αλήθεια, είναι εθνικιστικό, μισαλλόδοξο και ισλαμοφοβικό.
Ζούμε σε μια εποχή όπου οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στον πόλεμο της Συρίας κλιμακώνονται, στο Αιγαίο αλωνίζουν οι ΝΑΤΟΐκες αρμάδες, ο ανταγωνισμός των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας για την εκμετάλλευση των ΑΟΖ και την κυριαρχία στο Αιγαίο αυξάνεται. Η επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης με καθημερινές παραβιάσεις και αμφισβητήσεις των συνόρων κλιμακώνει την ένταση επικίνδυνα. Η Ελληνική κυβέρνηση παρέχει βάσεις για τις εξορμήσεις των Αμερικανών στην Σύρια. Το ενδεχόμενο πολέμου με εμπλοκή του ιμπεριαλισμού και συμμετοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι υπαρκτό. Οι εργαζόμενοι και ο λαός της Ελλάδας δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους εργαζόμενους και τους λαούς της Τουρκίας. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τα κηρύγματα μίσους. Αντίθετα η σύσφιξη των σχέσεων και η αλληλοκατανόηση μεταξύ των δυο λαών μπορεί να αποτελέσει ασπίδα υπεράσπισης της ειρήνης. Στην κατεύθυνση αυτή ουσιαστικό ρόλο μπορούν να παίξουν τα συνδικάτα και τα κινήματα, οργανώνοντας την κοινή πάλη των δυο λαών ενάντια στον πόλεμο, τον φασισμό και τον ιμπεριαλισμό για το ψωμί, την ειρήνη και τη δημοκρατία.
Οι εκδηλώσεις που οργανώνει η ΠΒΑ δίνουν αέρα στα πανιά των ακροδεξιών και φασιστικών κύκλων, που προσπαθούν να επιβάλουν την πολιτική τους παρουσία στα νησιά μας, εκμεταλλευόμενοι το προσφυγικό. Αν η Π.Α. δεν ανησυχεί για την ισλαμοφοβία και το ρατσισμό που αναπτύσσεται με την ανοχή της, ας σκεφτεί τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επέλθουν στον τουρισμό από την γείτονα χώρα, από εκδηλώσεις μίσους».


Υπερψηφίσαμε τις προγραμματικές συμβάσεις «Αποκατάσταση υποσκαφής λιμένα Μαλαγαρίου» και την «Επικαιροποίηση master plan λιμένος Σάμου». Υπερψηφίσαμε τη διαβαθμιδική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Αγίου Κήρυκου Ικαρίας». Ψηφίσαμε λευκό στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΒΑ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την «Επιστημονική Επιτήρηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για την ΠΕ Λέσβου - Λήμνου 2017» και προϋπολογισμού 19.945€. Δεν μας δόθηκαν πειστικές εξηγήσεις για την αναγκαιότητα της προγραμματικής σύμβασης. Για μας είναι αρκετό να εκτελείται επιμελώς το καθιερωμένο ετήσιο πρόγραμμα ψεκασμών καταπολέμησης κουνουπιών, υπό την επίβλεψη την υπηρεσιών της ΠΒΑ. 

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Η παράταξη της κ. Καλογήρου διέλυσε την συνεδρίαση για τις απευθείας αναθέσεις


Στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) της 16ης Μαΐου ξανασυζητήθηκε η «μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αφορά την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΒΑ». Επίσης σχεδόν όλα τα υπόλοιπα θέματα προς συζήτηση, αφορούσαν απευθείας αναθέσεις, για ποσά μικρότερα των 20.000€. Το θέμα των απευθείας αναθέσεων είχε συζητηθεί και στο προηγούμενο Π.Σ. στις 8 Μαΐου. Η εισήγηση της κ. Καλογήρου είχε απορριφθεί, καθώς δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των Περιφερειακών Συμβούλων.  Η Περιφερειακή Αρχή ξαναέφερε το ίδιο θέμα προς συζήτηση, με τη δικαιολογία πως η μη υπερψήφισή της εισήγησης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Προς επίρρωση των ισχυρισμών της, επιστράτευσε τους Διευθυντές των υπηρεσιών, ώστε να μεταπείσει τους Συμβούλους, που καταψήφισαν την εισήγησή της.
Κατά την τοποθέτηση μας είπαμε τα εξής: «Με την συγκεκριμένη εισήγηση ζητείται ξανά, να μεταβιβαστεί από το Π.Σ. στην Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα να προχωρά σε απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ως προς τα εκάστοτε επιτρεπόμενα χρηματικά όρια. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απευθείας ανάθεση επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000€. Η αρμοδιότητα αφορά την έγκριση των δαπανών, την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.
Η σημερινή συνεδρίαση του Π.Σ., είναι η πρώτη που συζητούνται οι απευθείας αναθέσεις που αφορούν ποσά μικρότερα των 20.000€. Διαπιστώσαμε πως με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, όπου οι απευθείας αναθέσεις συζητούνταν στην Οικονομική Επιτροπή, αρκετά σημαντικά θέματα δεν έφταναν ποτέ προς συζήτηση στο Π.Σ. Αρκετά από αυτά έχουν πολιτικό ενδιαφέρον, ενώ ορισμένα έχουν και οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς αφορούν ποσά αρκετών χιλιάδων €. Επομένως σωστά συζητούνται στο κατεξοχήν αποφασιστικό όργανο της ΠΒΑ, που είναι το Π.Σ.
Αν ψηφιστεί η εισήγηση της πλειοψηφίας, η Περιφερειακή Αρχή θα μπορεί να προχωρά σε απευθείας αναθέσεις στους επιχειρηματίες που επιλέγει με ποσά μέχρι 20.000€, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Π.Σ. Θα μεταβιβαστούν όλες οι απευθείας αναθέσεις στην Οικονομική Επιτροπή, που είναι ένα ολιγομελές όργανο, λιγότερο αντιπροσωπευτικό, που δεν έχει εκλεγεί άμεσα από τους πολίτες της ΠΒΑ. Αν γίνει δεκτή η εισήγηση, θα συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο η δυνατότητα του Π.Σ. να ασκεί έλεγχο και να έχει λόγο στις αποφάσεις της Περιφερειακής Αρχής. Έχουμε τη γνώμη πως η κ Καλογήρου - αν της δινόταν η δυνατότητα - θα περιόριζε μέχρι την πλήρη κατάργηση τις συνεδριάσεις του Π.Σ. και θα ασκούσε διοίκηση η ίδια με τον στενό κύκλο των αντιπεριφερειαρχών της. Είναι αλήθεια πως η δημοκρατία και η άσκηση του κοινωνικού ελέγχου έχουν κόστος και απαιτούν χρόνο, όμως αυτός δεν είναι λόγος να τα περιορίσουμε ακόμα περισσότερο. Καταγγέλλουμε την υποβάθμιση του πολιτικού και αποφασιστικού ρόλου του Π.Σ. από την κ Καλογήρου, σε ένα ρόλο καθαρά διεκπεραιωτικό και διαχειριστικό. Όμως αναγνωρίζοντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα, που δημιουργούνται στη λειτουργία της ΠΒΑ, για μικροποσά που αφορούν τις καθημερινές ανάγκες, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια ενδιάμεση πρόταση. Δεχόμαστε να μεταβιβαστεί η συζήτηση των απευθείας αναθέσεων στην Οικονομική Επιτροπή, για ποσά της τάξεως των 1000€ ή ακόμα των 3000€. Όμως για μεγαλύτερα ποσά, οι απευθείας αναθέσεις να συζητούνται στο Π.Σ».


Μετά την τοποθέτηση των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και πριν ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων, η παράταξη της κ. Καλογήρου απέσυρε αιφνιδιαστικά την εισήγηση της. Διαπίστωσε προφανώς πως θα καταψηφιζόταν όχι μόνο από τους Συμβούλους της αντιπολίτευσης, αλλά και από Συμβούλους της πλειοψηφίας. Μπροστά στο ενδεχόμενο της νέας καταψήφισης και της αποκάλυψης του διχασμού που σοβεί στο εσωτερικό της παράταξης της κ. Καλογήρου, η πλειοψηφία προχώρησε σε μια πρωτοφανή αντιδημοκρατική ενέργεια. Απαγόρευσε την τοποθέτηση των Συμβούλων, που είχαν ζητήσει τον λόγο και εμπόδισε την ολοκλήρωση της συζήτησης. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και την αποχώρηση τους από την συνεδρίαση. Με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση, πιστεύουμε πως είναι ανάγκη το Π.Σ, να συνεδριάσει με αποκλειστικό θέμα την αποκατάσταση της δημοκρατικής του λειτουργίας. Καταθέσαμε  σχετικό αίτημα στο προεδρείο, από κοινού με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.