"Και να γιατί είμαι το πνεύμα της ανταρσίας, γιατί στα ιδανικά των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνω τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται. Είμαι κάθε φορά το μέλλον..." Κ. Βάρναλης "ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Απαξιώνει το Εργαστήριο Ελαιολάδου η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τοποθετήσεις της Ανταρσία στο Αιγαίο στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 9ης Αυγούστου

Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.), στις 9 Αυγούστου 2017.
Είναι ενδιαφέρον ότι η Περιφερειακή Αρχή (Π.Α.) έστω και μετά την παρέλευση τριών χρόνων αποφάσισε να προβεί σε μια ενέργεια για να στηρίξει τον ελαιοκομικό κλάδο των νησιών μας. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα; Έχουμε στα χέρια μας ένα σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για την ανάδειξη του βιοδραστικού περιεχομένου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και των προϊόντων της ελιάς των νησιών μας. Τόσο στο σχέδιο σύμβασης όσο και στην εισήγηση παρουσιάζεται η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτότυπη και μοναδική, που την διαθέτει μόνο το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Όμως γνωρίζουμε πως έρευνες και μελέτες για τα βιοδραστικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου γίνονται σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στις ελαιοπαραγωγές χώρες εδώ και χρόνια. Και έχουν δώσει χρήσιμα αποτελέσματα, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην παραγωγή και το εμπόριο. Συνεπώς αν θέλουμε να αναδείξουμε τα βιοδραστικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου της Λέσβου και των άλλων νησιών της ΠΒΑ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια από τις πολλές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις ελαιοπαραγωγές χώρες της Μεσογείου και έχουν δοκιμαστεί και κριθεί για την πιστότητά τους. Δεν κατανοούμε την εμμονή της Π.Α. στη συγκεκριμένη πειραματική μέθοδο.

Γνωρίζουμε επίσης πως για το ελαιόλαδο της Λέσβου δεν έχουν καθοριστεί ούτε καν τα τυπικά χαρακτηριστικά του, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί ανάμεσα στα επώνυμα προϊόντα που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Τι νόημα έχει λοιπόν να επιδιώκεται η ανάδειξη των πιο λεπτομερών βιοδραστικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου των νησιών του βορείου Αιγαίου, όταν δεν έχει γίνει ούτε καν η στοιχειώδης έρευνα που να προσδιορίζει αυτά τα τυπικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου που παράγεται στα νησιά μας;

Στη Λέσβο, στο Κάτω Τρίτος υπάρχει το Εργαστήριο Ελέγχου Ελαιολάδου του ΕΛΓΟ (Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού) «Δήμητρα». Είναι ένα από τα τρία πιο σύγχρονα εργαστήρια ελαιολάδου που δημιουργήθηκαν στην χώρα πριν μερικά χρόνια. Πρόκειται για εργαστήριο που έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει ένα μεγάλο μέρος των αναλύσεων, που προβλέπονται στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμβασης και να αναδείξει τα αναγκαία τυπικά και βιοδραστικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και των προϊόντων ελιάς. Μάλιστα αν γινόταν προγραμματική σύμβαση με αυτό και αντί του ΕΚΠΑ, τότε το Εργαστήριο θα εξασφάλιζε πόρους για να επιβιώσει οικονομικά για αρκετά χρόνια και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ελαιοκομία της Λέσβου. Η Π.Α. οφείλει να απαντήσει: Γιατί επέλεξε να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το ΕΚΠΑ και όχι με το Εργαστήριο του ΕΛΓΟ; Γιατί δεν κάλεσε εκπρόσωπο του εργαστηρίου να γνωμοδοτήσει για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης σύμβασης;

Δεν διαπιστώσαμε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να δικαιολογεί το ύψος της δαπάνης των 600.000€ για το συγκεκριμένο έργο. Μπορεί η Π.Α. να δείξει ποιες εργασίες δικαιολογούν αυτό το υπερβολικά μεγάλο κόστος; Γενικότερα η Π.Α. οφείλει να δώσει πειστικές εξηγήσεις, γιατί δείχνει αυτή την ιδιαίτερη προτίμηση να αναθέτει τις έρευνες στο ΕΚΠΑ. Το ίδιο συνέβη πρόσφατα με την έρευνα του κατολισθητικού κινδύνου στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές της Λέσβου, όπου επιλέχτηκε και πάλι η πρόταση του ΕΚΠΑ αντί της οικονομικότερης πρότασης του ΙΓΜΕ. Υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα με τα οποία μπορεί να συνεργαστεί η ΠΒΑ. Καταψηφίσαμε την προγραμματική σύμβαση, γιατί δεν πειστήκαμε για την χρησιμότητά της στους ελαιοπαραγωγούς των νησιών μας.

Για την αξιοποίηση των μελισσοκομικών προϊόντων και των υποπροϊόντων οινοποίησης
Και η έρευνα για την αξιοποίηση των μελισσοκομικών προϊόντων και των υποπροϊόντων της οινοποίησης ανατίθεται στο ΕΚΠΑ. Είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με μια καθαρά προτιμησιακή σχέση. Μας εντυπωσιάζει ότι η κ. Καλογήρου και τα στελέχη της ΠΑ, προσπαθούν να μας πείσουν πως πρόκειται για πρωτότυπη έρευνα, την στιγμή που τέτοιου τύπου εργασίες έχουν γίνει από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν με πολύ χαμηλό κόστος.

Οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τα μελισσοκομικά προϊόντα και η εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης υποπροϊόντων καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όμως τα αποτελέσματα και οι μέχρι σήμερα αναπτυγμένες μέθοδοι - τις περισσότερες φορές - δεν είναι πρακτικά αξιοποιήσιμες από τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί το κόστος εφαρμογής αυτών των μεθόδων στη βιομηχανική παραγωγή κάνει απαγορευτική την αξιοποίηση τους. Αυτά είναι γνωστά. Είναι εντυπωσιακό πως παρόλα αυτά η ΠΑ επιμένει να χρηματοδοτεί μια ακόμη τέτοια έρευνα, χωρίς να μας εξηγεί πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και πώς μπορούν να ωφεληθούν οι παραγωγοί μελιού και κρασιού και οι αντίστοιχες μεταποιητικές επιχειρήσεις στα νησιά μας. Ζητήσαμε να μας δοθούν στοιχεία για το αν υπάρχουν παραγωγοί ή επιχειρηματίες που θα αξιοποιήσουν στην παραγωγή τις συγκεκριμένες έρευνες, χωρίς να πάρουμε συγκεκριμένη απάντηση. Ψηφίσαμε λευκό γιατί δεν πειστήκαμε για την αναγκαιότητά της.

Για τη συμμετοχή της ΠΒΑ στην AREPO

Η AREPO στην επίσημη ιστοσελίδα της, αυτοδιαφημίζεται πως «εκπροσωπεί 27 περιφέρειες της Ε.Ε. και περισσότερες από 400 ενώσεις παραγωγών που καλύπτουν πάνω από το 40% των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης της Ε.Ε». Σκοπός της όπως λέει είναι «η προώθηση των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης ως εργαλεία για την αγροτική ανάπτυξη και τον περιφερειακό σχεδιασμό». Αυτό το πετυχαίνει με το «lobbying» για την επαρκή προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στις αγορές τρίτων χωρών. Όταν λέει lobbying εννοεί την άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Επομένως η AREPO δεν είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο της Ε.Ε. Αντίθετα είναι ένα lobby τεχνοκρατών από τα πολλά που παρασιτούν γύρω από τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. και πωλούν υπηρεσίες μεσάζοντα ανάμεσα σε ομάδες συμφερόντων και τους επίσημους θεσμούς της Ε.Ε. Υπολογίζεται ότι το 2010 στις Βρυξέλλες εργάζονταν πάνω από 15.000 λομπίστες. Ως lobby προσπαθεί να προσελκύσει μέλη – πελάτες ανάμεσα σε στελέχη των περιφερειών και ενώσεις παραγωγών Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης. Τίποτα θετικό δεν πρόκειται να προκύψει για τους παραγωγούς των νησιών μας, με το να γίνει η ΠΒΑ μέλος και συνδρομητής του συγκεκριμένου lobby. Από τέτοια lobbies και αντίστοιχες παρασκηνιακές παρεμβάσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών κατά κανόνα ωφελούνται οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν αποφάσεις και να επιβάλουν τα συμφέροντά τους.

Όμως η δράση των lobbies και ο παρασκηνιακός ρόλος που παίζουν στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. αναδείχνουν την παρακμή και τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της λειτουργίας των θεσμών της. Η ζωή και το μέλλον των λαών και των εργαζομένων στα πλαίσια της Ε.Ε. καθορίζεται από τα λογής - λογής αντικρουόμενα lobbies και από τα αντικρουόμενα συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων και όχι από - τους ανύπαρκτους - δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμούς. Είναι βέβαιο πως κάτι σάπιο υπάρχει στο «χαρτοβασίλειο» της Ε.Ε. Ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος απεμπλοκής των λαών από τα συμφέροντα και την εξουσία των πολυεθνικών είναι η έξοδος από την Ε.Ε. με αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο. Καταψηφίσαμε την εισήγηση, να γίνει η ΠΒΑ μέλος της AREPO.

Για τα προγράμματα «μαθητείας»

Τα «Προγράμματα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ» είναι προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης των εργοδοτών με φτηνούς εργαζόμενους. Οι μαθητές καλούνται να μπαλώσουν τις ελλείψεις μόνιμου προσωπικού της ΠΒΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εκπαίδευση, αφού ούτε υπεύθυνος εκπαιδευτής υπάρχει, ούτε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το κίνημα των εκπαιδευτικών έχει τοποθετηθεί ενάντια στα προγράμματα μαθητείας. Ιδιαίτερα είναι αντίθετο σε προγράμματα που αφορούν μαθητές ηλικίας μικρότερης των 18 ετών ή που γίνονται υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο εκπαιδευτικός τους χαρακτήρας.

Οι μαθητές στα πλαίσια της μαθητείας εργάζονται με πολύ χαμηλές αμοιβές και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Αμείβονται με 17,12€ ημερησίως εκ των οποίων ο εργοδότης πληρώνει 6,12€ και ο ΟΑΕΔ πληρώνει τα υπόλοιπα 11€. Επιπλέον η εργοδοτική εισφορά είναι 3,23€ ημερησίως για κάθε εργαζόμενο. Δεν έχουν πλήρη ασφάλιση. Ασφαλίζονται μόνο στον κλάδο περίθαλψης και όχι στον κλάδο πρόνοιας και συντάξεων. Το συνολικό εργοδοτικό κόστος για κάθε εργαζόμενο μαθητή (μισθός, εισφορές, επίδομα αδείας) είναι περίπου 210€ το μήνα.

Διαφωνούμε με τις συνθήκες υπερεκμετάλλευσης που καθιερώνουν αυτά τα προγράμματα μαθητείας, που στην ουσία επιδοτούν τους εργοδότες με φτηνή εργασία. Διαφωνούμε με τη ρατσιστική - αντεργατική πολιτική του μαύρου μετώπου κυβέρνησης – εργοδοσίας – Ε.Ε. ενάντια στην νέα γενιά, που αμείβει με το 75% του κατώτατου μισθού τους νέους εργαζόμενους - κάτω των 25 ετών. Διεκδικούμε ίση αμοιβή για ίση εργασία. Απαγόρευση των προγραμμάτων μαθητείας για νέους κάτω των 18 ετών. Απαγόρευση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Μόνιμη εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα: 6ωρο – πενθήμερο – 30ωρο. Αυξήσεις στους μισθούς για να ζούμε όλοι με αξιοπρέπεια από μια δουλειά.Καταψηφίσαμε τη συμμετοχή της ΠΒΑ στα «προγράμματα μαθητείας» για το σχολικό έτος 2017/2018.

Για την πρόσληψη διμηνιτών από την Π.Ε. Χίου

Οι ολιγόμηνες συμβάσεις, διαιωνίζουν την ομηρία των εργαζομένων από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να παρατηρήσουμε, πως σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν «άμεσες και επείγουσες ανάγκες» οι εργασίες που πρέπει να γίνουν ενόψει του χειμώνα (καθαρισμός πρανών, αποψιλώσεις, κλάδεμα δέντρων και θάμνων, καθαρισμός τεχνικών όμβριων υδάτων, μικρής κλίμακας αποκαταστάσεις από κατολισθήσεις, αποκατάσταση μικρών λακκουβών μετά από βροχοπτώσεις, αποκαταστάσεις πινακίδων σήμανσης κλπ). Δηλώνουμε αντίθετοι με αυτή την πρακτική, καθώς έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει, ότι είμαστε υπέρ της κάλυψης των αναγκών της ΠΒΑ με μόνιμους εργαζόμενους. Για τις πάγιες ανάγκες της ΠΒΑ χρειάζεται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Φυσικά κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με την πολιτική τοποθέτηση της Π.Α. και πιο συγκεκριμένα του αντιπεριφερειάρχη Χίου, που επιδεικνύει ιδιαίτερη προτίμηση στις δίμηνες συμβάσεις (είχε εισηγηθεί δίμηνες συμβάσεις και στις 8/5/17). Υπενθυμίζουμε τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του για τους μόνιμους εργαζόμενους της ΠΕ Χίου στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΣ και την εκφρασμένη προτίμηση του στις συνθήκες υπερεκμετάλλευσης και εργοδοτικής αυθαιρεσίας που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε βέβαιοι πως αν μπορούσε θα τις επέβαλε συνολικά στις υπηρεσίες της ΠΕ Χίου. Καταψηφίσαμε την πρόσληψη διμηνιτών από την Π.Ε. Χίου.

Για την κατάσταση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες
Στη συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως για την κατάσταση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες των νησιώνείπαμε τα εξής: Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στην πυροσβεστική υπηρεσία περιέγραψε αναλυτικά τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και μέσων, τα ληγμένα και απαρχαιωμένα υλικά που δυσχεραίνουν καθημερινά το έργο τους. Δεν θα επαναλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υπηρεσίες πυροπροστασίας και δασοπροστασίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ωστόσο θα κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις:

1) Το «λιγότερο κράτος» στο οποίο ορκίζονται οι νεοφιλελεύθεροι, η παράταξη της κ. Καλογήρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και έχει προσχωρήσει ολοκληρωτικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, σημαίνει λιγότερες κοινωνικές υπηρεσίες, λιγότερους πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, λιγότερα επίγεια και εναέρια μέσα πυρόσβεσης, απαρχαιωμένο και ανεπαρκή εξοπλισμό. 2) Τα διαρκή μνημόνια, τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής είναι υπεύθυνα για τις περικοπές, για το πάγωμα των προσλήψεων και τις ελλείψεις προσωπικού και μέσων. 3) Η παραχώρηση - ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων Μυτιλήνης και Σάμου στη Fraport και οι αναγκαστικές μετακινήσεις πυροσβεστών για την εξυπηρέτηση της εταιρείας επέτειναν το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. 4) Δεν είναι δυνατό να ανατίθεται η ευθύνη της δασοπροστασίας στους εθελοντές, που παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τους, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις διαλυμένες κρατικές υπηρεσίες. 5) Οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο αποτέλεσμα «της κακιάς στιγμής», της δράσης «ψυχοπαθών» ή ακραίων καιρικών συνθηκών. Συχνά είναι αποτέλεσμα εμπρησμών και οργανωμένων σχεδίων κερδοσκόπων πάνω στην αγοραπωλησία γης. Όσο το φυσικό περιβάλλον και η γη είναι εμπόρευμα, τόσο οι πυρκαγιές θα αποτελούν εργαλείο στα χέρια των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, που κερδοσκοπούν από το εμπόριο γης. 6) Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο εσκεμμένα δεν θωρακίζει το περιβάλλον από τέτοιες επιθέσεις κερδοσκόπων, με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται οι σκόπιμοι εμπρησμοί.

Τι μπορεί να γίνει: Οι τοπικές κοινωνίες και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πυροπροστασίας, δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας θα πρέπει να αγωνιστούν για:

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την επάνδρωση των υπηρεσιών πυροπροστασίας, δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας.

- Εξοπλισμό των υπηρεσιών με επαρκή και σύγχρονα επίγεια και εναέρια μέσα πυρόσβεσης, υλικά και μέσα προστασίας για το προσωπικό.

- Προστασία της γης, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασών από τους κερδοσκόπους και τους καταπατητές. Απαγόρευση της αλλαγής χρήσης γης και υποχρεωτικές αναδασώσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς.

- Προληπτικά μέτρα για την αντιπυρική προστασία των δασών και των αγροτικών εκτάσεων. Άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των συνεπειών των πυρκαγιών (έργα για την συγκράτηση του εδάφους, αντιπλημμυρικά κτλ).

Αυτά τα αιτήματα θα πρέπει να διεκδικηθούν κόντρα στα μνημόνια, τα προγράμματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και τις περικοπές, που επιβάλει το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης – Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ.

Για τα υπόλοιπα θέματα

Καταψηφίσαμε την 10η τροποποίηση του προϋπολογισμού. Ψηφίσαμε λευκό στην 6η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος έργων. Ψηφίσαμε λευκό στην διοργάνωση έκθεσης τοπικών προϊόντων στη Σάμο και στην συμμετοχή της ΠΒΑ στην έκθεση «γαστρονομικού οινοτουρισμού», στην Αθήνα. Πρόκειται για εκδηλώσεις που δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στην ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και στον τουρισμό. Δεν εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και δεν γίνεται ουσιαστικός απολογισμός τους. Ψηφίσαμε λευκό σε θέματα γραφειοκρατικής διαχείρισης της ΠΒΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου