"Και να γιατί είμαι το πνεύμα της ανταρσίας, γιατί στα ιδανικά των κόσμων που γκρεμίζονται, φέρνω τα ιδανικά των κόσμων που γεννιούνται. Είμαι κάθε φορά το μέλλον..." Κ. Βάρναλης "ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Οι τοποθετήσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 8/5/2017


Οι θέσεις της Ανταρσία στο Αιγαίο στην τακτική συνεδρίαση
Η «Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» με τον εκπρόσωπό της Παυλή Στρατή συμμετείχε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) στις 8 Μαΐου 2017.
Όχι στις απευθείας αναθέσεις
Καταψηφίσαμε τη «μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αφορά την απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΒΑ». Με την συγκεκριμένη εισήγηση θα μεταβιβάζονταν από το Π.Σ. στην Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα να προχωρά σε απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ως προς τα εκάστοτε επιτρεπόμενα χρηματικά όρια. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απευθείας ανάθεση επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000€. Η αρμοδιότητα αφορά την έγκριση των δαπανών, την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.
Έχουμε καταγγείλει και άλλες φορές το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη, ως αντιδημοκρατικό και συγκεντρωτικό, που επιδιώκει την χρηματοδότηση και την αύξηση της κερδοφορίας των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων, σε περιφερειακό επίπεδο. Με την εισήγηση της κ. Καλογήρου η Περιφερειακή Αρχής μπορούσε να κάνει απευθείας αναθέσεις στα επιχειρηματικά συμφέροντα που επιλέγει με ποσά μέχρι 20.000€, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Π.Σ. Θα μεταβιβάζονταν η δυνατότητα αυτή από το Π.Σ. στην Οικονομική Επιτροπή, που είναι ένα ολιγομελές όργανο, λιγότερο αντιπροσωπευτικό, που δεν έχει εκλεγεί άμεσα από τους πολίτες της ΠΒΑ. Έχουμε καταγγείλει επίσης, την υποβάθμιση του πολιτικού και αποφασιστικού ρόλου του Π.Σ. από την κ Καλογήρου, σε ένα ρόλο καθαρά διεκπεραιωτικό και διαχειριστικό. Αν γίνονταν δεκτή η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής θα συρρικνώνονταν ακόμα περισσότερο η δυνατότητα του Π.Σ. να ασκεί έλεγχο και να έχει λόγο στις αποφάσεις της Περιφερειακής Αρχής. Έχουμε τη γνώμη πως η κ Καλογήρου - αν της δινόταν η δυνατότητα - θα περιόριζε μέχρι την πλήρη κατάργηση τις συνεδριάσεις του Π.Σ. και θα ασκούσε διοίκηση η ίδια με τον στενό κύκλο των αντιπεριφερειαρχών της. Η εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής απορρίφθηκε, καθώς δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του Π.Σ.
Όχι στην εργασιακή ομηρεία μόνιμες προσλήψεις
Καταψηφίσαμε την πρόσληψη διμηνιτών από την Π.Ε. Χίου. Δηλώνουμε αντίθετοι με αυτή την πρακτική, καθώς έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει, ότι είμαστε υπέρ της κάλυψης των αναγκών της Περιφέρειας με μόνιμο προσωπικό. Οι ολιγόμηνες συμβάσεις, αφορούν εργασία με μειωμένα δικαιώματα και κρατούν τους εργαζόμενους σε μόνιμη ομηρία Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να παρατηρήσουμε, πως το θέμα ήρθε προς συζήτηση  εκτός ημερησίας διάταξης, με την δικαιολογία ότι πρόκειται για έκτακτη ανάγκη. Λες και δεν γνώριζε η Περιφερειακή Αρχή ότι τα κλαδέματα είναι μια εργασία που γίνεται κάθε χρόνο.
Καταψηφίσαμε την έγκριση πρακτικής άσκησης – απασχόλησης μαθητών σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ. Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι προγράμματα συγκεκαλυμμένης απλήρωτης εργασίας, όπου οι μαθητές καλούνται να καλύψουν τις ελλείψεις μόνιμου προσωπικού της ΠΒΑ και να εργαστούν με πολύ χαμηλές αμοιβές και χωρίς πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι μαθητές του ΟΑΕΔ αμείβονται με 17,12€ ημερησίως εκ των οποίων ο εργοδότης πληρώνει 6,12€  και ο ΟΑΕΔ πληρώνει τα υπόλοιπα 11€. Στην ουσία δεν πρόκειται για εκπαίδευση, αφού ούτε υπεύθυνος εκπαιδευτής υπάρχει, ούτε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι μαθητές και οι σπουδαστές καλούνται να μπαλώσουν τις ελλείψεις προσωπικού. Το κίνημα των εκπαιδευτικών έχει τοποθετηθεί ενάντια στα προγράμματα μαθητείας, που γίνονται υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και χωρίς έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο εκπαιδευτικός τους χαρακτήρας. Διαφωνούμε με τις συνθήκες υπερεκμετάλλευσης που καθιερώνουν αυτά τα προγράμματα μαθητείας, που στην ουσία επιδοτούν τους εργοδότες με φτηνή ανασφάλιστη εργασία.
Ναι στην συνέχιση των ανασκαφών στο Λισβόρι
Υπερψηφίσαμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που αφορά την εκτέλεση ερευνητικού έργου με τίτλο «Παλαιολιθική –παλαιοπεριβαλλοντική έρευνα Βορείου Αιγαίου». Έχει στόχο την ανάδειξη της Παλαιολιθικής  και φυσικής  κληρονομιάς της Λέσβου με επιστημονική έρευνα, που θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή Λισβορίου – Νυφίδας. Τα Ροδαφνίδια είναι ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η έρευνα που γίνεται εκεί και σε άλλα σημεία του νησιού. Έχουμε κι άλλες φορές πει, ότι αυτά τα έργα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό κι όχι από τον άγρια πετσοκομμένο προϋπολογισμό της Π.Β.Α. Η χρηματοδότηση από την Π.Β.Α. δίνεται, επειδή δεν δίνει χρήματα το Υπουργείο Πολιτισμού.
Να πληρωθούν πρώτα οι εργαζόμενοι και οι συνεταιρισμοί
Υπερψηφίσαμε την πληρωμή της οφειλής της ΑΕΝΑΛ  στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΔΟΥ ΟΕ», που αποτελεί επιχείρηση τυροκομείου στη Βατούσα Λέσβου, από την ΠΒΑ. Η «Ανταρσία στο Αιγαίο», έχει ταχθεί υπέρ της πληρωμής όλων των οφειλών της ΑΕΝΑΛ. Από την σκοπιά αυτή ψηφίζουμε και σήμερα την πληρωμή της εταιρείας «ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΔΟΥ ΟΕ». Μας ανησυχεί το γεγονός πως όλο αυτό το διάστημα εξοφλούνται οι οφειλές της ΑΕΝΑΛ μόνο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ δεν έχουν καταβληθεί αντίστοιχες οφειλές σε εργαζόμενους, αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλους συνεταιρισμούς γυναικών (εκτός του Συνεταιρισμού Γυναικών Παρακοίλων). Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την διαδικασία δικαστικής εξουθένωσης των εργαζομένων, των προμηθευτών και των πιστωτών της ΑΕΝΑΛ που ακολουθείται από την Π.Β.Α., η οποία πληρώνει μόνο όταν μια υπόθεση τελεσιδικήσει. Προτείνουμε η Περιφέρεια να αναλάβει να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων της ΑΕΝΑΛ. Κατά προτεραιότητα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι της ΑΕΝΑΛ, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι συνεταιρισμοί γυναικών, οι άλλες τοπικές επιχειρήσεις και η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου.
Στηρίζουμε την συνεργασία με την Βιβλιοθήκη Κοραή
Υπερψηφίσαμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου, της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου "ΚΟΡΑΗΣ", της Π.Β.Α. και του Υπουργείου Πολιτισμού με σκοπό την προώθηση της καλλιέργειας και της γνωριμίας των κατοίκων του νησιού με τη Λογοτεχνία και την Ποίηση μέσω της διάδοσης του βιβλίου. Αφορά την παροχή υπηρεσιών δανειστικής βιβλιοθήκης και πληροφόρησης με την Κινητή Μονάδα που διαθέτει η Βιβλιοθήκη Χίου "ΚΟΡΑΗΣ" σε Δημοτικές /Τοπικές Ενότητες ή Κοινότητες του Δήμου Χίου.
Όχι σε άσκοπες δράσεις

Ψηφίσαμε λευκό στην 3η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος έργων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Π.Β.Α.). Θα υπερψηφίζαμε το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ολοκλήρωση του έργου Φράγματος Κόρης γεφύρι Νήσου Χίου» και τα έργα ύδρευσης στους Φούρνους Κορσεών, γιατί πρόκειται για έργα απαραίτητα για τους κατοίκους. Όμως στην ίδια τροποποίηση περιλαμβάνονταν δράσεις του προγράμματος Interreg, που αφορούν κονδύλια για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς της καινοτομίας και της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τα κονδύλια αυτά θα καταναλωθούν σε δράσεις μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου